Fal

Bilinmeyen.Com / Fal Kategorisi

Rune

Bilinmeyen.Com Fal Kategorisi / Rune Bölümü

Majikal Rune

Rune yazısıyla yazılan amuletler yani muskalar veya plakalar, diğer maji yöntemlerinde olduğu gibi oluşturulurlar. Yani yapılış zamanları astrolojik konumlarda doğru olmalıdır ve üzerine yazılması gereken yazı Rune alfabesine göre hazırlanmalıdır. Olmayan harfler için de en yakın olan kullanılmalıdır. Bu operasyonlarda önemli olan Rune´ların mitolojik ilişkilerinde adları geçen varlıklarla ilgili bilgiye sahip olunmasıdır. Çünkü her Rune için o isimdeki varlıklara veya tanrılara çağrı yapılacaktır. Örneğin kendinizi korumak için adınızı Rune alfabesiyle yazdığınızda (bu bir başkası için de olabilir veya amaca yöneliktir.) ortaya çıkan varlık isimleri yol göstericidirler. Örneğin ruhsal yeteneklerinizi geliştirmek için bir Rune dizisi veya yazısı yaratmak istiyorsanız, önce gümüş bir plaka alın. Bu konuda seçeceğiniz Rune´lar sırasıyla Laguz-Perth, Ansuz ve Kenaz´dır, simgeleri plakanın üzerine kazımanız veya oymanız yeterlidir ama bunu yaparken eğer astrolojik yönden uygun zamanı seçerseniz alacağınız sonuç daha kesin olacaktır. Majikal Rune karmaşık ve deneyim gerektiren bir iştir, uzun çalışmalar yapılmalı ve okült birikim kazanılmalıdır. Evet Rune´un gizemli dünyasına hoş geldiniz daha uygunu bir giriş yaptınız, bundan sonrası her konuda olduğu gibi yine size bağlı, araştırın, öğrenin ve kendinizi geliştirin. Unutmayın, tüm gizemlerin kapısı ancak sizin çalışmalarınız ve yeteneklerinizle aralanacaktır.

Rune hakkında


Vikingler´in Mistik Rune Yolculuğu...

 

Rune Kehanet Taşları Astroloji, Tarot ve diğerleri ama biri daha var ki, yüzyıllar boyunca toplumu etkiledi; Rune taşlarından veya simgelerinden söz ediyoruz. Aslında Kuzey ırklarına ait bir alfabe olan Rune sistemini öğrenirken, Vikingler´le, büyücülerle, kiliseyle, Naziler´le ve Yeni Çağ hareketi ile karşılaşacaksınız. Rune´un gizemine hoş geldiniz... Rune, Kuzey Avrupa halkları tarafından 1. Yüzyıl´dan Orta Çağlar´a kadar kullanılan alfabetik dilin adıdır, fakat sembolik bir sistem olan Rune, bir dil olmanın ötesinde maji ve kehanet alanlarında daha çok yer almış veya kullanılmıştır. Latin-Roma alfabesinin tercih edilmesinden sonra kullanılmamaya başlayan Rune sembollerinin anlamları, günümüze kadar ulaşabilen yazmalarda görülmektedir. Rune alfabesini diğer alfabelerden ayıran ana faktör, her harfin yani Rune´un özel bir anlam içermesidir. Örneğin İngilizce´deki "A", "B" ve "C" harflerinin sesleri tek başlarına bir anlam taşımazlar, sadece alfabenin ilk üç harfidirler. Fakat Rune dilindeki ilk üç Rune olan "fehu", "uruz" ve "urisaz", sırasıyla "sığır", "ışın" ve "dev" anlamlarını taşırlar. Rune´lar, majikal ve dinsel simgelerdirler ve bu nedenle de majikal bir eylemde kullanılan yazının oluşumunda kullanılırlar. Bunun için çağlar boyunca gelecek okumalarında ve büyü eylemlerinde yer alırlar. Bugün Rune´lar, yeniden keşfediliyorlar, sembolik anlamları kehanet yapma çizgisinde büyük ilgi görüyor ve araştırılıyor. Bununla beraber, geleceği okuma alanında en azından popülarite yönünden Tarot kartlarına alternatif oldukları henüz söylenemez. Daha çok antik toplumun yaşayan inançlarının ve doğasal algılarının anlaşılabilmesi için önem taşırlar ve belki de bizim bildiğimiz doğa ile algılayamadığımız doğa arasındaki ilişkinin veya köprünün simgeleridirler.

Rune metodları

Tarihçede belirli bir metod yoktur, Rune´ların bazıları tahta, tuğla veya taştan yapılmıştır. Doğal olmaları tercih edilir fakat günümüzde plastikten yapılanları da kullanılmaktadır. Rune Açılışı Tarot´a benzetilebilir ama genelde Tarot´da olduğu gibi düzenli bir açılış biçimi yerine karıştırarak atma metodunun da kullanıldığı görülür, bazı kaynaklarda Rune´ların ters anlamlarının bulunduğu da belirtilir ama bu geleneksel değildir. En önemli şey, sizin kendinize göre oluşturabileceğiniz bir metottur ama bunu yapabilmek için Rune´ları iyice öğrenmiş veya anlamış olmanız gerekir. Küçük sayıda Rune´lardan başlayarak çok sayıda Rune kullanmaya doğru gidin. Yere koyu renkli tercihan siyah bir kadife örtü yayın sonra üç veya dört Rune seçerek yorumlamaya başlayın. Bunları taşların içinden rasgele seçebileceğiniz gibi, seçtirebilirsiniz de, eğer seçtiriyorsanız Rune´ları yüzleri örtülü olarak yere yayın ve ondan sonra o kişiyi çağırıp seçtirin. Daha öte çalışmalarda 9 ve 12 Rune kullanmaya başlayabilirsiniz. Bir diğer metod, Rune´ları yine aynı kumaştan yapılmış bir torbaya koyup, tombala çeker gibi çekmek veya çektirmektir, bu metod en geçerli ve doğru metod olarak önerilir. Elinizdeki Rune´ların boyutları metodunuzu belirlemede önemli bir etkendir. Tek sorular için tek bir Rune kullanın ve yorumlayın ama bu soru özel anlam taşıyan bir soru olmalıdır, sıradan sorular için kullanılamaz ve sık sık tekrarlanmamalıdır. Rune´u keseden çektiğinizde bir an avcunuzda tutun, eğer yeterince ön egzersiz yapmışsanız Rune sizi etkileyecektir, soğuk veya sıcak bir etki sorunun sorulabileceğinin işaretidir, hiçbirşey hissetmiyorsanız bir başka soruyu deneyin. Üç Rune kullanılan çekilişlerde gelecekle ilgili bir konum veya pozisyon ya da olay sorusu sorulmalıdır. Önce birinci Rune´u çekin, yüzü kapalı olarak yere örtünün üstüne koyun, bu ilk Rune şu andaki durumu etkileyen geçmişteki etkendir, ikinci Rune şu andaki durumu gösterir ve ne yapılması gerektiğini önerebilir, üçüncü Rune ise yorumu en zor olan Rune´dur, kaçınılmaz sonu simgeleyebilir, bu nedenle onu yorumlarken içgüdülerinizi çok iyi izlemelisiniz.

 

Kendi Rune´unuz

Bir diğer ilginç Rune açma yöntemi tamamiyle gelenekseldir ve küçük bir ritüel gerektirir. Bu metod için meyveli bir ağaçtan kesilmiş dalları kullanarak kendi Rune´larınızı yapmanız veya oymanız gerekir. Sonra bu kez yere beyaz bir örtü yayarak Rune´ları atın, Rune´lar taze veya yeni oldukları için ya da sadece sizin eliniz değdiği için örtü beyaz olmalıdır. Odin´den kehanet gücü dileyin ve Rune´lara hiç bakmadan rasgele üçünü alın ve yorumlayın. Bu metod güçtür zira biraz uğraş gerektirir. Son olarak 9´lu açılışı ele alacağız, keseden 9 Rune çekin ve hepsini avucunuzda tutarken sorulana veya sorunuza konsantre olun, bir dakika sonra Rune´ları örtünün üzerine atın. Burada önemli olan atılışın sonucudur, önce üçgen ya da dörtgen oluşturan veya üstüste gelen Rune´ları ayrı ayrı yorumlayacaksınız, tek başına duranları ayrıca yorumlayın ve bunları yazarak yapın ve en sonunda da tümünden belli bir sonuca ulaşmaya çalışın, eğer dairevi bir şekil oluşmuşsa, merkez konumundaki Rune´u sonuç olarak yorumlayın.

Rune sembolleri

İlk Aett (Gruplar yorumlamalarda yakınlıkları simgelerler.)
 

Fehu : Sığır

 

Fonetik eşdeğer: F

 

Kehanet anlamı: Bolluk, para, sağlık, fiziksel ve finansal gereksinimler, amaçlar, tanıtım, özsaygı, karma.

 

Majikal kullanım alanları: Para, iş ve tanıtım için ayrıca iş bulmak, amaca ulaşmak ve özgürlük için kullanılır.

 

Mitolojik bağlantılar: Freyr, Gullveig, Cüceler, Sigurd ve Otter´in altını.

 

Analiz: Fehu yaşamımızdaki günlük realiteyi, katalizörleri ve uyanmamız gereken yerleri gösterir. Ne düşünürsek düşünelim, tekrarlanan olayların benzerliklerine kendimiz neden oluruz. Evlerimizde aradığımız şeyler, fiziksel gereksinimlerdir, iyi bir ev, iş ve aile gereklidirler ama bunlarda aşırıya kaçmak ve sürekli istemek sizi bir sığıra çevirebilir yani sürekli geviş getirmekten öteye geçemez bir hale gelirsiniz. Büyülü ülkeler güzel ve çekicidirler ama eninde sonunda vatanınıza dönmek zorunda kalırsınız, öyleyse ne olduğunuzu hatırlamalı ve ruhsal gelişmenin ötesinde kendinizi yıkıma uğratmamalısınız. Fehu, ruhsal yolculuğumuz sırasında bulunduğumuz noktada bizi koruyan güçtür, bizi bulunduğumuz fizik gerçeği anlamamıza zorlar. Uyanışları istememiz için doğallığı işaret eder, bunun için ilk adım olasılıklara bir göz atmaktır, sonra da amacı düşünerek maddi kayıpları ölçümleyip, doğru karar verilmelidir. Kısacası Fehu, fizik dünyayı, ruhsal dünya ile dengelemeye kararlıdır.

 

Uruz : Yaban Öküzü

 

Fonetik eşdeğer: U

 

Kehanet anlamı: Kıskançlık, yaşam, içgüdü, yabanlık, seksüalite, bereket, bilinçaltı, ilkel düşünce, irasyonellik, şamanik deneyler, geçiş yolculuk ayini.

 

Majikal kullanım alanları: Olacağa karşı güç kazanmak, seksüel potansiyeli arttırmak ve avcılık.

Mitolojik bağlantılar: Ullr, Loki, Odin.

Analiz: Simge bizona benzeyen ve bin yıllar öncesinde Avrupa´da yaşayan bir yaban öküzüdür, uzun boynuzlarından antik Kuzey´de içki içilirdi. Neolitik Çağ´da çocukluktan erkekliğe geçiş töreninde bu boynuzlar kullanılırdı. Uruz, Fehu´nun zıddıdır yani Fehu ehli bir çiftlik hayvanı olan sığır, Uruz ise vahşi yaban öküzüdür. Tanrı´nın ve onun temsilcisi olan şamanın kutsal avını simgeler, güncel anlamda Fehu´nun hayatta kalma arzusunu açığa çıkarır, insanın ilahi doğasını gösterirken, majikal sempatinin ve etkinin başlangıcını kontrol eder. Aynı zamanda da, ölümün bir uyanış olduğunu, ölümlü olduğumuzu anımsatarak gösterirken, bu algı yetisinin tüm hayvanlar içinde sadece insanda bulunduğu öğretir. Bu Rune´un enerjisi ham, olgunlaşmamış bir güçtür ve erkeksidir, saf ve ateş elementidir. İlk yaban öküzünü öldüren erkek çocuk, erkekliğe adım attığında, yeni gizemlerin ilk basamağında demektir ve bu aynı zamanda da yaşamın kaynağının ölüm olduğunu anlamak için gerekli olan uyanışı simgelemektedir.

Urisaz : Dev

Fonetik eşdeğer: TH

Kehanet anlamı: Çok çalışma, acılı olay, disiplin, bilgi, odaklanma, iç gözlem.

Majikal kullanım alanları: Konsantrasyon ve meditasyon, iç disiplin, kötü pozisyonları temizlemek.

