Feng Shui nedir?

FENG SHUI TARİHİ: Feng Shui, Çin'de yaklaşık 4000 yıldan beri uygulanmaktadır. Yüzyıllar boyunca Çin İmparatorluğunun üst düzey insanları tarafındanfeng shui yöntemleri kullanıldı. Tang Daynasti döneminden son Ching İmparatorluğuna kadar çok önemli rolü oldu. O dönemlerde Feng Shui Mastırları çok iyi korunurdu. Hatta bilgilerini başkalarına kullanmasınlar diye ölümle bile cezalandırılırdı. İlk Ming İmparatoru, Chu Yuan Chuan, gençlik dönemlerini, dilenci, fakir, hırsız biri olarak geçirdi. Fakat babasının mezarındaki çok kuvvetli feng shui sayesinde son Moğol imparatorunu tahtından indirerek başa geçtiği söylenmektedir. Hatta tahta geçtikten sonra tüm feng shui mastırlarını ölümle cezalandırmış ve yanlış yazdırarak hazırlattığı feng shui kitaplarını bütün ülkeye dağıttırmıştır.

Üçüncü Ming İmparatoru Yong Le, Pekin'de Yasak Şehri ("Forbidden City") inşa ederken, mimarlar dağıtılan yanlış feng shui kitaplarındaki öğretileri kullandılar. Yapılan bütün yapılar kısa bir süre sonra yerle bir oldu. 16.yy'da Mançurya'lılar Ming imparatorluğunu sona erdirdiklerinde, yanlış uygulanmış olan feng shui öğretileri problem yaratmaya devam etti. Bu problemler imparator Chien Lung'un şahsi ilgisi ile tekrar ortaya çıkardığı doğru feng shui uygulamalarıyla ve yeniden başarıyı yakalamasıyla sona erdi. Bu dönemde yaşayan insanların mutlu ve verimli yaşadıkları söylenir. Sonraki dönemin mastırları kendi formüllerini gizli tuttular ve en yakın dostları, akrabaları dışında kimseye söylemediler. Bu formüller dönem dönem değişikliğe uğrayarak günümüze kadar gelmiştir ve uygulanmaktadır. Bu uygulamalar üç ana okulun öğretileri çerçevesinde olmaktadır: 1- Şekil Okulu (From School) 2- Pusula Okulu (Compass School) 3- Siyah Şapka Okulu(Black Sect(Hat) Tibetan Buddist School) Feng Shui 100% hayatınızı değiştirecek diye birşey yoktur. Zaten uygulandıktan sonra etkisinin görülmesi zaman alır.Feng Shui uzmanları zenginliğin kişiden kişiye farklı olduğunu söylerler. Bu da öncelikle insanın doğuştan gelen şansının derecesine bağlıdır. Bir de sizin kendi yarattığınız şansınız vardır. İşte, feng shui size bu şansı kullanma yolunu gösteriyor. Bundan dolayı feng shui, hayatınızda pozitif enerji yaratmanız için kullandığınız bir teknik olarak tanımlanır. Hayatınızı bir anda değiştiren sihirli bir değnek değildir.Doğru uygulandığında önemli ve olumlu sonuçları hayatınıza bir şekilde yansıyacaktır. Ben bunu yaklaşık 11 sene yaşadığım Malezya'da kendi çevremde gördüm. Kendi evime uyguladığımda da gördüm. Birkaç sene öncesine kadar feng shui Batı'da hiç bilinmiyordu. Fakat insanlar yaşadıkları ortamlarda bu dengeyi yakalayıp, maddi olarak da faydasını gördükleri zaman bu ilgi başladı. Yaşadığımız dünyanın gizli kalmış yönlerini feng shui sayesinde öğrenmeye başlıyoruz. Yaşam konusunda ki endişelerimizi bir an için bir tarafa bırakıp, etrafımızı çeviren enerjilere bir başka bakmayı deneyelim. Dünyamızın görünmeyen güçlerinin, gizli kalmış potansiyellerini arttırarak hayatımıza olumlu yeni bir yön vermeyi deneyelim. Feng Shui'nin sözlük anlamı "rüzgar" ve "su" dur. Doğayı etkileyen iki akıcı güç olarak tanımlanır. Feng Shui, yaşadığımız iç ve dış mekanlarda hayatımızı etkileyecek olumlu etkenlerin arttrılmasını, olumsuz etkenlerinde önlenmesini gösteren yöntemlerdir. Kısacası Feng Shui, doğanın güçlerini ve enerjisini yönlendirme sanatıdır. Bu yöntemleri kullanarak evren ile denge içinde yaşamayı sağlayabiliriz. Feng Shui yöntemlerini yaşadığımız mekanda ve işyerimizde uygulayarak, şansımızın artmasını, pozitif enerjinin yayılmasını sağlamış oluruz. Feng Shui'ye göre şans 3 grupta toplanır ve buna KOZMİK ÜÇLÜ adı verilir. Doğuştan Gelen Şans (Değişmez) İnsanın Kendi Yarattığı Şans(Değişir) Dünyevi Şans(Değişir) İnsanlar bir şansla dünyaya gelirler. Buna KADER denir ve bu kaderi değiştirmek mümkün değildir. Değiştiremediğimiz kaderin dışındaki diğer şansların kontrolü bizim elimizdedir. İnsanlar çalışarak, iyi bir eğitimle ve akıllarını kullanarak kendi şanslarını yaratırlar ve Bu şansın kontrolü mümkündür. Olumsuz yönlerini, Feng Shui uygulayarak olumlu hale getirebiliriz. Doğada varolan enerjileri aktive ederek dünyevi şansımızı arttırabiliriz Neden bazı aileler diğerlerinden daha fazla zenginleşir? Neden bazı şirketler büyürken diğerleri küçülür ve kötü duruma düşer? Neden bazı insanların hayatlarında olumlu olaylar yaşanırda, bazıları herşeylerini kaybeder? Çin'liler bu sorulara Feng Shui teknikleri ile bir açıklama getirirler; Pozitif ve Negatif enerjilerin insanların hayatını olumlu ve olumsuz yönde etkilediğine inanırlar. Feng Shui'yu doğru olarak uyguladığımız takdirde kendimizde ve aile bireylerimizde olumlu sonuçlar göreceğiz. Böyle bir bakış açısından yola çıkarak, hiç kimse Feng Shui hakkında bilgi edinmeme isteğini duyamaz. Feng Shui bize yaşadığımız mekandaki, işyerimizdeki yani çevremizdeki etkenleri olumlu yönde nasıl kullanacağımızı öğretir. Yaşadığımız mekanda çevremizde bizi etkileyen ve devamlı hareket eden kozmik, metafiziksel enerji vardır. Bu enerjinin adı "Chi"dir. Chi atmosferde sessizce ve görünmeden sürekli dolaşır, çok güçlüdür. Çin'liler bu gücü "Ejderha'nın kozmik nefesi" olarak tanımlarlar. Feng Shui bu enerjiyi bize en faydalı olacak şekilde kullanmayı gösterir.

