Çin Astrolojisi

Doğduğunuz yıl, yaşınızı göstermez. Çin geleneklerine göre yani Çin Astroloji Sistemi´ne göre, doğum yılınız doğal bir evrenin veya aşamanın göstergesidir ya da 60 yıllık bir dönemi ifade eder. Yılları saymak için üç sistem kullanılır; On Göksel Sap, 12 Dünyasal Dal ve 12 Hayvan. 12 Hayvan Sistemi´nin gerçek kökeni hala kesin olarak bilinmemektedir. Bir efsaneye göre, bir zamanlar Yeşim Kralı´nın canı sıkılır, göklerde yapacak birşey bulamamaktadır. Dünyada olanları da görmek istememektedir, artık her arzuya ve isteğe yardım etmekten bıkmıştır. Bir karar verir ve hayvanları toplar; o sırada dünyada hayvanlar yaşamamaktadır. Yakın danışmanlarını yollayarak, 12 hayvan seçip getirmelerini ister (en iyi örnekler getirilecektir.) Danışmanlar önce bir fareyi davet ederler ve ona bir kedi getirmesini söylerler ama farenin kıskançlığı nedeniyle, kedinin davet edilmesini engeller. Sonraki davetlerde, öküz, kaplan, tavşan, ejderha, yılan, at, keçi, maymun, horoz ve köpek çağrılır ve ertesi gün sarayda hazır bulunmaları istenir. Ertesi gün, kralın önüne dizildiklerinde onbir hayvanın bulunduğu görülür; Kral hemen emreder ve onikinci hayvanın bulunup, getirilmesini ister. Dünyaya inen görevli, önüne çıkan bir domuzu aceleyle alır ve gelir. Domuz, o anda sırtında bir insanı taşımaktadır. Kralın önündeki hayvanları Kral, birşey söylemeden izler; Fare, arkasına dayanmış beklemektedir sonra öküzün sırtına sıçrar ve flüt çalmaya başlar. Kral müzikten etkilenir ve ilk yeri fareye verir. İkinci yer, dayanıklılığı nedeniyle öküze, üçüncü yer cesareti yüzünden kaplana verilir. Dördüncü yer, ejderhanındır, Yılan altıncı yere, at yedinci yere, keçi sekizinci yere, maymun dokuzuncu yere, horoz onuncu ve köpek onbirinci yere verilirler. Kral, doğal olarak onikinci yer için en son gelen domuzu uygun görür. Ama tören bittikten sonra, davetten yeni haberi olan kedi gelir ve Kral´dan yeniden düşünmesini ister ama Kral çok geç kaldığını söyler. Çin Astroloji Sistemi´ne göre, her yıl takvimsel olarak, Yeni Ay´la başlar ve 12 hayvanın birisiyle bütünleşir. Hayvansal özellikler veya karakterler o yılın özellikleridirler. Tabloda doğum yılınıza göre, siz de doğum yıılınızdaki hayvanı yan sizi simgeleyen hayvanı bulabilirsiniz.

 

Fare: Zeki, büyüleyici ve içtendir, sevdiğine cömerttir. Sosyal uyum yeteneği yüksektir ve toplumun her düzeyine uyum sağlar. Fareler başarılı iş insanlarıdırlar ama bazen çok hırslı olurlar ve güce susarlar. Fırsatçılıkları dikkat çeker.

Ünlü fareler: Alan Alda, Ursula Andress, Lauren Bacall, Shakespeare, Mozart, Winston Churchill, George Washington ve Truman Capote.

 

Öküz: Lider olarak doğarlar, hastalanıncaya kadar çalışmayı severler. Başkalarından esinlenmek onlara güven verir, böylece güven ve güç elde ederler. Sessiz ama çok dayanıklıdır, kolay kolay sarsılmaz. Yeni doğmuş bir civciv gibi nereye gideceğini pek bilmez, tavrı daha çok neden-sonuç ilişkisini iyi anlamasına bağlıdır. Sabit fikirlidir ve geriye dönüşten hiç hoşlanmaz.

Ünlü öküzler: Warren Beatty, Jack Nicholson, Napoleon, Vincent Van Gough, Walt Disney, Clark Gable, Richard Nixon.

 

Kaplan: Kaplanlar manyetik ve çekicidirler. AYno zamanda da duyarlı, hassas oldukları için büyük aşklar yaşabilme yetileri vardır. Çok saygılı ve nazik görünmelerine karşın, düşüncelerinin doğru olduğuna inandıklarında çok inatçıdırlar. Geçerli kurallara ve düzene pek aldırmazlar ama şansları ve doğal yönetme güdüleri sayesinde başları derde girmez.

Ünlü kaplanlar: Stevie Wonder, Jodie Foster, Marco Polo, İskoçya Kraliçesi Mary, Dwight D. Eisenhower, Marilyn Monroe.

 

Tavşan: Mecburcu ve sosyaldırlar. Daima affedici, hoş ve zariftirler. Buna karşın, sır saklama konusunda tutarsızlıklar gösterirler. Tavşanların aşırı duyarlılıkları yüzeyselliğe dönüşebilir. Tutucu doğaları nedeniyle, kuşkuculukları ve tedbirli olma tutkuları özellikle iş yaşamında bir avantj olarak ortaya çıkar.

Ünlü tavşanlar: Mike Myers, Helen Hunt, Wesley Snipes, Rudolph Nureyev, Confucius, Orson Welles, Einstein.