Mitolojik bağlantılar: Frost Devleri, Loki.

Analiz: Urisaz, engel taşların ilkidir. Engeller her zaman yıkıcı değildirler, onları aşmak için gereken gücü nasıl bulacağımızı öğretirler, devlerle ve ejderlerle boğuşmak için bir mitoloji kahramanı olmamızın şart olmadığını anlarız. Taşın bir diğer boyutu, öğrenmek için katlanmanın şart olduğudur, bu edebi anlamda değildir. Önemli olan içten, özverisel düzeyde katlanmaktır çünkü kader kesin değildir yaşamsal deneyler bize değişimlerin nedenselliklerini ve sonuçlarını gösterirler. Bu bize öncelikle negatif gibi görünürse de, aslında en önemli dersi içermektedir. Devler kötü görünümlerde olabilirler ama gerçekte değişimin, dönüşümün ve yeni bir çağa geçiş için yolun temizlenmesinin göstergesidirler.

Ansuz : Odin

Fonetik eşdeğer: A

Kehanet anlamı: Otorite, liderlik, düşünce ve beden dengesi, yargı, şaman ve öngörü.

Majikal kullanım alanları: Bilgece kararlar, başarı, liderlik gereği, kehanet ve majide yardım.

Mitolojik bağlantılar: Odin

Analiz: Bu Rune, içgüdüselliği, ilkel enerjiyi simgeler ve karakteri Urisaz´daki disiplin ve deney doğrultusundadır. Bu faktörler Odin´in kişiliğinde bütünleşerek aynı zamanda da kabile şamanının tanrısal bilgeliğini sergilerler. Odin´de bir şamandır ve Sleipnir adlı sekiz bacaklı atıyla dünyalar arasında yolculuk eder. Ansuz Rune´un dengesidir, Fehu ile beraber birçok insana yolculuklarında kaldıkları yerden yine yola çıkmaları için yardımcı olur. Dünyevi ve majikal gücü simgelerken, bu güçlerin cazibelerine kapılmamak gerektiğini öğretir. Odin ilk üç Rune´un dersini öğretirken, bilgeliğin yararlarını gösterir ama bilgelik düzeyinin de bir diğer başlangıca geçiş olduğunu vurgular. Gözlem ve perspektif eksiklerini bu Rune tamamlar. Odin dünyanın yükseklerinde oturur, aşağıya bakar ve kararlar verir ama kendisini ve insanlarını yeterince anlayamamıştır, çünkü gerçek bir lider olabilmek için duygusal ilişkilere gereksinimi vardır.

Raido : Yolculuk.

Fonetik eşdeğer: R

Kehanet anlamı: Yolculuk, hac, değişim, kader, arama, gelişim, yaşam dersleri.

Majikal kullanım alanları: Yolcuları korumak, değişimi ve geleni kolay kabullenmek, ilişkileri koparmak.

Mitolojik bağlantılar: Nornlar, Sigurd´un yolculuğu.
 

Analiz: Raido bireyin yaşam yolculuğudur, aynı zamanda da diğer yollarna iç ve dış ilişkiler anlamındadır. Kuzey mitlerinde bu yollar kaderle ilişkilidirler ve Nornlar düzeni sağlar. Üç kızkardeş olan Nornlar, Yggdrasil´in merkezinde yaşarlar ve suya bakarak tanrıların ve insanların kaderlerini bükerler yani tanrılarüstü bir gücü simgelerler. Bu mitik bilginin anlaşılması, Runik kehanet ve majinin mekaniğini oluşturur. İlişkilerin karmaşık bağları, kaderin iplikleriye örülür, bunu bir örümcek veya balık ağına benzetebilirsiniz. Her fırsat, şans veya raslantı, ağda yeni bir ilişki formunu oluşturur ve yarattığı değişimle sistemdeki herşeyi etkiler. Birçok insan bunu bilinçaltından yaparlar ama uyanış örneğinin başlangıcında bağlarla çevrelendiklerinden olanı farkedemezler. Burası çok önemlidir, olasılığı ve gelecek olanı tanımlamak veya algılamak yerine olayların karşısında hipnotik bir etki altında kalarak katılıp kalmak, bizi Fehu´ya geri götürür yani tekrar başa döneriz. Yapmamız gereken daha kolay yolları aramak ve geçmişteki dersleri anımsamaktır. Dolambaçlı ve çıkmaz yollar bize sona yani ölüme götürür, Raido hep bizimledir, Ansuz´da amaca ulaşmamızı ister, yaşam ve değişim daima sürecektir. Bittiğimiz yerde yeniden başlayacağız ama bu kez daha bir üst düzeyde ve daha yüksek bir bakış noktasında yer alarak... Yolculuk asla sona ermeyecektir.

 

Rune uyanıyor

Rune´lar, 17. Yüzyıl´a kadar kullanıldılar, bazen paraların üzerinde, bazen de tabut veya lahit kapaklarında yer aldılar ve kullanımları Kilise tarafından onaylandı. Hatta bir dönem Runik semboller bir moda olarak, dekorasyon ve desen malzemesi olarak da kullanıldılar. 1639´da Kilise´nin baskısıyla "Şeytanı Avrupa´dan Kovma" operasyonu başlatılınca, kökeninde maji ve büyü bulunan Rune alfabesi de dışlandı. Rune ustaları ya öldürüldüler ya da saklandılar, bunun sonucunda da Rune bilgisi unutuldu fakat elbette ki antik geleneklerin tümüyle ortadan kaldırılabilmesi mümkün değildi ve sonuçta ta Rune bilgisi ezoterik felsefe alanına gizlenerek, yeniden keşfedilmeyi veya hatırlanmayı bekledi. İlginçtir, belki de tarihin en karanlık döneminde Rune bilgisi, Alman bilgeleri tarafından uyandırılarak 1920 ve 30´lardaki Nazi Hareketi ile birleştirildi. Yasal bir folklorik dalga oluşturulmuş ve ne yazık ki Rune kültürü Nazi ideolojisi ve ırkçılığı tarafından lekelenmişti. Bu dönemde yapılan Rune çalışmaları, ideolojik içerikler taşıdıkları için yararsızdırlar. Savaştan sonra Rune yine dışlandı çünkü Nazizm´in bir parçası sayılıyordu, 50´lerde ve 60´larda arada bir sözü edildi ama önemsenmedi. 80´lerin ortasına gelindiğinde, Yeni Çağ Hareketi´nin patlamasıyla salgın halinde gündeme gelen Paganist inançlar (Asatru ekolü özellikle Rune ile ilgilidir.), Rune´un yeniden popülize olmasına neden oldular, şimdilerde Rune bir kehanet sistemi ve bireysel uyanış olarak kullanılıyor.

Rune uyanıyor

Rune´lar, 17. Yüzyıl´a kadar kullanıldılar, bazen paraların üzerinde, bazen de tabut veya lahit kapaklarında yer aldılar ve kullanımları Kilise tarafından onaylandı. Hatta bir dönem Runik semboller bir moda olarak, dekorasyon ve desen malzemesi olarak da kullanıldılar. 1639´da Kilise´nin baskısıyla "Şeytanı Avrupa´dan Kovma" operasyonu başlatılınca, kökeninde maji ve büyü bulunan Rune alfabesi de dışlandı. Rune ustaları ya öldürüldüler ya da saklandılar, bunun sonucunda da Rune bilgisi unutuldu fakat elbette ki antik geleneklerin tümüyle ortadan kaldırılabilmesi mümkün değildi ve sonuçta ta Rune bilgisi ezoterik felsefe alanına gizlenerek, yeniden keşfedilmeyi veya hatırlanmayı bekledi. İlginçtir, belki de tarihin en karanlık döneminde Rune bilgisi, Alman bilgeleri tarafından uyandırılarak 1920 ve 30´lardaki Nazi Hareketi ile birleştirildi. Yasal bir folklorik dalga oluşturulmuş ve ne yazık ki Rune kültürü Nazi ideolojisi ve ırkçılığı tarafından lekelenmişti. Bu dönemde yapılan Rune çalışmaları, ideolojik içerikler taşıdıkları için yararsızdırlar. Savaştan sonra Rune yine dışlandı çünkü Nazizm´in bir parçası sayılıyordu, 50´lerde ve 60´larda arada bir sözü edildi ama önemsenmedi. 80´lerin ortasına gelindiğinde, Yeni Çağ Hareketi´nin patlamasıyla salgın halinde gündeme gelen Paganist inançlar (Asatru ekolü özellikle Rune ile ilgilidir.), Rune´un yeniden popülize olmasına neden oldular, şimdilerde Rune bir kehanet sistemi ve bireysel uyanış olarak kullanılıyor.

Rune yorumu

Rune´lar arasında geçerli olan üçlü bir sistem vardır; buna "aile" veya "grup" denir; bu şekilde Rune´ların arasındaki iç ilişki sistemi deşifre edilir, örnek olarak Tarot´daki kartların yanyana geldiklerinde farklı anlamlar oluşturdukları anımsanabilir. Bazı yorumculara göre, çiftli anlamlar ve gruplar yeterince anlamlıdırlar ama bu yaklaşım geleneksel olarak kanıtlanamamıştır. Ünlü Rune bakıcısı Freya Aswynn, bağımsız bir yorum sistemi geliştirerek, Kuzey mitolojisini ve edebiyatını kullanmış ve farklı bir yorum bilgisi ortaya koymuştur. Fakat bu tür yaklaşımlar kehanet geleneklerine aykırı ve spekülatifdir çünkü Rune´un sembolik algılama anahtarı ruhsal ve fiziksel evrenin algılanması doğrultusundadır ama yine de saygın bir kültür yaklaşımını içerirler. Yani "yolculuk" anlamını içeren bir yorum, ruhsal bir yolculuğu ve bu yolculuk sırasında yolcunun karşılaşacağı engelleri, ödülleri ve yaşamsal dersleri gösterebilir, bu yorum genel ve temel anlamda insanlığın gelişimi yolunda bir yardımdır. Bireysel ve mitik anlamlar içerir, olayla ilgili dönemsel süreçler ve örnekler Kuzey kültürünün dünya görüşüdür ve bu dünya görüşü geleneksel olarak 20. Yüzyıl´ın ortalama batılıları için çok farklı bir çizgidedir. Antik Kuzey toplumunun mitlerini, kültürünü ve yaşam stillerini anlamak demek, aslında Rune´u bütünüyle anlamak demektir, o zaman da Freya Aswynn´ın yaklaşımındaki yararlılık farkedilir çünkü onların kültürünün öğrenilmesini önermektedir. Zaten tüm antik bilgi sistemleri majikal olsun ya da olmasın özgün kaynak kültürleri kazanılmadığı takdirde güdük ve kısır kalmaya mahkumdurlar ya da düzeysizliğin içersinde kalırlar. Bu sitede okuyacağınız yorumlarda temel olarak tarihsel çizgi izlenerek Kuzey kültürü kullanılmış ve Rune´ların gerçek ve orjinal anlamları belirtilmeye çalışılmıştır. Kendinizi geliştirmek istiyorsanız Rune´lardaki mitolojik ilişkileri öğrenmek için, Kuzey Mitolojisi´ni okumak yeterli olacaktır.

Rune´un tarihçesi


Rune´un kökeni ve tarihçesi...

