Astroloji´de yıldızlar ve anlamları

Yıldızlarla geleceğe doğru

Klasik Astroloji, Güneş, Ay ve 8 gezegenle geçerlidir ve yorumlanır ama bunun ötesinde kozmik bir gereklilikle bütünün parçası olmanın bir sonucu olarak yıldızların da Astrolojik etkilerinin bulunduğu kabul edilir. M.Ö. 800´de Babil´de ilk gözlemler yapılmış ve 16 takım yıldız belirlenmiştir. İlk Yıldız Kataloğu M.Ö. 250´de Eski Yunan´da Timocharis ve Aristyll tarafından yapıldı; daha sonra Hipparch ve Ptolemy astronomik almanakları yaptılar. Yıldız adlarının kökeni Babil´dir. Burada ana referans, Güneş Sistemi gezegenlerinin yıldızlarla oluşturduğu konumların yorumlanmasıdır. Bunun için de özel astronomik almanaklar kullanılır. Aşağıdaki derleme Kozmobiyolog Reinhold Ebertin ve Georg Hoffmann tarafından yapılmıştır.

Güneş sistemi içersindeki tüm yıldızlar, Astrolojide "sabit yıldızlar" olarak adlandırılırlar. Astronomiye göre Sabit Yıldızlar, dünyamıza göre, Güneş Sistemi etrafında dönmedikleri için, sabit yani durağandırlar. Yıldızlar Magnetute değerleri ile listelenir. Birinci düzeyde olanlar, güçlü ve etkilidirler. İkinci düzeyde etki ve güç azalır ve bu azalış 4. düzeye kadar sürer. Ama 5. düzeyde olanla Nebulalar-Bulutsular çok parlak ve güçlüdürler. (Plaides veya Orion gibi) Bulutsuların etkileri Astroloji´de planetler kadar önemlidir. Karakterlerine göre güçlü ve güçsüz konumlar irdelenir ve yorumlanır. Bulutsu kümeleri kuzey gökkürede çok güçlüdürler ama güney konumlarda güçsüz ve etkisizdirler. Bu dünyanın konumuyla ilgili bir gözlem sonucudur. Astrolojik açıdan yıldızlar kendi doğalarına uygun Güneş Sistemi planetleriyle ile birleştiklerinde zararlı etkilere neden olmazlar, örneğin Mars ile aynı karakterde olan Aldebaran birleştiklerinde iyi etkiler getirir, bu etki mükemmel bir gelecek anlamındadır. Diğer birçok sabit yıldızda da aynı etkiler gözlemlenmiştir.

Güneşimiz, Caput Argol, Aldebaran, Hercules, Bellatrix, Antares, ya da Mars karakterinde tanınan diğer yıldızlar ile birleştiğinde şiddetli bir ölümü veya çok ağır bir hastalığın işaretidir. Ayrıca bu etki, sahip olunan değerlerin yitirilmesine, onur ve cazibenin kaybedilmesini ve hiyerarşik rütbenin geri alınmasını da ifade eder. Eğer Güneş; Pleidas, Hyades, Castor, Pollux, Preaspe veya Aselli ile ilişkide ise; kötü bir tabiatı, öldürücü bir kişiliği simgeler. Özellikle Güneş, Preaspe ile ilişkide ise bu etki, cinayete kurban gitmeyi ve öldürmeyi gösterebilir. Bu ölüm bir patlama, silah ile vurulma, idam ya da gemi kazası sonucunda oluşacaktır. Net bir analiz için, yıldızın diğer planetlerle ve Ay ile olan konumu önem kazanır. Preaspe, Güneş ile birleşirken Ay ile sert bir konumda ise ya da Güneş-Ay-Preaspe kavuşumu varsa idam veya silahlı bir saldırı sonucunda feci bir ölüm kaçınılmaz olur. Gemi kazalarının en önemli habercisi Argo´dur. Güneş ile ilişkide olduğu zamanlarda birçok deniz kazası kaydedilmiştir. Argo, mitolojik olarak Yunan Mitolojisi´nde Altın Post´u arayan Argonotlar´ı taşıyan bir gemiyi simgeler. Aselli ise yanarak ölümü, yüksek ateşi, salgın hastalıkları ve çok etkili konumlarda ise idamları gösterir. Ani karşılaşılan iflas ve yıkımlar da bu yıldızın etkisindedir.

