CHI, YAŞAM GÜCÜ

CHI, YAŞAM GÜCÜ Çin'liler, Chi'yi, evrenin enerjisini, ejderhanın nefesi olarak sembolize ederler. Gözle görülemeyen enerji dalgaları bütün canlılara hayat verir. Kainatta herşeye hayat veren bu enerjinin akışı yumuşak ve yavaş olmalıdır. Chi'nin akışını kontrol ederek uyguladığımız düzenleme Feng Shui'nin temel kurallarını oluşturur. Bu evrensel enerjinin(Chi), yaşamımızdaki etkilerini kontrol etmemiz bizim elimizdedir. Doğu felsefesi, insanın yaşam ve yaşam dışı ilişkilerini dengeleyen bir sistemin olduğu teoresini savunurlar. Bu teori TAO felsefesi ile açıklanır. Evrende varolan herşeyin sürekli bir değişim içinde olmasına, birbirini etkilemesine ve ilişkilerin düzenine TAO denir. Yin(-) ve Yang(+) enerjilerinin bu düzen içinde ki hareketi, dengesi, varoluşun temelidir. Bu iki zıt enerji birlikte ve denge içinde bir potansiyel oluştururlar. Tao felsefesine göre herşey kendi içinde zıt olanı barındırır ve birbirini tamamlar. Kadın olmadan erkek, gece olmadan gündüz, yaşam olmadan ölüm olamayacağı gibi. Hareket eden herşeyin enerjisi pozitif, durağan olanların negatifdir. Havanın(feng) hareketini rüzgar olarak hissederiz. Su(shui) ise, bulunduğu her yere hayat verir. Akarsular, okyanuslar, denizler, doğanın, insanların enerji kaynaklarıdır. Durgun suları(göller, akvaryumlar, havuzlar gibi.), temiz tutarak enerjiyi arttırabiliriz. Bu dengeyi çevremizde ysşanılan mekanlarda, ne varsda temiz tutarak sağlayabiliriz. Modern teknoloji ve nüfus artışı Evren'in varolan güçlerini olumsuz yönde etkilememektedir. Bu olumsuzluk, insanoğlunun, doğayı kirletmesi, yanlış yapılandırması ile ortaya çıkmıştır. Dengenin bozulması ile duygularımız, sağlımız, ilişkilerimiz kısacası hayat ile ilgili herşeyin olumsuz yönde gelişmesine sebep olmuştur. Feng Shui, doğadaki bu dengenin, iç ve dış mekanlarda, ne şekilde sağlanması gerektiğinin yöntemlerini gösteriyor. Evren'de hiçbirşey tek başına varolamaz. Enerji akışını, iç ve dış mekanlarda olumlu yönlendirmenin yöntemleri Feng Shui uygulayarak sağlanabilir. Meditasyon, yoga, tai-chi, kung-fu gibi uzakdoğu yöntemleri insanın zihinsel ve fiziksel olarak hayatlarına yansımasını sağlar. Feng Shui teoresine göre yaşam bir yoldur. Bu yolculuk sırasında gideceğimiz yön ve yöntemler bizim kararlarımıza bağlıdır. Feng Shui bu yolculuk sırasında ki seçeneklerden biridir. Pozitif Enerji(Sheng Chi): Chi, enerji, toprakta, havada, insan vücudunda, rüzgarda, her yerde vardır. Önemli olan bu enerjiyi hiçbir şekilde bloke edecek ortam yaratmamak ve bu enerjinin akışının dik bir hat üzerinde olmamasını sağlamaktadır.Daha fazla bilgi için tıklayınız. Negatif enerji(Shar Chi): Dik bir hat üzerinde bize yansıyan enerjinin akışı hızlı olacaktır. Feng Shui bize bunu önleyici yöntemlerde gösterir.