 

Bilindiği kadarıyla Runik Alfabe´nin biri majikal, ötekisi edebi olan iki kaynağı vardır; İlkel Rune sembolleri Bronz Çağı´ndan kalmadır ve İsveç´deki mağara kazılarında bulunmuştur. Bu sembollerin sonraki alfabelerde yer aldıkları belirlenmiştir ve dikkat edildiğinde yaratıcılarının bu sembollerle çevreyi tanımladıkları fark edilir (at, güneş gibi...) Ama yine kesin olarak anlamların neyi kasdettikleri bilinmemektedir, ilkel Rune´ların kesin anlamları kayıptır, tahminlerle yola çıkılarak kehanet yaparken kullanıldıkları ve de tanımlama sembolü oldukları belirtilmektedir. Fakat ilkel Rune´ların majikal fonksiyonu, sonraki Rune´lardan çok daha alt düzeydedir. Rune´lar asıl majikal anlamlarını sonraki yüzyıllarda kazanmışlardırlar. Yapılan araştırmalarda Rune´un kökeninin Latin ve Eski Yunan kaynaklarına ulaştığı belirlenmiştir ama buna karşın bazı arkeologlar Kuzey İtalya´nın köken olduğunu iddia etmektedirler fakat bu Roma alfabesi ile Rune arasında paralellik olduğu anlamında değildir, benzerlik sadece formsaldır yani şekilseldir ve biraz da yazıdaki kullanılma tarzındadır. Sonuçta İtalik ve Latin yazıları Etrüsk alfabesinden gelmedir ve bu Batı-Yunan Alfabe Ailesi´nin bir koludur. Linguistik ve fonetik araştırmalar MÖ 200´lerden başlayan bir sürecin içinde yukardaki etkileşimin ortaya çıktığını göstermektedirler. Kuzey ırkları, Latin alfabesiyle ilişki kurduklarında uyum sağlamadılar aksine kendi sembol sistemlerini Latin alfabesinin üzerine koydular yani harflere kendi dünyevi tanımlarını ve dinsel yaşamlarını belirten anlamlar yüklediler. Böylece ortaya basit bir piktograf alfabe (resim türü harflerden oluşan) çıktı, sonra da majikal bir alfabeye dönüşerek, muskalarda, majikal metinlerde ve kehanetlerde kullanıldı. "Futhark" adı, alfabe anlamındadır ve ardıl olarak Runik alfabenin ilk harflerinden oluşur, Futhark 24 harften oluşur, "F" harfi ile başlar ve "O" harfi ile sona erer. Bütün kuzey Germanik ırklarda, İsveç, Norveç, Danimarka ve Kuzey Almanya´da değişik formlarda kullanılmıştır. Runik alfabe, Danimarka´dan İsveç ve Norveç´e, oradan da İzlanda ve Grönland´a Vikingler aracılığı ile taşınmıştır. Kuzey Amerika´da bulunan Rune´ların da, yine Vikingler tarafından getirildiği düşünülmektedir fakat kesin otantik metinler bulunamamıştır.

Numeroloji

Bilinmeyen.Com Fal Kategorisi / Numeroloji Bölümü

Numeroloji hakkında bilmek istedikleriniz

Bütün yapmanız gereken doğum gününüzü, ayınızı ve yılınızı yanyana yazarak toplamaktır. 23 nisan 1948´de doğduğunuzu varsayın, öyleyse 23, 4 ve 1948 sayılarını yanyana toplayacaksınız, yani 2,3,4,1,9,4 ve 8´i. Toplam 31´dir, şimdi de 3 ve 1´i toplayalım, 4 çıkar. Demek ki, o tarihte doğmuş olsaydınız, yaşam sayınız 4 olacaktı. Şimdi aynı hesabı kendi doğum tarihiniz için yapın ve yaşam sayınızı bulun. Sadece doğum sayınız için değil, aynı hesaplamayı yaşamınızda dönüm noktası olan her tarih için de yapabilirsiniz. İşte size Numeroloji...

 

1 sayısı : Anahtar sözcükler; cesaret-öncülük- özgürlük-başarmak ve bireysellik. Bir sayısı erkeksidir ve güneş tarafından yönetilir. Koç ve aslan burçları üzerinde etkilidir. Orjinallik-aktif olmak-sonuçları sezebilmek-otorite-güçlülük-yaratıcılık-enerjik olmak-atılganlık-kendine güvenmek ve hırs bir sayısının pozitif özellikleridir. Farklı olmak-zaman zaman tembellik duygusu-değişkenlik-ani güvensizlik - kendini yanlız hissetmek-zayıflık korkusu-ketumiyet ve suskunluk ve de güvence arama boşlukları sende zaman zaman ortaya çıkan ve seninle beraber yaşayan duygulardır. Şimdi de bir sayısının negatif özelliklerine bakalım; Bunları bilinmeli ve her zaman yenmeye çalışılmalıdır; bir sayısı, sinirlilik, diktatörlük, kibir ve gurur, yüksek egoizm, küstahlık, anarşizm ve ihtiras getirebilir. Bunlardan kesin olarak kaçınmak gerekir. Bir sayısının insanı amacını bilir ve o amaca yönelik olarak hangi yöntemleri kullanabileceğinin de farkındadır. Yaratıcı olabildiği için, düşüncelerinde de orjinaldir. Öğrenmekten hoşlanıyor. Ekip çalışmaları pek uygun değildir. Yaşamsal sorunları çözerken içten gelen gücün sesine inanırsa, gereken enerji sağlanabilir. Yeterki tembellikten ve terkedilmişlik duygusundan uzak kalabilsin. Uzun ve yorucu çalışmalar bir insanını korkutamaz. Daima liderlik rolünü iyi oynar ve bunu çok iyi başarır. Mücadele ederken, önüne çıkan engellerden zevk alır, boğuşmaktan hoşlanır. Diğer bir dikkat çekici yön ise, insanları reddederken üzerine düşen sorumluluğu bilmesi ve bu sorumluluğu kolayca üzerine alabilmesidir. Bir insanı, bir yazar, mühendis, satış temsilcisi, doktor, avukat, kaşif, müteşebbis, havacı veya üst düzey yönetici olabilir. Hiçbir zaman unutmamalı ki, bir sayısı olmadan hiçbirşey başlatılamaz, herşeyin başı birdir. Sayı gücün başladığı yerdir, herşeyi etkiler ve içinde gizli bilgileri saklar. Bunun bilincinde olur ve özde varolan enerjiyi asla unutmaz. Öte yandan bir sayısı yepyeni fikirlerin ve olayların kaynağı olduğu için, kanıksanmış ve tekdüze olaylardan da nefret ettirir. Değişim ve yenilik onun için su ve yemek gibidir. Asla vazgeçemez. Her konuda aksi olasılıklar düşünülmelidir. Terslikler gözden kaçırılmamalı ve her an sürprizlere hazırlıklı olunmalıdır. Bir sayısı bir lider ve öncüsün. Ölçüyü kaçırmadan bu sorumluluğun bilincinde olunmalıdır. Bunun için danışmanlık çok uygundur çünkü sorumluluk kolay alınabilir. Kısacası bir sayısı; birleşik insanlık realitesinin ve evrensel bütünlüğün sayısıdır; varoluşun her formunda bulunan kozmik güce bu sayıyla ulaşmak mümkündür.

 

2 sayısı Anahtar sözcükler; İşbirliği-diplomasi- uyumluluk-uzlaştırıcılık-zerafet ve incelik. "Bana katılın, yanlızlıktan hoşlanmıyorum" işte ikinin yaşam sloganı... İki sayısı dişiselliğin ve dışa dönüklüğün sembolüdür. İki sayısı Ay tarafından yönetilir, Başak, Terazi ve Akrep burçları üzerinde çok etkilidir. Toleranslı olmak, kibarlık, nezaket, sevimlilik, saygılı ve nazik olmak, içtenlik, samimiyet ve sadakat, esneklik ve yumuşak başlılık, toplumu ve kalabalıkları sevmek, yardımseverlik, bağlayıcılık ve ikna edicilik İki sayısının pozitif özellikleridir. Buna karşın ani kabalık ve saygısızlık, emin olamamak , dikkatsizlik, dağınıklık, cesaretsizlik, kayıtsızlık ve ilgisizlik, bir konuya veya bir olaya konsantre olamamak, hareketsizlik ve kayıtsızlık, duygusuzluk, pasiflik ve soğukluk İki sayısının negatif yönlerinin oluştururlar. Bu önemli ve sert etkiler iki sayısının pasif ama gizli güçleridir. İki sayısının etkileri arasında inatçılık, aşırı duyarlılık, katılık, küçük görmek, melankolik kaçışlar gibi etkilere de raslanabilir. Bütün bu etkileri iyice tanımak ve olaylarla yüzyüze geldiğinde, aşabilmek için kişinin kendisine telkinlerde bulunması gerekir. İki sayısının insanı, diplomasiyi ve politikayı iyi bilir, üstelik siyaset sanatının gerekliliğini ve gerçek doğrularını kavramıştır. Olaylarda çıkabilecek her sorunda daima barışçı ve çözüm arayıcıdır. İyi bir gözlemci ve izleyici olduğu için, yaşam boyu bu özelliği ile çözümleyeci olacak ve olayları büyük zararlar görmeden aşabilecektir. Ama unutulmaması gereken birşey daha var; İki sayısı insanı yanlız olmamalıdır. İki sayısı insanı işbirliklerinin ve ekip çalışmalarının insanıdır. Bu yüzden daima başkalarına gereksinim duyar. İki insanı bir müzisyen, istatistikçi, bankacı veya finansmancı, sinema veya tiyatro sanatçısı, rehber, bilgisayar uzmanı, teknisyen, tv sunucusu veya bir arabulucu olabilir. İki sayısının yaşam boyu özelliği düalite yani iki yönlülük olarak, sık sık seçmek veya iki arada bir derede kalmak durumu ile karşı karşıya kalmasıdır. Zorluklar ya da sorunlar, ne olursa olsunlar genelde iki yönlü olarak veya ayrı giysiler içinde ortaya çıkabilirler. Ama bu aynı zamanda, çözümlerin ve çarelerin de iki yönlü veya iki şekilde olacağının da göstergesidir. Yani çözüm bulunduğunda, bir diğer yolun daha bulunabileceği unutulmamalıdır. İki sayısının insanındaki kişilik duygusal okyanuslarla doludur. Bu insanda sık sık fırtınalar çıkar, dalgalar kabarır, ta ki yakınlardan sevgi ve şefkat dolu bir meltem rüzgarı gelip, suları sakinleştirinceye kadar. Bilgi ve birikim bu insan için daima gereklidir. Ama dikkat edilmesi gereken; yüksek seviyedeki bilgi ve birikimin "çok bilmiş"bir kişiliği oluşturmamasıdır. Yanlız kalmamak gerekir, kişi güç yitirebilir ve kuruntu çukuruna düşebilir. Yaşam gücünün sürekli artması ve canlılığı sürekli sürdürmek için, her zaman toplumsal olaylarda ve ekip çalışmalarında yer alınmalıdır. Daima tedbirli, ağır tempolu ama kesin kararlı olunmalı ve iki sayısının getirdiği kararsızlıklar, değişkenlikler aşılmalıdır. Utangaçlık, düzensizlik ve çıtkırıldımlık yenilirse, gerçek bir yaşam bilgesi olarak kişi çevresindekilerle beraber zirvelere yükselebilir. Yanındakiler ise bu kişinin estetik ve zerafet dolu kişiliğinden keyif alırlar.

 

3 sayısı Anahtar sözcükler; neşe - coşku - yaratıcılık - kişisellik ve sanat. "Eğlence ve neşe nerede?" İşte üçün yaşam sloganı. Üç sayısı jüpiter tarafından yönetilir. Yay ve terazi burçlarını etkiler. Üç sayısının insanı; sürekli mutluluk duygusuna, güçlü bir hayal gücüne, içten dostluk yeteneğine, iyimserliğe, sürekli köpüren bir coşku ve neşenlenme gücüne, kıymetbilirliğe, yüksek sanat aşkına ve sosyal uyumluluğa sahiptir. Öte yandan üç sayısı, gizliden gizliye melankolizm, uyuşukluk, sınırlılık, içe kapanıklık ve karamsarlık, uzaklaşma güdüsü, pireyi deve yapmak, çekingenlik, ilgisizlik ve kayıtsızlık gibi etkileri de getirebilir. Üç sayısı her sayıda olduğu gibi negatif etkiler de getirebilir; maymun iştahlılık, sıkıcılık, kötümserlik, gösterişçilik, çok konuşmak, sürekli şikayetçi olmak, ani sert davranışlar ve züppelik. Üç sayısı insanı, bir sanatçı, kozmetik uzmanı, müzisyen, oyuncu, yazar, sunucu, danışman, psikiyatr veya psikolog olabilir. Sanatın her alanı uygundur. Üç sayısının insanı, yaşama sanatının bir kaçma ve kovalama sanatı olduğunu iyi bilir. Ve de bu rolü başarı ile oynar. Doğal yapı gereği, bir hayal ve kurgu sanatçısı olduğundan çok pratik sayılmaz. Bu bir eksiklik değildir çünkü öylesine renkli bir enerji yayar ki; keyifli olduğunda çevre neşe ve coşku renklerine boğulur. Üç insanı, yaşam yoluna doğal yetenekle başlar, onda mükemmel bir sezgi ve kehanet yeteneği vardır. Eğer bu gücü tam anlamıyla bilebilir ve ortaya atmaktan çekinmezse geleceği algılayabilir ve çevresini yönlendirebilir. Eğer, hangi tür ve hangi boyutta olursa olsun, sanatla biraz ilgiliyse üç sayısının titreşimleri üç insanına konuşma ve yazma alanında büyük etki verecek ve kolaylık sağlayacaktır. Dostluğu açık ve içtendir, doğal konuşma yeteneği vardır. Ama çok dikkatli olunması gerekir. Çünkü bu üstün güç sivri dillilik de verebilir ve insanları kolay kırabilir. Onun için daima kontrollu olmalı ve üç insanı sözlerinde tedbiri aklından çıkarmamalıdır. Birçok üç insanının yaratıcılıkları sayesinde moda ve kozmetik alanında başarılı oldukları görülmüştür. Ama bu konularda aktif bir uğraş olmasa dahi; erkek veya kadın, hiç farketmez, üç insanı daima kendine yakışanı bilen ve uyum sanatına hakimdir. Üç sayısının büyülü gücü konuşma yeteneğinin yanısıra, olaylar karşısında büyük bir esneklik, dönüştürme veya zıtlıkları orta noktada bütünleştirme yeteneğini verecektir. Üç insanıyla dost kalmak isteyenler öncelikle çelişkilerini ve karakteristik dalgalanmaları, ön yargısız ve alışılmışın dışında kalarak kabullenmeli ve de art niyet aramamalıdırlar. Çünkü bu insan, genelde ve temelde kötü niyetli değildir, üstelik bunu bir amaçla yapar ve yaşamın gereklerinden bir olarak ortaya koyar. Üç insanı, sonuçta evrensel bağışlayıcıdır. Bu ilahi yeteneği çok iyi kullanmalı, kin ve nefretten daima çok uzak kalmalıdır. Aksi halde üç sayısı insana iyi davranmayabilir.