Deneb, kişiye şan, şöhret ve bol kazanç verir. Ancak bu etkinin getireceği mükemmel yaşam kısa sürecek ve yerini utanca, sıkıntılara bırakacaktır. Ayrıca Lion´s Neck (Aslanın boynuzu)´ deki yıldızlar; Güney açısı, Knee, Ophiucus´un sağ bacağı, Goat´s Back, Aquarius´in sol omuzu, Aquairus´in Sağ Elinde bulunan yıldızlar utanç ve zorlukları, muhtaç olmayı temsil ederler (Bu isimler, astronomik yıldız gruplarının isimleridirler). Jaw of Whale, Knee of Castor, Pollux, Küçük Ayı Cynosura; birçok hastalığa ve sağlıksız yapıya, soluk bir ten rengine, salgın hastalıklara yakalanmaya, saç dökülmelerine ve kelliğe, şansın ortadan kalkmasına, utanç ve eziyete işaret ederler. Aquarius´in Sağ Bacağı, Orion´un Halkaları, Kuzey açısı, Amprit of Sagittary ve Goat´ın Güney Boynuzu iyi bir geleceği ve mutlu sonları gösterirler. Arista, iyi bir gelecek belirleyen yardımsever bir yıldızdır. Zenginlikleri anlatır. Rigel´de Arista karakterine benzer, iyi bir geleceği, başarılı tahsil hayatını ve iş yaşamında şanslı olmayı, genç yaşlardaki ticaret hırsını ve bol kazancı anlatır. Kartaldaki parlak yıldız, Fomalhaut ya da "Oğlağın sırtındaki son yıldız", Güneş ya da Mars ile birlikte olduklarında bir hayvan tarafından ısırılmayı ve bundan doğacak sorunları anlatır. Belki bu etki komik gelecektir ama Fomalhaut çok etkili bir yıldızdır. Pleidas ya da Preaspe´nin Güneş ile birleşmesi gözlerdeki rahatsızlar ve kör olmak anlamındadır. Ay´ın; Capul Algol, Aldebaran, Pollux veya Bellatrix ile birleşmesi feci bir ölümü haber verir. Plaides, Preaspe, Antares veya Deneb ile birleşmesi ise gözlerden yaralanmayı ve kör olmayı simgeler. Ay´ın; Orion´un halkalarından biri ile birleşmesi halinde gözlerden birinin kaybedileceği söylenir.

Önemli Sabit Yıldızlar ve Karakterleri;

Acrab : Beta Scorpio. 2° 29´ Yay burcundadır. Mars ve Satürn karakterinde olup, kötülük ve bazen gaddarlık verir.

Acrux : Alpha Crucis. 11° 11´ Akrep burcundadır. Jüpiter karakterindedir. İhtişam, lüks ve gösterişi anlatır, bu tip bir yaşamı çok sevmeyi ifade eder.

Aldebaran : Alpha Tauri. 9° 05´ İkizler burcundadır. Mor renkli bir yıldızdır. Ve Mars karakterindedir. Genel ya da askeri şan, şeref ve cesareti ifade eder. Satürn ya da Mars ile birleşiyorsa ölüm ile tehtit edilmeyi anlatır. Boğanın güney gözünü sembolize eder.

Agena : Beta Centauri. 23° 06´ Akrep burcundadır. Venüs ve Jüpiter karakterindedir. Başarıyı simgeler.

Algol : Beta Persei. 25° 28´ Boğa burcundadır. Satürn ve Jüpiter karakterinde olup mor renklidir. Cinayet ve adam öldürmeyi anlatır, Ay ile birleştiğinde başın kesilmesini simgeler.

Alnilam : Epsilon Orionis. 22° 46´ İkizler burcundadır. Jüpiter ve Satürn karakterinde olup, geçici mutluluk ve başarıyı simgeler.

Alphard : Alpha Hydrae. 26° 36´ Aslan burcundadır. Satürn ve Venüs karakterindedir ve moral bozukluğunu ifade eder.

Alphecca : Gamma, Alpha Coromae Borealis. 11° 32´ Akrep burcundadır. Venüs ve Merkür karakterindedir. Sanatsal yetenekleri ifade eder.

Alpheratz : Sirrah, Alpha Andromedae. 13° 40´ Koç burcundadır. Venüs ve Jüpiter karakterinde olup, sevgi, mutluluk ve zenginliği ifade eder.

Antares : Vespertillio, Alpha Scorpii. 09° 04´ Yay burcundadır. Mars ve Jüpiter ile zayıf olarak Merkür karakterindedir. Akrebin başını sembolize eder. Düşüncesizliği, düşüncesizce cesareti, ani tavırları, girişim ve teşebbüsleri, zor kullanmayı, şiddet ve tecavüzü, zulum ve baskıyı, verimliliğin yok olmasını, iflası ve ölümü anlatır.

Arcturuse : Arctur, Alpha Bootis. 23° 32´ Terazi burcundadır. Mars ve Jüpiter karakterindedir. Şan ve şerefi anlatır.

Asellus Australis : Delta Cancri. 08° 01´ Aslan burcundadır. Mars ve güneş karakterindedir. Kör olmayı, gözlerdeki ağır hastalıkları, sık sık yakalanılan mikrobik rahatsızlıkları ve yüksek ateşi ifada eder.