CHI, YAŞAM GÜCÜ

CHI, YAŞAM GÜCÜ Çin'liler, Chi'yi, evrenin enerjisini, ejderhanın nefesi olarak sembolize ederler. Gözle görülemeyen enerji dalgaları bütün canlılara hayat verir. Kainatta herşeye hayat veren bu enerjinin akışı yumuşak ve yavaş olmalıdır. Chi'nin akışını kontrol ederek uyguladığımız düzenleme Feng Shui'nin temel kurallarını oluşturur. Bu evrensel enerjinin(Chi), yaşamımızdaki etkilerini kontrol etmemiz bizim elimizdedir. Doğu felsefesi, insanın yaşam ve yaşam dışı ilişkilerini dengeleyen bir sistemin olduğu teoresini savunurlar. Bu teori TAO felsefesi ile açıklanır. Evrende varolan herşeyin sürekli bir değişim içinde olmasına, birbirini etkilemesine ve ilişkilerin düzenine TAO denir. Yin(-) ve Yang(+) enerjilerinin bu düzen içinde ki hareketi, dengesi, varoluşun temelidir. Bu iki zıt enerji birlikte ve denge içinde bir potansiyel oluştururlar. Tao felsefesine göre herşey kendi içinde zıt olanı barındırır ve birbirini tamamlar. Kadın olmadan erkek, gece olmadan gündüz, yaşam olmadan ölüm olamayacağı gibi. Hareket eden herşeyin enerjisi pozitif, durağan olanların negatifdir. Havanın(feng) hareketini rüzgar olarak hissederiz. Su(shui) ise, bulunduğu her yere hayat verir. Akarsular, okyanuslar, denizler, doğanın, insanların enerji kaynaklarıdır. Durgun suları(göller, akvaryumlar, havuzlar gibi.), temiz tutarak enerjiyi arttırabiliriz. Bu dengeyi çevremizde ysşanılan mekanlarda, ne varsda temiz tutarak sağlayabiliriz. Modern teknoloji ve nüfus artışı Evren'in varolan güçlerini olumsuz yönde etkilememektedir. Bu olumsuzluk, insanoğlunun, doğayı kirletmesi, yanlış yapılandırması ile ortaya çıkmıştır. Dengenin bozulması ile duygularımız, sağlımız, ilişkilerimiz kısacası hayat ile ilgili herşeyin olumsuz yönde gelişmesine sebep olmuştur. Feng Shui, doğadaki bu dengenin, iç ve dış mekanlarda, ne şekilde sağlanması gerektiğinin yöntemlerini gösteriyor. Evren'de hiçbirşey tek başına varolamaz. Enerji akışını, iç ve dış mekanlarda olumlu yönlendirmenin yöntemleri Feng Shui uygulayarak sağlanabilir. Meditasyon, yoga, tai-chi, kung-fu gibi uzakdoğu yöntemleri insanın zihinsel ve fiziksel olarak hayatlarına yansımasını sağlar. Feng Shui teoresine göre yaşam bir yoldur. Bu yolculuk sırasında gideceğimiz yön ve yöntemler bizim kararlarımıza bağlıdır. Feng Shui bu yolculuk sırasında ki seçeneklerden biridir. Pozitif Enerji(Sheng Chi): Chi, enerji, toprakta, havada, insan vücudunda, rüzgarda, her yerde vardır. Önemli olan bu enerjiyi hiçbir şekilde bloke edecek ortam yaratmamak ve bu enerjinin akışının dik bir hat üzerinde olmamasını sağlamaktadır.Daha fazla bilgi için tıklayınız. Negatif enerji(Shar Chi): Dik bir hat üzerinde bize yansıyan enerjinin akışı hızlı olacaktır. Feng Shui bize bunu önleyici yöntemlerde gösterir.