4 sayısı Anahtar sözcükler; Çalışmak-disiplin-sınırlamak ve düzene koymak-pratik olmak ve de otoritedir. "Şimdi sırası mı? Görüyorsun ki, meşgulum..." İşte dördün yaşam sloganı. Dört sayısı güneş tarafından yönetilir, Boğa ve Oğlak burçlarını etkisi altında tutar. Dört sayısının insanı olarak kararlı, yapıcı, metodlu, ekonomik, sebep ve sonuçları iyi görebilen, ciddi, güven verici ve daha da önemlisi etkileyici, vakur, asil ve ağırbaşlıdır. Öte yandan dört sayısı zaman zaman, dikkatsizlik, tembellik, detaylara fazla boğulmak, kararsızlık, ölçüsüzlük, olayları akışına bırakmak, raslantılara güvenmek, farklılık veya ayrıcalık çabası ve yetersizlik gibi duyguları da getirebilir. Dikkatli olunmalı ve bu yönler ortaya çıktığında akılcı ve iradeli olunmalıdır. Her sayıda olduğu gibi, dört sayısının da negatif etkileri vardır. Dar kafalılık-inatçılık-esnek olamamak-aşırı sertleşmek-dogmatizm-kabalık- saygısızlık-kısıtlayıcı ve sınırlayıcı olmak- dikkafalılık-bildiğini okumak ve hoşnutsuzluk genelde negatif etkilerdir. Dört sayısının bu sert etkilerine karşı savaş vermekten kaçınmamalı ve etkileyen diğer sayıların olumlu etkilerinden yararlanıp, onlardan güç alınmalıdır. Gerekli destek gelecektir. Dört insanı, bir inşaatçı, mekanik uzmanı, muhasebeci, iş adamı, mühendis, mimar, yönetici veya laboratuar araştırmacısı olabilir. Dört sayısının insanı olarak daima yaratıcılığını kullanır. Gerek iş gerekse de ev yaşamında, yaşamı organize etmek, planlamak ve sistemli olabilmek bu sayının önemli yeteneklerinden biridir. Ayrıntıları çok iyi görebilmek, detay merakı, sorunları tam anlamıyla kavramak, olaylara hakim olabilmek dördün önemli özelliklerindendir. Yoğun ve sert çalışmalara çok uygundur. Bu insanın cesareti daima dikkat çeker ve birçok konuda avantaj sağlar. Yabancılara göre bu insan can sıkıcı, monoton ve kısıtlayıcı olarak tanımlanabilir. Daha da ilginci korkutucu olarak görülebilir. Ama bu; dış görünüşdedir. Ve bu kılığın altında aslında sıcacık, dost ve içten bir insan bulunmaktadır. Önemli olan bunun farkedilebilmesi ve istenmesidir. Böylece gücün kalıcı olduğu anlaşılır. Dört sayısı insanlığı inşa etmekte; geliştirmekte ve mekanize ederek süper teknolojiye sahip mükemmel bir dünyaya doğru götürmektedir. Bütün dört insanlarını izlenirse, görülür ki bu ağır hareket eden insanlar, uzun vadede başarılması çok güç olayları oluşturmaktadırlar. O düşük temponun altında, inceden inceye örülen, sistematik, kapsamlı bir proje veya amaç bulunmaktadır. Özellikle para konularında ve tüm mali konularda, çok başarılı olmak mümkündür. Dört insanı bu yönünü keşfetmeli ve bilmelidir. Ekonomik gücünü kullanma yönündeki dikkati ve özeni bunu sağlayacaktır. Aslında bu insan, para harcamaktan zevk alan ve bunu bir sanatçı gibi uygulayan biridir. Örneğin hafta sonunda oyun oynarken, bundan bir hobi olarak büyük zevk alır ama aynı anda da buradan nasıl kazanç sağlayabileceğini de aklından gizli gizli hesaplar. Üstelik genelde, bunu başarır da... Dört insanı, parayı ve maddi gücü iyi kullanır, örneğin çimenlerde otururken aklına kağıt paraların rengi de gelebilir. Sonuç olarak dört hareketliliğin ve kehanetin sayısıdır. Bu insan iyi bir astrolog veya istatistikçi de olabilir. Eğer dört insanı sayının gücünü iyi biliyorsa, çevreye vereceklerini de iyi bilmelidir, çünkü bir insanın yanında dört insanı varsa, zor durumda daima koşacağı ve yardım göreceği biri de var demektir...

5 sayısı Anahtar sözcükler; Özgürlük-aktif olmak- geliştiricilik-devrimcilik-çok yönlülük ve değişimleri kabullenmek olarak tanımlanabilir. "Senin için herşeyi daha iyi yapabilirim." İşte beşlerin yaşam sloganı. Beş sayısı, Merkür tarafından yönetilir. İkizler ve Aslan burçlarını etkiler. Beş sayısının insanı, bağımsızlık meraklısı-duygusal-ön-sezileri yüksek-fırsatçı ve yaratıcı-keyifli-neşeli-esnek-yumuşak başlı- gayretli-gelenek ve kurallara aykırı ve de yorulmak bilmez biridir. Öte yandan beş sayısının getirdiği ilginç etkiler de vardır; ani değişim korkuları, renksizlik ve ruhsuzluk, eskiye meraklılık, aşırı tereddütler ,vurdumduymazlık ve şüphecilik, soğukkanlılık, daha da doğrusu heyecansızlık ve durgunluk gibi. Tabii ki, her sayıda olduğu gibi beş sayısının da negatif etkileri vardır; sık sık gelen huzursuzluk duygusu, sinirlilik, aşırılık, eksantrık olma meraklılığı, düşüncesizlik, tahrik edicilik, abartılı olmak, yüzeysellik, çılgınlık, mantıksızlık, ya da anlamsızlık görülebilecek bazı negatif etkilerdir. Beş insanı, bir turizmci, yayıncı, araştırmacı, yazar, gazeteci, politikacı, dedektif, film yönetmeni, danışman, satıcı veya her konuda doğaüstü araştırmacısı olabilir. Bir beş insanı vardır ama aslında yoktur yani tam bir sihirbaz gibi, tanıkların gözü önünde aniden ortadan yok olabilir. Ama kişiliğinin ardından ışıltılı bir gölge daima kalacak ve uzun zaman hissedilecektir. Bütün sayıların içinde en meraklısıdır, bir cıva gibidir, çok yüksek düzeydeki elektrik enerjisi, çevredeki herkese canlılık, hareket ve eylem getirir. Beş insanı sık sık sevgili değiştirir, ama bu kadarla da kalmaz, sık sık yaşamını ve kişiliğini de değiştirerek, çevresindekileri şaşkınlıklara uğratır. Beş sayısının insanı yaşamın bilinmeyen sınırlarında, daha fazla bilinmeyenlere ulaşmak için, durup dinlenmeden yürür. Araştırıcılığı ve bilinmeyen karşı olan ölümsüz merakı sınır tanımaz ve durmak nedir bilmez. Beş sayısının insanı doğal liderdir, her konuda başı çekmeyi iyi bilir. Olağanüstü gözlem gücü ile, adeta çevresindekileri projekte eder, aydınlatır ve gizli kalan her yönü aydınlatmak için çabalar ve sonuçta başarır da. Öyle anlar ve durumlarla karşılaşabilir ki, yıkılsa, büyük maddi ve manevi yaralar alsa dahi, bunu asla dışarı belli etmeyecek ve kimse anlamayacaktır. Beş insanları bir anlamda kolay tatmin olmayan ve yetinmeyen insanlardırlar. Onlar yeni birşeyler elde edebilmek ve öğrenebilmek için yorulmak bilmeden uğraşıp, didinirler. Her sabah yaşama yeni doğmuş gibi başlar ve yeni bir oyuna hazır olurlar. Dün olanlar dünde kalmıştır, her ne olursa olsun, onlar dünün olaylarıdır. Bir kez daha yaşanmamaları için herşey yapılmalıdır.Ötesi hiç önemli değildir... Hatta beş insanına dün kötülük eden, bugün yeniden şansını deneyebilir. Ama çok iyi düşünmelidir; çünkü beş insanı o kişiyi gülümseyerek karşılayacak ve üstün nezaketiyle düşmanını şoka sokacak ve hemen ardından en uygun anda inanılmaz bir darbe indirecektir. Kısacası beş insanının kin ve nefretinden korkmak gereklidir. Şakası yoktur. Beş insanı için olumlu ve barışçı ilişkiler kurmak, kitleleri örgütlemek hiç zor değildir. Tam bu işlerin insanıdır. Yardım ve çevre örgütlerinde daha iyi bir örgütçü ve lider bulunamaz. Yaşam onun için bir oyundur ve bu oyunu gerçekten iyi oynar. Ama daima kendini fazla yormaktan ve hırpalamaktan kaçınmalıdır. Kısacası beş insanı her alanda, duracağı noktayı iyi bilmelidir.