 

Ejderha Ejderhalar. yaşam ve coşku doludurlar, toplum içinde çabuk sivrilirler ve tanınırlar. Konuşmadan önce düşünmeyi ve başkalarını yargılamayı severler. Saygıdeğerdirler ve böyle görünmekten hoşlanırlar, yüksek kalitede olmaları onların negatif yönlerini örter. Başarıları iç duyularından gelir, zekaları Allah vergisidir, cömertliklerinin sınırı olmaz.

Ünlü ejderhalar; Lenny Kravitz, Liam Neeson, Keanu Reeves, Joan of Arc, Pearl Buck, Sigmund Freud.

 

Yılan: Yılanlar cazibeli ve şıktırlar. İçgüdüleriyle yön bulurlar, çok derin düşünürler, aldatıcıdırlar. Filozofik yapıları nedeniyle, yıllar geçtikçe bilgeleşirler. Buna karşın, kindar ve intikamcıdırlar ve kontrol ettikleri veya sahip oldukları alanda çok etkindirler.

Ünlü yılanlar: John F. Kennedy, Katarina Witt, Brad Pitt, Charles Darwin, Edgar Allen Poe, Abraham Lincoln.

 

At: Özgür ve ruhsal yönden doğal olarak bağımsızdır. At Burcu´nda doğanlar doğrudan doğruya sosyal konumlarında yükselerek yer alırlar. Öte yandan At´lar, egoist, isyankar ve saldırıya eğilimlidirler. Hele bir de sonuçlar, istedikleri gibi olmadığında...Serüvenci doğaları nedeniyle uyarıcıdırlar ve yaşamın tüm yönlerini yaşamak yoluyla deneyim ararlar.

Ünlü atlar: Clint Eastwood, Sinead O´Conner, Denzel Washington, Rembrandt, Chopin, Davy Crockett, Teddy Roosevelt.

 

Keçi: Bir artist, zerafet simgesi ve yaratıcıdır. Keçi insanları terbiyeli ve çekicidirler. Buna karşın kötümserlikleri ile tanınırlar ve küçük maddi olanaklarla yetinirler. Genellikle tatminsizdirler, çoğu zaman başkalararına saygısız gibi görünürler ama sezgisel zamanlamaları mükemmeldir. Doğaları sevecen ve dengelidir; bu denge unsuru sayesinde, onlara kızanlar ve kinlenenler neden kızdıklarını kısa zaman içinde unuturlar.

Ünlü keçiler: Mel Gibson, Pamela Anderson Lee, Nicole Kidman, Michelangelo, Rudolph Valentino, Mark Twain, Orville Wright.

 

Maymun: Maymunlar zeki ve gözlemcidirler. Hep genç kalırlar, kişilikleri hipnozite edicidir. Daima herkes tarafından sevilirler, kuşkuculukları yüzünden aşırı titizdirler; hele karar verirlerken.. Amaçlarından uzaklaştıklarında, olgun olmayan çocukça davranışlarda bulunurlar, isteklerini elde edinceye kadar her yolu denerler ve aldatırlar.

Ünlü maymunlar: Tom Hanks, Timothy Leary, Danny DeVito, Julius Caesar, Leonardo da Vinci, Harry S. Truman, Elizabeth Taylor.

 

Horoz: Çalışkan, kurnaz, beceriklidirler ve karar verirken herşeyi öğrenmek isterler. Çok konuşurlar ve düşüncelerini anlatmayı severler. Kendilerini överler ve bu yüzden de bazen kendini beğenmiş olarak tanımlanırlar. Modadan, stil değiştirmekten hoşlanırlar ve müsriftirler. Başkalarına karşı çok cömert davrandıklarından sevilirler ve aranırlar.

Ünlü horozlar: Jason Priestly, Jonathan Taylor Thomas, Will Smith, Rudyard Kipling, Caruso, Groucho Marx, Peter Ustinov.

 

Köpek: İnançlıdırlar, kendilerini adarlar ve asla vazgeçmezler. Dürüstlük, güvenilirlik onlar için önemlidir ve öyledirler, sevdikleri zaman bu özellikleri daha çok ortaya çıkar. Ama aşırı meraklılıkları yüzünden rahatsız edici olabilirler, hataları bulmaktan hşlanırlar. Cesaretleri onları en zor işleri yapmalarını kolaylaştırır.

Ünlü köpekler: David Bowie, Naomi Campbell, JudyGarland, Socrates, George Gershwin, Benjamin Franklin, Herbert Hoover, David Niven.

 

Domuz: Domuzlar mükemmel arkadaş ve ortak olurlar. Güçlü zekaları vardır ve zor amaçlara yönelmeye ihtiyaç duyarlar ve bunu sergilemekten de hoşlanırlar. Hoşgörüleri ünlüdür, içten ve dürüsttürler. Naiflikleri ve çok duygusal olmaları nedeniyle, başları sık derde girer. Zor dönemlerde ve güvenilmez sonuçlarda, domuzların yardımını almak yararlı ve gerekli bir yoldur.

Ünlü domuzlar: Danny Glover, Arnold Schwarzenegger, Woody Allen, Albert Schweitzer, Ernest Hemingway.
 

Yeni yorum gönder

CAPTCHA
Bu soru sayfayı dolduranın bir otomatik program olmaması için düzenlenmiştir.
4 + 16 =
Sorunun cevabini yazin. Orn: 1+3 icin 4 yazin