Atair : Alpha Aquilae. 01° 04´ Kova burcundadır. Satürn ve Merküri karakterindedir ve çok parlak bir yıldızdır. Ağır hastalıkları, kayıplar ve iflası, aşırı hırs ve ihtirası, büyük açılar ve ızdırabı anlatan sert etkili bir yıldızdır.

Bellatrix : Gamma Orionis. 20° 16´ İkizler burcundadır. Mars ve Merküri karakterindedir. Para için evliliği, devamı olmayan şan ve şöhreti, sonradan yaşanacak yıkımları, iflas ve felaketleri, büyük tehlikeleri anlatır. Güneş veya Ay iye birleştiğinde kaza sonucu kör olmayı işaret eder. Orion´un sol omzunu sembolize eder.

Betelgeuze : Betelguese, Alpha Orionis. 28° 04´ İkizler burcundadır. Mars ve Merkür karakterindedir. Zenginliği, evlilikle gelecek onur ve mutluluğu, cazibeyi ve tercih edilmeyi anlatır.

Canopus : Alpha Carinae. 14° 16´ Yengeç burcundadır. Satürn ve Jüpiter karakterinde olup, gemi ile seyahatlerde tehlikeyi ifade eder.

Capella : Alhajith, Alpha Aurigae. 21° 10´ İkizler burcundadır. Mars ve Merkür karakterinde tanınmış bir yıldızdır. Şan, şeref, korunma ve mutluluğu gösterir. Capella, MC-Tepe Noktası´na yakın yerlerde Güneş ya da Ay ile birleştiğinde veya Yükselen Burç ile ilişkide evlilik ile gelecek olan zenginlik, onur ve mutluluğu anlatır.

Castor : Apollo, Alpha Aurigae. 21° 10´ İkizler burcundadır. Merkür karakterindedir ve hile, yalancılık ve iki yüzlülüğü ifade eder.

Denep : Alpha Cygni. 04° 46´ Balık burcundadır. Venüs ve Merkür karakterinde olup, öğrenme hırsını anlatır.

Deneb : Zeta Aquilae. 19° 07´ Oğlak burcundadır. Mars ve Jüpiter karakterindedir. Nüfüzlu olmak ve hükmetmeyi ifade eder.

Deneb kaitos : Diphda, Beta Ceti. 01° 51´ Koç burcundadır. Satürn karakterindedir. Ruhsal ve bedeni rahatsızlıkları ve bünyenin zayıflığını ifade eder.

Denebola : Beta Leonis. 20° 57´ Başak burcundadır. Şanssızlığı ve iyi giden bir olayın kötü sonuçlanacağını işaret eder. Kazanılan şan ve şöhretin felaketler sonucu yitirilmesi, Güneş ile birleşen yıldızın yaratacağı sonuçtur.

El nath : Beta Tauri. 21° 51´ İkizler burcundadır. Mars karakterindeki bu yıldız başarıyı simgeler.

Fomalhaut : Alrisha, Alpha Piscium. 03° 09´ Balık burcundadır. Venüs ve Merküri karaktetindedir. Ünü, şan ve şöhreti simgeler. Eğer MC´ye yakın yerlerde Güneş ile birleşiyorsa sosyal liderliği ifade eder.

Gredi : Alpha Capricorni. 03° 10´ Kova burcundadır. Venüs ve mars karakterinde olup, muhabbeti, sevgiyi, hürmeti anlatır.

Hamal : Alpha Arietis. 06° 59´ Boğa burcundadır. Mars ve Satürn karakterindedir. Gaddarlık ve acımasızlığı ifade eder. Eğer Güneş ile birleşiyorsa ölüm ile sonuçlanacak çekişme ve ihtirası anlatır.

Hyaden : Regengestirn, Yıldız kümesi. 04° - 06° İkizler burcundadır. Mars ve Neptün karakterinde olup, güdülerin hastalık derecesine yükselmesini ve hissi melekeyi ifade eder.

Markab : Alpha Pegasi. 22° 49´ Balık burcundadır. Mars ve Merküri karakterindedir. Pegasus´un kanatlarını sembolize eder. Mor ve parlak bir yıldızdır. Yaralanmalara karşı dikkatli olmayı ifade eder. Güneş ya da Ay ile birleşiyorsa büyük acıların arkasından gelecek ün ve başarıları, acı, ızdırap ve çileyi anlatır.

Menkar : Alpha Ceti. 13° 38´ Boğa burcundadır. Satürn karakterinde bir sabit yıldızdır. Hastalık ve Tarımsal başarısızlıkların beklentisini ifade eder. Güneş ya da Ay ile birleştiğinde hastalıklara neden olduğu gibi, MC üzerinde olduğunda utanç, onur yitirme, iflas, planların felaketle sonuçlanması etkilerini yaratır.