6 sayısı : Anahtar sözcükler; Bu sayının anahtar sözcükleri sorumluluk - birleşik insanlık realitesi - yargı ve uyumdur. Altı sayısı insanları için en önemli olay, başkalarının yardımına koşmak ve sevdiklerini korumaktır. Altı sayısı Venüs tarafından yönetilir; Balık ile Yengeç burçlarını etkisi altına alır. Sayınız altı ise, yaşamın zorlu yollarında sizi etkileyecek olan temel etkenler şunlar olacaktır; altı sayısının insanı olarak insancıl, ruhen mutlu, uyumlu, yardımsever, paylaşıcı, kıymet bilen, güvenilir, şefkatli, saygılı, yüceltici ve ruhsal dengesi yüksek birisiniz . Öte yandan altı sayısı size hesapsızlık, melankoli, ayrıcalık, ihmalcilik, kayıtsızlık, dışlayıcılık, kendini arayıcılık, peşin hükümlülük, vefasızlık gibi özellikleri de yanında getirebilir. Bu etkilere karşı daha tutarlı, bilinçli olmalısınız. Her sayının negatif etkileri de vardır; tabii altı sayısının da; bakalım bunlar neler; duyarsızlık, içe kapanıklık, kindarlık, sorumsuzluk, kusur arayıcılık, alınganlık, nezaketsizlik, sevimlilik, vurdum duymazlık ve saldırganlık. Bütün bunlar altı sayısının size getirebileceği negatif etkilerdir. Bunlara inanmalı ve etkisi altında kaldığınızda veya sana anlatıldığında kendini kontrol etmek için gereken gücü sağlamalısın. Siz bir şarkıcı, dekoratör, ressam, öğretmen, eğitimci, hemşire, güzellik uzmanı, parfümcü veya koku uzmanı, sosyalizasyon uzmanı, elçi, avukat veya spiker olabilirsiniz. Siz altı insanı olarak, iyi bilmelisiniz ki dünyaya bilgelik için geldiniz, bu bilgeliği başkalarına vermek zorundasınız. Yani siz yakınlarınızdan ve çevrenizdekilerden sorumlusunuz. Neyi elde ederseniz edin, ne kadar güçlü ve varlıklı olursanız olun, ne kadar bilgili ve en önemlisi, ne kadar mutlu olursanız olun; herşeyi evet herşeyi paylaşmak zorundasınız. Bu sizin evrensel sorumluluğunuzdur. İnanılmaz bir yaratıcılığınız var ve bu yaratıcılık yaşadığınız ortamda, her seviyede ve her koşulda, görüleceğinden ortam daima çok çekici olacaktır. Dikkatli olun; negatif, daha doğrusu size zarar verecek bir yön daha var; bunun üzerinde ciddiyetle durmalısınız. Duygusal olaylar karşısında veya romantik sorunlarla karşılaştığınızda sizi çoğunlukla derin ve güçlü bir hüzün kaplayacaktır. Bu hüzün uzun zaman kalbinizde duracak ve zaman zaman içiniz ağlayacaktır. Bu hüznün temel nedeni ruhunuzun derinliklerinde yatan evrensel sevginin arayışıdır. Özellikle evlilik yaşamında bunu çok sık yaşayabilirsiniz. Evinizin ve kalbinizin içindeki uyum, sizin ruhsal sağlığınız için geçerli temel taştır. Negatif olaylar sizi asla kalben etkilememelidir ki, bilgelik ve yaşam sevinci içinizden hep dolup taşsın ki, çevrenizdekilere yararlı olabilesiniz. İçinizden gelen sesi öncelikle dinleyin, bu ses sorumluluğunuzun ve bilgeliğinizin sesidir ve özellikle madde dünyasında doğru yolu gösterebilir. Dikkat edin eğer ilk gelen ses dünyasal kaygılarla karışmamışsa, kesin olarak doğrudur. Diğer dikkat çekici bir yeteneğiniz ise, başkalarının acı ve ızdıraplarına yardımcı olabilmenizdir. Elbette ki, hatalı yönler de zaman zaman ortaya çıkabilir. Örneğin para harcamak sizin için tutku ve büyük bir zevktir.
Tutumlu ve idareli olmanız gerekir, işte bu yüzden yaşam boyu dönem dönem maddi sıkıntılar içine düşebilirsiniz. Güzellikler ve çevredeki ihtişam sizin için vazgeçilmez bir tutkudur. Yaşam boyu çevreniz geniş olacak, birçok dost ve arkadaş etrafınızda yer alıp, derin izler bırakacaktır. Hiç yanlız kalmayacaksınız. Yakınlarınızı ve çevrenizdekileri etkileme yeteneğiniz o kadar yüksek ki, size şu veya bu şekilde karşı, hatta düşman olanlar dahi ister istemez bu etkinin altında kalacaklar. İnsanları hep sevdiğiniz ve yaşamı paylaştığınız sürece, geleceğiniz hep başarılı ve dingin olacaktır. Kısacası; size moral bozukluğu ve hayal kırıklığı yasaktır. Daha doğrusu bunları kalıcı hale getirmeniz zararlıdır. Siz ; siz olun ve yaşamın zorluklarını ve sertliklerini aşabileceğinize daima inanın.

7 sayısı Anahtar sözcükler; Bu sayının insanı duygusal, yaratıcı, hayalperest, entellektüel, teknisyen, derin, çalışkan, vakur, onurlu ve titiz biridir. "Ben seni incelerim, araştırırım." İşte yedinin yaşam sloganı. Tüm yaşamın boyunca sizin düşünce tarzınız ve dünya görüşünüz bu doğrultuda oldu ve olacak. Yedi sayısı evrenin gizem ve kudret sayısıdır ve sayılar evreninin güç kaynağıdır. Neptün gezegeni tarafından yönetilir. Akrep ve Kova burçlarını yönettiğine inanılır. Aslında yedi sayısının gizemi tam olarak çözülememiştir. Yedi sayısının anahtar sözcükleri; bilgi - anlayış - gerçeği aramak ruhsallık - gerçeği aramak, orjinallik ve analiz etmektir. Bugüne kadar yaşanan ve yaşanacak yaşam yolunda bu güçlü etkiler sizi yönlendirecekler. Özellikle dakiklik, o andaki sorumluluğunuz ve bir zamanlama ustası olmanız ünlüdür. Yedi sayısı size aynı zamanda; yanlızlık korkusu, zaman zaman etkili olamama, yeterli kültürü olduğuna inanamama, bireysellik, üstünkörülük, dar görüşlülük, düzensizlik, eksiklik ve uzaklık duygusu gibi etkiler de getirebilir. Her sayıda olduğu gibi, yedi sayısı da negatif etkiler getirerek sizi etkiler, unutmayın ki negatif etkiler, pozitif etkilerin dengesini ve geçerliliğini sağlama yönünden önemlidir. Bu etkiler altında kaldığınız zaman yapmanız gereken çözümleri bulabileceğinize olan inancınız ve direncinizdir. Başarabilirsiniz, yeter ki inanın, bu o kadar zor değildir. Yedi sayısı size aşırı eleştiricilik, gurur ve kibir, sinirlilik ve huysuzluk, kuşkuculuk, sabırsızlık,tahammülsüzlük, inzivaya düşkünlük, bağnazlık, bilgiçlik ve ukalalık gibi sert etkiler de verebilir. Siz yedi sayısının insanı olarak, bilimin her alanında, kimyacı, matematikçi, kanun adamı, tıp mensubu, majisyen veya sihirbaz, ulaştırmacı, kriminolojist, yazar, cerrah, kameraman, sosyolog ve psikolog olabilirsiniz. Siz tam anlamıyla bir düşünce adamı veya filozofsunuz. Çoğu zaman yanlızsınız, bundan hoşlanıyorsunuz da, çünkü stresden uzak, sessizlik ve barış içinde yaşamak, sessiz ve derinde kalanları aramak ve yaşamak sizin en önemli özelliğinizdir. Temelde bilimsellik ve ruhsal güç sizde mükemmel ve uyumlu bir senteze ulaşmıştır. Eğer bunun farkında olur ve bu sentezden bir sonuç çıkarabilecek olursanız, sürekli aranılır ve ihtiyaç duyulur bir kişi olmanız mümkündür. Öte yandan içinizdeki mistik gücün getirdiği etkiler nedeniyle zaman zaman gerçeklerle, gerçek olmayanları karıştırabilir ve zor durumlarda kalabilirsiniz. Önemli olan bu ayrımı iyi yapabilmenizdir. O zaman yaşam bilginiz artacak ve zorluklar daha kolay aşılacaktır. Olaylar dış görünüşte sizi yanıltabilirler. Öyleyse yapmanız gereken tek şey, her konuda gerçekleri tam anlamıyla algılayabilmek ve olayların içyüzünü görebilmek için çaba göstermektir. Hiç aklınızdan çıkarmamanız gereken tekşey; daima tedbirli ve hazırlıklı olmanızdır. Bunun için hep uyanık olmalı ve dikkati elden bırakmamalısınız. Ruhunuzun soyluluğu ve geniş bir hoşgörüye sahip olmanız, size sayısız kapı açacaktır. Ama bu hoşgörü asla abartılmamalı, aksi halde aşırı rahat ve vurdumduymaz bir yaşamın içine düşebilirsiniz. Yalandan, inattan ve gereğinden fazla sessiz kalmaktan kaçınmalısınız. Bunlar size zarar getirebilir.
Özellikle sevgi konusunda yapacağınız hatalar, size pahalıya mal olabilir. Bu nedenle, ne olursa olsun gerçeği, daima gerçeği aramalı ve sonuçlar korkutucu olsa dahi doğruyu hep korumalı ve savunmalısınız. Şüphe yok ki, yarattığınız etki, çevrenizdekileri korkutmakta ve sizden çekinilmesine neden olmaktadır. Bu normaldir, çünkü yedi sayısı sıradan bir sayı değildir, yarattığı farklı enerjiyle uyum sağlayabilmek başkaları için kolay değildir. Yedi insanına neden, niçin ve nasıl gibi sorular sorulmamalıdır, çünkü o ne yaptığını bilen mantıklı biridir. Bu evrensel sayının insanı olarak, yaşam boyu tutarlı ve güvenilir bir insan olmanız gerektiğini hiç aklından çıkarmamalısınız.

8 sayısı; Anahtar sözcükler; Sekiz sayısının anahtar sözcükleri; "organizasyon, yargı, denge, maddi başarı, otorite, güç ve kudret arayışıdır. "Kuralları ben koyarım" sekizin yaşam sloganıdır. Sekiz sayısı Satürn tarafından yönetilir, aynı zamanda da Oğlak burcunu etkisi altında tutar. Sekiz sayısının getirdiği etkiler, güçlülük, disiplin, bağımsızlık, kendine güven, sorumluluk, başarılı olmak, araştırmak, başarmak, her konuda kesinlik ve kararlılık, işbirliği yeteneği, cüretkarlık ve ataklıkdır. Bu önemli yaşam sayısı zaman zaman savunmasız kalmak, organizasyon eksikliği, çekingenlik, ilişkisizlik, kurallara karşı gelmek, sabit fikirlilik, dikkatsizlik, toyluk ve incinebilirlik etkilerini de yanında getirebilir. Bu sayı birçok mensubuna zaman zaman diktatörlük, fanatiklik, aşırı soğukluk, tutuculuk, katılık, agresiflik, kısıtlayıcılık, dikbaşlılık daima hata yapma korkusu, isyankarlık gibi negatif etkiler de getirebilir. Başarızlığının ve belki de arada bir mutsuzluğunun temel nedenleri bunlardır. Bunlara karşı en iyi direnme yolu; etkileyen diğer yaşam sayılarını bilmek ve onlardan gereken gücü alabilmektir. Siz bir sekiz insanı olarak yayıncılık, yazarlık, bankacılık, politikacılık, finansörlük, toprak ve gayrimenkul alım satımı, avukatlık, arkeologluk, antikacılık ve belediyecilik gibi meslekleri seçebilirsiniz. Sekiz insanı iki adet dört sayısının insanıdır. Yani siz; dört sayısı insanının ikiye katlanmış halisiniz. Aslında bu sayı, biraz kadınsıdır ve ilginç bir şekilde insanı kucaklar. Herşeyi kendi özelliklerine göre adapte eder. Siz ağır ve şaşmaz birisiniz, yüksek bir dağa tırmanırken, sonucu önceden bilmeniz veya doğru tahmin etmeniz, peşinen güç ve avantaj sağlar. Ve bu avantajı özellikle madde dünyasında, hele para konusunda iyi kullanırsınız. Yani çoğu zaman sonuçları önceden görebilmeniz veya hissedebilmeniz sizin kazanç sağlamanıza neden olabilir. Bu yüzden iyi bir borsa spekülatörü de olabilirsiniz. Gezegeniniz Satürn Güneş Sistemi´nin bu sert ve güçlü gezegeni genelde kısıtlayıcı, kural koyucu ve ders vericidir. Hatta Satürn´e öğretmen diyenler de vardır. İşte bu Satürn etkisi yaşamda önceleri üzücü ama sonraları çok olumlu sonuçlar ortaya çıkaracaktır. Örneğin bir iş konusunda, tatsız bir kazık yiyebiliriz, kötü anlar yaşayabilirsiniz ama bu sıkıntının sonrasında mükemmel bir öğreti sahibi olabilir ve aynı hataya bir daha asla düşmezsiniz. Sizin için arada bir zor olan şey, şu ünlü önsezinizle beraber yaşamayı öğrenmenizdir. Çünkü bu önsezi sizi bazen korkutmakta ve geleceği hissedebilmek endişelendirmektedir. Oysa, yapılması gereken bu ilahi armağanı iyi değerlendirmek ve korkuyu bir tarafa atarak, etkin uyarılarla görevi yerine getirebilmektir. Sekiz sayısının bir diğer önemli yanı; para kazanma konusunda şans getirmesidir. Bu sayının etkisindeki insanlar kolay para kazanabilirler, yeter ki sezgilerini doğru ve yerinde kullansınlar. Sürekli enerjik olabilmek, güçlü ve dürüst irade başarı getirecektir. Şefkatli ve doğrucu bir insan olduğunuz için, iyi bir yönetici olabilirsiniz. Ama dikkat, içinizdeki gizli diktatörlük ve otorite duygusunun ortaya çıkmasına izin verecek olursanız çevreye dehşet ve korku saçabilirsiniz.
Bir başka özelliğiniz çevrenizdekilerle paylaşma niteleğinizdir. Aslında sekiz sayısı bütünlükleri, aile ve iş ortamında toplayıcı olma gücünü de getirir. Hiçbir olayda hemen pes etmemeli ve moralinizi asla bozmamalısınız. Unutmayın ki, siz bir Satürn çocuğusunuz ve zafer eninde sonunda daima sizin olacaktır, yeter ki zamanın değerini ve önemini bilin.