Yin Yang Kavramı

YİN VE YANG KAVRAMI YİN Karanlık, ölüm, gece, negatif, soğuk, kadın, pasif, yumuşak, kış vs. YANG Işık (aydınlık), yaşam, gündüz, pozitif, sıcak, erkek, aktif, sert, yaz vs. ( Yin ) Negatif Enerji (Yang) Pozitif Enerji Gündüz olmadan gece sıcak olmadan soğuk kış olmadan yaz olmaz. * Yaşam/ Ölüm, Güneş/ Ay, Gece/Gündüz. Bütün bu oluşumlar tek başlarına var olamazlar. Biri olmadan diğeri olamaz. Pozitif ve negatif enerjilerin birbiri ile olan ilişkisi insanoğlunun varoluş kuralıdır. * Herşey kendi zıddını taşır. Zıt enerjiler birarada olduğu zaman değişim ve potansiyel ortaya çıkar. Yin ve Yang enerjileri sürekli değişim içindedirler. Biri olmadan diğeri olamaz. Ne yin enerjisi ne yang enerjisi, evrende ve mekanda tek başlarına olamazlar. Potansiyel enerji üretebilmeleri için dengeli bir şekilde bir arada olmalıdırlar. Bu dengeyi kurmak için, hangi odanın ne amaçla kullanıldığı önemlidir. Ofislerde ki dekorasyonlara dikkat edildiğinde, genellikle gri ve koyu renkler kullanılır. Uzun koridorlar, kutu kutu odalar, koyu renk duvarlar v.s. Bunun birçok örneği vardır. Bu tür ofisler feng shui açısından iyi değildir. Çok fazla yin(-) enerji, bulunan mekanlarda hastalık, ölüm, ilişkiler gibi hayat ile ilgili hiçbirşey olumlu gitmez. Her iki enerji birbirini tamamlar. Element teorisi bu ilişkiyi en iyi şekilde açıklar. Hiçbir şey durağan olmamalıdır. Sürekli bir değişim içinde ve dinamik olmalıdır. Bunun örneklerini doğada, evrende en açık şekliyle görebiliriz. Elementleri incelerken "ÜRETEN" ve "YOKEDEN" özelliklerini bilmek Feng Shui'nin temel kurallarındandır. Bu aynı zamanda Çin astroloji bilimlerinde de kullanılır. Evrendeki 5 elementin yapıcı ve yıkıcı döngüsüyle de Chi'nin hareketi açıklanır. Yapıcı döngüde Chi, Merkez'deki topraktan yola çıkarak Batı'ya (metale) oradan Kuzey'e (suya), sonra Doğu'ya (ağaca) ve en son Güney'e (ateşe) akıyor. Buradan tekrar Merkez'e(toprağa) geçiyor. Çünkü Ateş, toprağı/külü yapıyor; Toprak mineralleri barındırıyor; Metaller/mineraller suyu ortaya çıkarıyor; Su ağacı oluşturuyor; Ağaç'da ateşi besliyor.