Mirach : Beta Andromedae. 29° 46´ Koç burcundadır. Venüs karakterindedir. Uzun sürecek evlilikleri, güzellikleri ve uygun fırsatları ifade eder.

Polaris : Alpha Ursa Minoris. Al Ruccaab, Polar yıldız. 27° 54´ İkizler burcundadır. Satürn ve Venüs karakterinde olup, tarımsal sıkantılar, kıtlık, hastalıklar ve şanssızlıkları ifade eder.

Pollux : Beta Geminorum, Herkules. 22° 35´ Yengeç burcundadır. Mars karakterinde bir yıldızdır. Utanmazlık, vurdumduymazlık, soğukkanlılık gibi davranış biçimlerini anlatır, horoskopta güçlü konumda ise gaddarlık, acımasızlık duygularını verir.

Procyon : Alpha Canis Mindris. 25° 10´ Yengeç burcundadır. Mars ve Merküri karakterindedir. Sembolik olarak küçük köpeği temsil eder. Şiddete varan kuvvetli aktiviteyi, başarıya ulaşmak için hırs ve arzulu olmayı, ihtirası ancak sonuçta yaşanacak trajediyi anlatır.

Ras alhague : Alpha Ophiuchi 21° 42´ Yay burcundadır. Satürn ve Venüs kakarterindedir. Cinsel konulardaki saplantı ve çarpıklıkları, cinsel sorunları ve bunların ruhsal dışa vurumunu, cinsel yaşamın toplum ilişkilerine sorun olmasını ifade eder.

Rastaban : Beta Drakonis. 11° 15´ Yay burcundadır. Satürn ve Venüs kakarterindedir. Küçük kazaları ifade eder.

Regulus : Ksalb, Alpha Laonis. 29° 21´ Aslan burcundadır. Mars ve Jüpiter karakterindedir ve mor renkli parlak bir yıldızdır. Genel konumlarda şansı ifade eder. Işıklar ile birleştiğinde ise evliliğin getireceği şan ve zenginliği, ancak hayatın sefalet ile son bulmasını anlatır. Sembolik olarak Aslanın başını temsil eder.

Pleidas : 20° 30´ Boğa burcunda bulunan yedi yıldızdır. Boğanın boynuzunu sembolize ederler. Yıldızlar Güneş yada Ay ile birleştiklerinde ya da doğum sırasında Yükselen Burç üzerinde iseler, yüzde yaralara, utanç ve onur yitirmeye, tutuklanma ve hapis olmaya, insani duyguların yitirilmesine, agresiviteye işaret ederler. Çok sert etkili bir gruptur.

Rigel : Beta Orionis. 16° 08´ İkizler burcundadır. Boğanın Güney gözünü temsil eden iyi huylu bir yıldızdır. Jüpiter ve Mars karakterindedir. ASC yada MC ile birleşiyorsa yüksek onur, zenginlik ve her alanda mutluluk habercisidir. Ün ve buluş yeteneğini simgeler.

Sirius : Alpha Canis Majoris, Canicula. 13° 23´ Yengeç burcundadır. Mars, Jüpiter ve Satürn karakterindedir. İtibarı ve sosyal mevkiyi ifade eder.

Spica : Azimech, Alpha Virginis. 23° 08´ Terazi Burcundadır. Venüs ve Mars karakterinde olup, Sanat ve bilim sevgisini ifade eder.

Unuk el haia : Alpha Serpentis. 21° 23´ Akrep burcundadır. Satürn ve Mars karakterindedir. Her tür kaza ve aksilikleri, kullanılan cihaz ya da eşyeların arızalarını ifada eder.

Vega : Wega, Alpha Lyrae. 14° 36´ Oğlak burcundadır. Venüs ve Merkür karakterindedir. Zenginlik ve itibarı temsil eder.

Vindemiatrix : Epsilon Vinginis. 09° 16´ Terazi burcundadır. Satürn ve venüs karakterindedir. Zor konumları ifade eder.

Zosma : Delta Leonis. 10° 35´ Başak burcundadır. Satürn ve Venüs karakterindedir. Egoistliği ve moralsizliği ifade eder.

Zuban el genubi : Kiffa Australis, Alpha Librae. 14° 23´ Akrep burcundadır. Satürn ve Mars karakterindedir. Şanssızlığı ifade eder.

Zuban elschemali : Kiffa Borealis, Beta Librae.18° 40´ Akrep burcundadır.Jüpiter ve Merkür karakterindedir. Başarı ve şansı temsil eder.

Yeni yorum gönder

CAPTCHA
Bu soru sayfayı dolduranın bir otomatik program olmaması için düzenlenmiştir.
4 + 11 =
Sorunun cevabini yazin. Orn: 1+3 icin 4 yazin