9 sayısı Anahtar sözcükler; Anahtar sözcükler ;"Hümanizm, kardeşlik, bağışlamak, kucaklamak ve yardımseverliktir. Dokuz sayısı sayılar evreninin son halkası ve zirvesidir. Ayrıca ve en önemlisi bu tanrısal sayı, kudretin kaynağıdır. Dokuz sayısını Mars yönetir, Kova ve Balık burçlarını etkiler. İnsanlığın astrolojik çağ olarak Balık burcundan Kova burcuna geçtiği bu günlerde, dokuz sayısı ve bu sayının insanları çok önemlidir, çünkü gezegenin geleceği ellerindedir. Gerçek bir dokuz insanı bu nitelikleri taşır. Bu gizemli sayı, idealizm, yaratıcılık, sevecenlik, anlayış, idrak, alçakgönüllülük, saygılılık, konukseverlilik, şefkatlilik, iyimserlik ve geleceği oluşturmak gibi etkileri getiriyor. Güçlü dokuz sayısı bunların yanısıra evrensel düalite gereği başka etkiler de getirebilir; tek bir konuda kesin kararlı olmak, herkesden uzak kalma güdüsü, ayrıcalıklık, birine veya bir konuya bağımlı kalamamak, yüzeysellik, kayıtsızlık, duyarsızlık, tepkisizlik ve içine dönüklük gibi etkileri de verebilir. Bu etkileri iyiye kullanabilir ve kendinize yararlı bir hale getirebilirsiniz. Dokuz sayısı çok güçlü bir sayıdır; bu çok güçlü ve kudretli enerji tabii ki, negatif etkileri de yanında getirebilir; örneğin soğukluk, inatçılık, toplumu sevmemek, acı ve kırıcı olmak, söz dinlemezlik, harislik, cimrilik ve sıkıcılık gibi. Kendinize meslek olarak, tiyatro veya sinema oyunculuğunu, ressamlığı, gazeteciliği, restorancılığı, eğlence organizatörlüğünü, turizmciliği, misyonerliği, doktorluğu veya konuşmacı olmayı seçebilirsiniz. Bu meslekler ve benzerleri uygundur. Eğer sokakta, bir dükkanın önünde durmuş, vitrindeki sıradan bir çoraba bakarak, çorabın renklerinin insanlığa yakışmadığını uzun uzun anlatan birisini görürseniz anlayın ki o, bir dokuz insanıdır. Siz öncelikle bir sanatçısınız, bu yüzden ne konuda olursa olsun, karşınızdaki sizin o inanılmaz sanat yeteneğinden muhakkak etkilenecek ve isteğiniz sonunda kesin olarak yapılacaktır. Şunu asla unutmamalısınız, yaşamınız boyunca siz her ama her istediğinizi yapabilecek ve sonuçlarını uygun olarak kullanabilecek birisiniz. Yeter ki bunu bilin ve kullanabileceğinize inanın. Aşk ve sevgi sizin için yemek ve içmek gibidir, onlarsız yaşayamaz ve sık olarak aşık olursunuz. Elbette ki, sonunda gerçek aşka da ulaşabilirsiniz ve bu aşk tabii ki size göre olacaktır. Yıldızları yerinden oynatacaktır. Böylesine sevmek herkese göre değildir. Bu nedenle tabii daldan dala konabilirsiniz. Ama evinizi birlikte kuracağınız avı seçmeden, hem dişi kuştan, hem de ağacın durumundan emin olmalısınız. Eğer neme lazımcı, boşverci ve tembel olmazsanız aşkın ve mutluluğun size koştuğunu görebileceksiniz. Kısacası eğer o ilahi aklınızı kullanacak ve kullandıracak olursanız aşk ve para sizin için biçilmiş kaftandır.Yeter ki, açık ve dürüst oynayın. Cömertliğiniz ünlüdür. Çevrenizdekilere yardımcı ve yararlı olmak sizin en önemli amacınızdır. Ama bir yönünüz var ki, işte bu tehlikelidir; siz çok sevdiğiniz ve bağlandığınız insanların sizi kırmalarına ve aldatmalarına hiç dayanamazsınız. Ve işte o zaman sizden korkmak gerekir. Çünkü asla bağışlamazsınız, zira sevgiye ve sadakata ihanet sizin için en önemli olaydır. Yaşam yolunda başarılı olmak için kolay yolları sevmiyorsunuz. Zorluk ve sert yaşam patikaları sizi çekiyor. Engellerle dolu yarışlardan zevk alıyorsunuz. Evet, bu sizin yaşam tarzınızdır ama en önemlisi bundan hoşlanıyorsunuz. Hızlı temponuz bazen o kadar başdöndürücü ki, o yüzden zaman zaman çevrenizde kırılıp dökülmedik kimse kalmıyor. Biraz daha dikkatli olmalısınız. Üç sayısının üç katı güçlü olan bu sayının insanı olduğunuzu kesin olarak aklınızdan çıkarmamalısınız. Dokuz; yapılamazın yapılabildiği, erişilmezin erişilebildiği, kozmik katların sayısıdır.

 

Tarot

Bilinmeyen.Com Fal Kategorisi / Tarot Bölümü

Gerçek Tarot-Özgür irade karşısında koşullanma


Özgür İrade Karşısında, Koşullanma Paradoksu

 

Ne yaptığımıza ve sonunda ne olduğuna dikkat etmeye başladığımız zaman, sadece okumalardaki değil, ayrıca günlük hayattaki birçok şeyi de farkederiz; öfkenin ve özgüvenin, ümitlerin ve korkuların, durumlara gösterdiğimiz tepkilerin, kendi içimizden nasıl kaynaklandığını görürüz. İşimiz ve arkadaşlarımızla ilgili sorumluluğu ya kendimizden uzağa (Bu haksızlık veya bunu bana yapan sensin. demek gibi) itmeyi veya çekmeyi amaçlayan eğilimlerin bilincine varırız. Örneğin, (Bütün bunlar benim yüzümden) demenin genelde, gerçekten ne yaptığımızı görmememiz için bilinçli yaptığımız bir hile olduğunu fark edebiliriz. Gerekeni yaparak ya da yapmayarak, durumun gerçek bir değerlendirmesini yapmaktan kaçınmamız bize daha kolay gelir. Dikkatli olmak, bunalıma girmemizi ya da diğer insanları baskıyla yönlendirmemizi zorlaştırabilir. İnsanlar ağlarlar, kızarlar veya başkalarını suçlarlar ve bu şeyleri kendileri yapınca en azından kendileri hakkında bilgi sahibi olabilirler. Tarot kartlarını simgesel olarak kullanan psikologlara göre, Tarot okumaları, insan doğasının inanılmaz çeşitliliğinin bilincine varmamızı sağlıyor. Aynı kartlar sonsuz farklı kombinasyonlarda yanyana gelince, insanların sürekli yeni oluşlar üretebileceği belirginleşir. Aynı zamanda, bu yeni oluşumlar, temel kalıpların hep üstünde kalacaktır. Tarot okumalarıyla genelde geçmişin insanları etkilediği düşüncesi, insanların ümitlerinin ve korkularının geleceği oluşturmaya neden olduğunu öğreniriz. Ama, geçmişteki belli olayların uzantısında oluşması umulan gelecekteki beklentiler bizi şaşırtacaktır. Burada da dikkat alışkanlığını öğreniriz. Çünkü, kartları otomatik olarak temel Tarot kitaplarına ya da geçmiş olaylara dayandırarak yorumlarsak gerçek elimizden kaçar ve yorumlar yüzeyselleşip karmaşıklıklaşır. Geçmişle ilgili okumalar hakkında not tutun ama notları gelecekte olacak olaylar için referans diye kullanmayın. Notlar, insan davranışlarının çeşitliliğini ve sürekli yenilendiğini hatırlamamızı sağlayabilir. Denge örneğinde olduğu gibi, Tarot´un sadece konsantrasyon eğitimi vermekle kalmadığına da dikkat edelim. Okumalardan iyi sonuçlar almak istiyorsak, bunu yapmaya zorlanırız. Böylece, Tarot okumaları, algıyı güçlendiren bir tür ruhsal program işlevini de görürler. İnsanların Tarot okumalarından alınan bilgilerle kişilerin ne yaptıkları veya gelecek okumaları bize bazı önemli şeyler öğretir. Çoğu kişi, söylenenlere kesin olarak bakar. Ya da etkilenmeyiz, hür irademizle seçimler yaparız veya kadere göre hareket ederiz. Bu noktaya çağdaş bir mantıkla bakarsak, şunu sormamız gerekebilir; Acaba yaptıklarımız, o anda ki kasıtlı bir seçimin sonucu mudur, ya da koşullandırılmış bir yaşamın sonucu mudur? İşte, Tarot için bu soru ciddi bir sorundur. Her an özgür iradeyle hareket edersek ne yapacağımızı kartlar nasıl öngörebilir? Seçimlerimiz bir şeyler yaptığımız ana kadar tamamen açık veya belirginse okumanın nasıl bir anlamı olabilir? Ya da, bilinmeyen bir güç, bizim kartların önerdiği şekilde davranmamıza mı neden olur? Soruna, herşey ya da hiçbir şey yaklaşımıyla yaklaşmaktan vazgeçersek bu sorular çözülebilir. Böylece evet diyebiliriz, kendi seçim hakkımızı koruruz, ama her zaman kullanmayız.

Kartların Anlamı Bir Kitaptan Okuyarak Öğrenilebilir mi?

 

Tarot hakkında biraz bilgi sahibi olanlar bilirler, bir Tarot okumasında, kartlarda örneğin Asalar veya Kupalar yani Minör (Küçük) kartlar çoğunluktaysa, okumanın önemsiz ve hatta onur kırıcı olduğu düşünülür. Çoğu kişi, Büyük Arkana kartlarının çoğunlukta olduğu bir okumayı kabul edecektir, bu kabul psikolojik bir üstünlük içeriğini taşır. Çünkü soyut güçleri ve ruhsal bilinçliliği simgeledikleri için, 22 ana kart (Majör-Büyük Arkana) onlara önemli görünecektir. Ama Büyük Arkana bile, tek bir kavramı oluşturur ve diğerleri olmadan anlamı yoktur. Bilgeliği ve varoluşu etkili bir şekilde betimlemesi yüzünden büyük kartları diğerlerinden ayrı olarak inceleriz fakat uygulamada dünyayı anlamak için ruhun ve maddenin, mutlulukla mutsuzluğun, sevgiyle şiddetin karıştırılması gereklidir. Bu bir sentezdir yani Tarot burada, hem okunana, hem de okuyana yaşamın boyutlarını ve çeşitliliğini gösterebilir. Kartlar, diğer bir dengeyi yani adalet terazisinde simgelenen dengeyi de öğretir. Geçmiş gelecekteki olasılıklara nasıl bağlanacaktır? Kendi kararlarımızın oluşturduğu etkileri, dış dünyadan gelen etkilerle nasıl birleştiririz? Hayatımızın sorumluluğunu üstleniyoruz derken ne demek istiyoruz? Bu, üstlenme, herşeyi yarattığımız ya da kontrol ettiğimiz anlamına gelir mi? Kendi seçimimizde olduğu gibi, çoğu kişi sorumluluğu kesin kural olarak düşünmeyi tercih eder. Ya dünya bizi tamamen şekillendirir ya da yaşamımız üzerinde tam bir kontrol hakkına sahibiz. Tarot okumaları, kişinin yaşamsal zincirinin her baklasının, ikisinin karışımından kaynaklandığını anlatır. Çok kısa boylu bir kişi profesyonel bir basket oyuncusu olmayı umut edemez ama aynı kişi boyunun kısalığının tüm hayatını etkilediğini de düşünmemelidir. Bu düşünceyi kuramsal olarak kabul eden kişiler hala şöyle bir soruyu sorabilirler; Hangisi daha önemlidir, oluşan durum mu yoksa kişisel sorumluluk mu? Bir insanı gerçekten kontrol eden bunlardan hangisidir? Ama Tarot teorisyenleri için Tarot okumaları bu ve buna benzer soruların anlamsızlığını gösterir. Bazı okumalarda kişilik tanımlamaları, umutlar veya korkular, bizi belli yönlere doğru yöneltmeye eğilimlidir. Okuma bu etkileri yansıtır ve onların olası sonuçlarını gösterir. Kartlar, bir durumun belli bir şekilde oluşmasını sağlamazlar, sadece ve sadece etkilerin gerçek hayatta nasıl birleştiklerini veya birleşebildiklerini gösterebilirler. Eyleme geçme anı gelince farklı bir seçim yapabiliriz ama bunu çoğu zaman böyle yapmayız. Bilinçsizce sürekli olarak yaşamdaki seçim özgürlüğümüzden vazgeçeriz. Geçmişimizin ve koşullanmalarımızın bizi yönlendirmesine izin veririz. Bunu bazen cahillikten, bazen de tembellikten yaparız. Koşulları izlemek, bilinçli kararlar almaktan daha kolaydır. Tarot bize, genel durum hakkında da önemli dersler verir. Soyut olarak, bir nitelik ne denli kesin görünürse görünsün, gerçekte sadece diğer etkilerin genel durumundan etkilenir. Genel durumda, yaşamsal öğelerin birbirlerini nasıl dengelediklerini öğreniriz. Herşeyden önce, Tarot açılışlarında belli kartların birleşip birleşmiş bir durumu nasıl oluşturduklarını görürüz; hiçbir açılışın diğerlerinden daha iyi ya da daha kötü olduğu söylenemez. Ama bazen ümitler konumu, bazen de korkular konumu, diğerinin üstünde olabilir. Bir diğerinde, temel veya çevresel belirleyici etkenler daha çok ortaya çıkaracaktır. Bu o kişiye ve o anki duruma bağlıdır. Tarot yorumcuları, Tarot okumalarının kendi algılarımıza duyduğumuz güveninin gelişmesine de yardımcı olduğunu belirtiyorlar. Bu olay, bazen elde edilen bilgiden bazen de belli kararları alıp bunlara sadık kalma ihtiyacından kaynaklanır. Peki belli bir durumda bir kartın hangi anlamı uygulanmalıdır? Bir Kral kartı Tarot´u bakılan kişiyi mi veya başka bir kişiyi mi simgeler? Ya da Kılıçların Kralı kanun ve yaratıcılık gibi soyut bir ilkeyi mi kasteder? Veya Kupaların Kraliçesi bize yaratıcılığı mı ima eder? Ama okuma ilerledikçe bu ve buna benzer soruların cevaplarını algılamaya başlarız. Sonuç olarak kendi algımıza ve sezgilerimize daha çok güvenmeye başlarız. Bir okuma hangi dönemi veya ne kadarlık bir süreyi kapsar? Uzmanlara göre, bu süre birkaç günden birkaç seneye kadar uzanabilir ve bu süre hem ileriye, hem de geriye doğru olabilir. Bazen, bir yetişkin için, Tarot okuması çocukluğa kadar uzanabilir. Genelde tüm hayatın bir özetini verse bile, hatta Hayat Ağacı denen Tarot Okuma metodunda dahi, kişi yoğun bir değişiklikler döneminden geçiyorsa, okunan süre daha kısa bir dönemi gösterebilir.

Tarot bakmayı öğrenmek istermisiniz?

Tarotu merak eden, karşı olan veya taraftar olanlar, kim olursa olsun bu yazıyı okumalıdır. Günümüzde tam anlamıyla falcının baklası durumuna düşen veya düşürülen Tarot kartlarının psikolojik, felsefi daha uygunu ezoterik anlamlar taşıdığı bilinmemektedir. Oysa, Tarot kartları içerdikleri klasik anlamların çok çok ötesinde psikolojik derinlikler içerirler. Sonuç olarak, Tarot konusunda bilgilenmek öncelik ve kesinlik taşır çünkü bilgisizlik ve yetersizlik çizgisinde Tarot kartları bir oyundan hatta aldatmacadan ötede kullanılamazlar çünkü aşağıdaki algı ve bilgi düzeyine ulaşmamış bir Tarot okuyucusu hemen kartlarını saklayıp, sadece öğrenimi düşünmelidir. İnsanlar bir Tarot okuyucusına, genelde gelecek hakkında belli bir bilgi edinmek için giderler. Kartlar, az çok anlayanlar için bir yön bulma aracıdırlar. Ve Tarot okumalarını izleyenler, söylenenleri hayatın değişen şekilleriyle uyum içinde kalma yöntemi olarak da değerlendirebilirler. Ama bazı insanların okumalara gösterdikleri olumsuz tepkiler önemlidir, bir diğer önemli yön ise, Tarot okumalarının bir diğer psikolojik yönü de, öznel ve nesnel, içgüdüsel ve mantıklı, dolaysız olarak beynin sağ ve sol tarafı arasındaki dengeye olan ihtiyaçları olarak tanımlanmasıdır. Ama böyle bir dengeyi, sadece onu isteyerek yaratamayız yani gelişmesine izin vermemiz gerekir. İşte, Tarot okumaları bunun gerçekleşmesinde yardımcı olabilir. Tarot bize başka şeyler de öğretebilir. Öncelikle bize dikkkatli olmamızı gösterir. İnsanların nasıl davrandıkları ve dünyanın onlara karşı nasıl davrandığını öğrenmeye başladıkça başkalarının ve kendimizin yaptıkları şeyleri daha çok farketme veya algılama alışkanlığına sahip oluruz. Örneğin haftasonu tatillerinde hastalanan birini ele alalım. Bazı psikolojik yaklaşımlara göre, söz konusu hastalık tatile bağlı bir ruhsal bir sorun ya da korkudan kaçınmak için bilinçaltının oynadığı bir oyun olduğu şeklinde yorumlanabilir. Kişi tıbbi bir yardım görmezse hastalık yıllar boyu sürebilir. Buna karşın, profesyonel Tarotçuların iddialarına göre, falcılıktan uzak sağlıklı bir Tarot okuması kişinin kendi sorununun bilincine varmasını sağlayabilir. Aynı iddialara göre, Tarot kartlarını okumak bile hem kendi içimizde, hem de diğerlerinde oluşan davranış hilelerini gözlemlememize de yardımcı olur.

 

Tarot kartları sözlüğü

Alt linklerde 78 Tarot kartının anlamını inceleyebilirsiniz.

Major Arkanalar

ADALET

Bu kartta görülen, kılıç seçim anlamına gelir. Hayat, bizim seçim yapmamızı gerektirir; aynı zamanda seçim yapıldığı zaman geri alınamaz ve bizim bir parçamız haline gelir. Geçmişte bulunduğumuz eylemler tarafından şekillendiriliriz, gelecekteki kişiliklerimizi şimdiki eylemlerle biçimlendiririz. Gerçek eylem kendimiz hakkındaki bilgilerden doğar; bilgelik ise eylemden doğar. Bilgelik doğal olarak, aniden ortaya çıkmaz. Onu anlamak istiyorsak hayatımız hakkında düşünmemiz gerekir. Geçmişte kendi kişiliğimizi yaratmadığımıza inanırsak, gelecek anlamdan yoksun olur. Ama hayatımızdaki her olayın kişiliğimizi biçimlendirmeye yardımcı olduğunu ve gelecekte eylemlerimiz aracılığıyla kendimizi yaratmaya devam edeceğimizi kabul edersek, mutlu oluruz. Ve kendimiz için sorumluluk alarak kendimizi geçmişten kurtarırız. Aksi takdirde, sürekli olarak geçmişteki davranışlarımızı tekrarlarız. Bu kart size öncelikle olayların ´olmaları gerektiği gibi´ geliştiklerini belirtir; yani size olanlar geçmişteki durum ve kararlardan kaynaklanır. Hak ettiğinizi alırsınız. İkinci olarak, bu kart, bu sonucun gerçekliğini görmek için bir ihtiyacı ve bir olasılığı belirtir. Kart kesin dürüstlük anlamına gelir. Aynı zamanda, bu gelecekteki eylemlerinizin şimdiki durumdan öğrenilecek bir dersle değiştirilme olasılığını gösterir. Dürüstlüğümüzü diğer insanlarla olan ilişkilerde de göstermezsek kendimizle dürüst olamayız. Bu anlamda, kart Adalet´in açık anlamını taşır; yani dürüstlük, hakkaniyet, uygun davranışlar ve adil bir karar. Adalet´in keskin gözleri bize şaşırtıcı bir mesaj gönderir. Yani sizi kendinizden başka kimse kurtaramaz. 

ASILMIŞ ADAM

Kartınız Ayağından Asılmış Adam’dır bu kart bağımsızlık mesajını taşır. En iyi olduğunu hissettiğiniz şeyleri diğer insanlar deli olduğunuzu düşünseler bile yapmayı temsil eden Soytarı gibi Asılmış Adam, diğer insanlar herşeyin ters olduğunu düşünseler de, sizin kendiniz olmanızı gösterir. Bu, hayata derinden bağlı olma duygusunu simgeler ve zor bir denemeden sonra gelen bir sakinlik anlamına gelebilir. Kart koz toplumsal baskıdan kurtulamamayı belirtir. İç kişiliğimizi dinlemektense diğerlerinin bizden beklediklerini veya istediklerini yaparız. Yaşamsal bilinçliliğimiz hep ikinci planda kalır, bu kart ayrıca herhangi bir şekilde iç kişiliğinizle mücadele etmenizi temsil eder. Kendini inkar etmeyi deneyen veya gerçekleri kabul edemeyen ve herhangi bir şekilde hayatla sürekli mücadele içinde olan bir insanı temsil edebilir. Egosunu dünyanın karşısına koyan, kişi hiçbir zaman yaşamsal deneyim kazanamaz. Herkesin sizi zorladığı ortamda, siz sakinliği tanıyacaksınız. Diğer insanlar özgür olduklarına inandıkları ama gerçekte anlamadıkları güçler tarafından olaydan olaya itildikleri zaman siz bu güçleri anlayıp onları kucaklayarak gerçek özgürlüğe ulaşırsınız. Kısacası size gerekli olan şey özgürlüktür ama kendiniz olduğuna dürüstçe inandığnız zaman... 

AŞIKLAR

Bu kartınız Aşıklar Kartı; İnsanın yaşamında seks ve aşkın yeri nedir? Kalplerini ve bedenlerini birleştiren iki insanın bütünlüğünde ne anlam vardır? Cinsel dürtüler bizi yalnızlıktan uzaklaştırır ve diğer insanlarla ilişki kurmaya zorlayarak aşka giden yolu açar. Aşk aracılığı ile karşıt cinsle ilişki kurmakla kalmayız, ayrıca hayatın anlamına ve önemine yönelme şansımız olur. Egomuzun bizi sadece insanlardan değil hayattan da uzaklaştıran yönünden vazgeçeriz. İşte o anda, erkeğin ve kadının kafaları üzerinde bir melek belirir ama bireysel olarak erişilmezdir, ikisi beraber olduklarında gözükür. Gizemcilere göre, tüm insanlık başlangıçta tekti; kadın ve erkek Cennet´ten kovulduktan sonra ayrıldılar. Bu şekilde, herbirimizin yarım bir insan olduğu anlaşılır ve sadece aşk yoluyla bir birlik duygusuna ulaşabiliriz. Çoğu insan egolar ve dünyevi maskelerle sınırlıdırlar. Bir an için bile egolarını serbest bırakamayanlar seksi kötüye kullanırlar ve kullanılırlar ve seks bir başkasının üzerinde güç kazanmak için bir araç haline gelir. Bir kişi bedeninin başka insanla rahatlama arzusunu reddedince sonuç bunalımdır. Sevgililer kartı sevgilinin gerekli yardımını ya da duygusal destek yoluyla gerçekleşebilecek bir yardımı belirtir, ama her zaman geçerli değildir. Sevgililer geçmiş konumda yer aldığında, geçmişteki yetersiz bir aşka yönelik bir özlemi belirtebilir. Kart bazen, bireyin ilerlediğini, zayıflıkları ve engelleri gösterir. Herşeyden önce, özellikle kötü bir evlilikte yıkıcı bir aşk vardır. Belli bir kişiyle olan zorluklar ya da bakılan kişi aşkı büyük bir sorun olarak gördüğünden bu kart bazen cinsel problemleri de ima edebilir. Yapmanız gereken şey; sevgiyi anlayıp kabullenmeden sevgili olmak ya da olmamaktır. 

AY

Kartınız Ay; Ay´ın esrarengiz ışığı insanlar ve hayvanlarda hep garip duygular uyandırmıştır. Ay dışa sırt çevirip, içimizi incelememizi belirtir, belli bir etkinlikten vezgeçmeyi veya sadece bir geri çekilme dönemini gösterebilir. Bununla beraber, Ay bilinçdışından gelen imajları teşvik ederek heyecanlandırır. Bazen bir rahatsızlığı simgeler kişi aydınlıktan ayrılmak istemeyebilir ve Ay´ı birçok eylemle kovmaya çalışabilir. Ama Ay reddedilemez ve onunla ne kadar çok mücadele edersek korkular o kadar çok kuvvetlenir. Ruh kendine özgün nedenlerden dolayı Ay´a dönmüştür. Deney kazanmamıza fırsat tanırsak korkular meraka dönüşücek ve kapılar açılacaktır. Ay bilinçdışının heyecanlanmasını belirtir. Garip duyguları, rüyaları, korkuları denemeye başlarız. Olaylar açık ve belirginse siz bunların gerçekleşmesine izin vereceksiniz. Kabul ederseniz, hayal gücünüz yaşamınızı zenginleştirir. Ama yanısıra da deneyime karşı bir mücadele de gerekecektir. Bu mücadele korkuları uyarır ve genelde rahatsız edici duygulara yol açar çünkü kişi Ayın sakinleştiren yönünü ortaya çıkmasına fırsat tanımaz. Bunu yapmamalısınız. Ay sakinlik getirir, korkular iki gün içinde kenara çekilir ve hayal gücü, merakla zenginleşerek bizi duygusal huzura götürür. 

BAŞ RAHİBE

Kartınız Başrahibe’dir; Derin bilgeliğine rağmen, bu kart bazen olumsuz bir anlam taşıyabilir. Kozların çoğu gibi, Baş Rahibe´nin değeri diğer kartların genel durumuna bağlıdır. Olumsuz olarak, zayıflıklara, hayat korkusuna ve diğer insanlarla ilgili yanlış zamanlamaları veya uzun süren bir pasifliği belirtir. Duygularını eyleme çeviremeyen, içgüdüsü kuvvetli olan bir insanı veya diğer insanlara açılmaktan korkan bir insan olduğunuzu ima eder. Kartın iyi veya kötü yönünün belli bir okumada ortaya çıkması etraftaki kartlara bağlıdır (kartları her okuyuşumuzda Baş Rahibe´ye benzeriz). Unutmayın ki, insanların birden fazla yönleri vardır. Gerektiğinde yapacağınız küçük bir geri çekilme dönemi içinizdeki şeylerin uyanmasını sağlayarak hayatınızı zenginleştirebilir. En olumlu açıdan bakılırsa, Baş Rahibe hayatınızdaki potansiyel anlamına gelir. olabilir gözüyle baksak bile büyük bir ihtimalle bu sizde varolan ama kullanamadığınız potansiyeldir. Yapmamanız gereken şey tamemen pasif bir hayatı seçmemeniz, bir ilgisizlik ve korku dönemine girmeyip, ustaca hissettiğiniz ve gerekli olan bir dönem için geri çekilip beklemeniz ve olayları izlemenizdir. 

BAŞ RAHİP

Bu seçimde, bu kart genelde, öğretiler ve eğitim anlamına gelir. Psikolojik açından, tutuculuğu, toplumun düşüncelerine ve davranışlarına uygunluğu ve, sorumluluktan vazgeçmeyi belirtebilir. Baş Rahip sizin içinizdeki itaat etme duygusunu gösterir. Ya da zihinsel açıdan geleneklere karşı olma anlamına gelir. Bununla beraber, bu kolay aldanma anlamına da gelebilir. Bazı insanlar, yaradılıştan hayatımızda var olan ruhu dolaysız hissedebilir. Siz de kendinizi hissetmeli, inandıklarınızı sorgulamalısınız. Tüm ahlaki kuralları ve yaşamın temel sorularına verdiğiniz cevaplar sizi rahatlatabilir. Bu durumda öğreti size ne yapacağımızı söylemez, bunun yerine o size kendinizi incelemeye başlamanız için yön verir. Kısacası bu kart sizi bireysel bir kurtarışa yöneltebilir. Aynı şekilde, her durumda ahlaki açıdan yapılacak şeyin ne olduğuna kadar vermek ve seçim sizin en önemli sorununuzdur. Yapmanız gereken şey, kesin olarak ister ahlaki, ister sosyal hangisi olursa olsun inandığınızı sınamak, sorgulamak ve o yolda devam etmektir. Kararlı olmalısınız. 

BÜYÜCÜ

Kartınız Tarot’un önemli kartlarından birisi olan Büyücü; Büyücü´nün kehanet anlamları, gücü almak ve yönetmektir. Kart herşeyden önce, hayatınızdaki gücün ve sizi zapteden ruh veya duygunun bilinçliliği anlamına gelir. Bu, ayrıca konumu ve sizin ona olan tepkinize bağlı olarak başka birisinin sizi etkileyen gücü anlamına da gelebilir. Bu kart başlangıçlara, ama burada ilk gerçek adımlara değinir. Hem yeni bir projeye veya hayatın yeni bir aşamasına başlama ilhamı, hem de amacınıza ulaşmak için sarfettiğiniz çabalarda sizi destekleyen heyecan anlamına gelebilir. İkinci olarak, Büyücü azim anlamındadır yani hedefe yönelen istek. Tüm enerjiniz belirli bir yöne doğru yönlendirilir. Hayat istediklerini yönetebilen insanlar içindir. Büyücü bize hem azmin, hem de başarının bireyin sahip olduğu gücün bilincinde olmasından kaynaklandığını öğretir. Eylemde bulunmak ise, istek yoluyla gücünüzü gitmesini istediğiniz yere yönelmektir. Bazen Büyücü, enerjinin akışının herhangi bir şekilde bozulduğunu veya engellendiğini ima eder. Bir zaaf, isteksizlik veya bir amaç karmaşıklığı anlamına gelebilir. Güç oradadır, ama ona dokunamazsınız Nedeni bunalımın kaynağında varolan size ait uyuşukluk veya ilgisizlik anlamına gelebilir. Kart size yenmeniz gereken zihinsel endişelerinizi, sancılarınızı, korkularınızı belirtir. Panik yapmayın ve düşünsel endişenin fiziksel bir deney olduğunu bilin. Hemen yapacağınız şey; amacınızı iyi düşünmek, alternatif aramak ve engellerin yanından geçip geçemeyeceğinizi araştırmaktır. 

DÜNYA

Tarot’un mutluluk verici ve aydınlatıcı kartlarından biris olan Dünya’yı seçtiniz. Kart başarı, meydana getirme ve hoşnutluk anlamına gelir. Bir dereceye kadar, bu kart kişinin içindeki var olma duygusunun dış etkinliklerle birleşmesini belirtir.

Başka anlamda kart içinde bulunduğunuz durgunluğu, yavaşlattığınız eylemi veya eylemleri ve gelişmeyi simgeler. Ya da size öyle gelir. Bunlar Dünya´nın kehanet anlamlarıdır. Aslında bu kartın gerçek anlamları bilinmeyecek kadar sınırsız vev düşündürücüdür. Burada doğru bir amaç, bir umut, bir içgüdü vardır. Kısacası, mutlu olacaksınız, önünüzde başarı da var ama hep diyoruz ya; görmek ve gerçekleştirmek size aittir; karar daima hür iradeye aittir; buna karşın kader sizin ne yapacağınızı bilmektedir... 

GÜÇ

Kartınızın öz anlamı öncelikle kudret ve öz enerjinizi doğru kullanmayı öğrenme gereği. Öncelikle şu anda içinde bulunduğunuz sorunun temel nedenlerinin başında hareketsizlik olduğunu bilmelisiniz. Geniş anlamda bir atalet dönemi geçiriyorsunuz, bu nedenle kararlarınızda yeterince cesaretli değilsiniz, bir diğer iki uç nokta haddinden fazla cömert olmakla, eli sıkılık arasında gidip gelmeniz yani siz bu kartın simgelediği gerçek gücü anımsamalı ve kullanmalısınız çünkü özellikle önümüzdeki mevsim içersinde fiziksel anlamdaki güç gereksiniminin yanısıra manevi anlamda da güçlü olmak zorunda kalacaksınız. Bazı sosyal ortamlarda, zayıflık gösterebilir ve uyuşmazlık içinde kalabilir, kendinizi yetersiz hissedebilirsiniz. Kartınızın bir diğer getirisi eğer bu konuda bir gelişme varsa, cinsel abartılar şeklinde tezahür edebilir. Yani kendinizi veya gücünüzü kontrol etmeye çalışmalı ve yoğunlaşan enerjilerinizi örneğin doğaya boşaltmalısınız. Yani kapalı yerlerde kalmayın... 

GÜNEŞ

Kartınız Güneş ve bu kart, neşe, mutluluk ve hayatın güzelliğine duyulan büyük bir duygu anlamına gelir. En derin anlamında, hayatın tümünü neşe ve ışık altında birleştiğini görerek dünyaya tamamen yeni bir şekilde bakmak anlamına gelir. Herşeyden önemlisi kart genelde iyimserlik, enerji ve merağı kasteder. Bazen sanki güneş bulutlarla kapanmış gibidir ama aslında iyi şeyler kapanmaz fakat daha karmaşık bir hale gelebilir. Size, sade ve mutlulukla dolu bir hayat sunulacaktır ama bu o kadar kolay ve açık değildir. Ve siz Güneş´in büyük armağanı olan neşeyi farketmek için çaba sarfetmelisiniz. Önünüzde çok yoğun, yüksek enerji depolamanızı gerektiren ortamlar olabilir yani coşkulu ve heyecan verici günler yaşayacaksınız denebilir. Kısacası Güneş sizi aydınlatıyor ama ışığı içinize çekmek yine sizin elinizde... 

HERMİT

Hermit´in feneri onun düşüncesi iki yönde ilerleyen düşüncesidir; biri dışa diğeri içe doğru. Bu kart, bilinçdışı algıyı elde etme amacıyla dış dünyadan uzaklaşmayı simgeler. Hermit ayrıca, bu sürece nasıl başlayacağımızı gösterecek ve yolumuzu bulmamıza yardım edecek bir bilgedir. Yani tutkularınız mantık tarafından fethedilmelidir. Hermit, gerektiğinde geri çekilme ilkesine bağlıdır ve kendimizi incelemek istiyorsak kendimizi dış dünyayı bir şekilde bırakmamız gerektiğini belirtir. Hermit dış dünyadan geri çekilmeyi simgeler yan kişi kendisini fiziksel olarak dünyadan geri çekebilir, ama bu gerçekte şart değildir. Önemli olan iç ihtiyaçlara yöneliştir. Bu yüzden, bu durumda diğer insanlardan ve önemli oldukları düşünülen etkinliklerden duygusal olarak geri çekilmek gerekebilir. Bu kartın kastettiği amaç, kişiliğin gelişmesi için geri çekilmektir ve kart sizden olgunluğun ve bir insan hayatındaki gerçekten önemli olan şeylerin bilinmesini ister. Hermit, ayrıca kesin bir rehberden gelen yardımı ve bazen yukarıda belirtildiği gibi içten gelen ruhsal bir öz rehberi, ama genelde kendimizi keşfetmemizde bize yardımcı olacak gerçek bir insanı temsil eder ve öngörür. Bazen böyle bir rehberin sizin için varolduğunu anlamayabilirsiniz. Ama Tarot okumasında, şimdi olduğu gibi Hermit kartı size gelirse, etrafınızdaki insanlara dikkatle bakmanız iyi olur. Başkalarının sorunlarına yardımcı oluyorsanız, Hermit rehber ve hoca rolünde sizi simgeleyebilir. Kısacası Hermit, Tarot kartlarının bilgesi, eğitmeni ve iç gücüdür, onunla karşılaştığınızda, diğer kartların yanısıra özgün anlamına daha fazla önem vermelisiniz. 

İMPARATOR

Kartınız İmparator yani Babalık kavramı; Her çocuk için anne ve baba ilk örneklerdir. Annelerimiz bize hayat verdikleri için ve bizi besleyip korudukları için onları sevgi ve merhamet figürleri olarak görür ve onlar sert ve soğuk davrandıklarında kırılırız. Ama, Baba, daha otoriter ve sertlik simgesidir. Yetkiyi veren babanızdır, böylece yargıç olur ve baba bize toplumun kurallarını öğretip onlara uymamızı bekler. Çoğu kişi için olgunluğun en acı veren anlarından biri, anne ve babalarımızın kısıtlı insanlıklarını anladığımız andır. Büyüme süreci esnasında, çoğumuz altından kalkılacak en zor şeyin toplumun kuralları olduğunu düşünürüz. Önce kuralları ardından toplumsal gelenekleri ve inançları kabullenmeli, inanmalı ve sonra da kişisel davranış tarzımızı belirleyip, açıklamalıyız. İşte sizin sorununuz şu anda budur yani toplumla daha da doğrusu çevrenizle ilişkinizde zorlanıyorsunuz çünkü önce size özgün tavrı ve kendinizi ifade etmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Bunu aşamazsanız yaşamınızdaki önemli olasılıklar engellenebilir ya da fırsatları kaçırabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken şey özetle içinizdeki babayı yani gücü idrak etmeniz ve doğru olarak kullanmaya karar vermenizdir. 

İMPARATORİÇE

Kartınız İmparatoriçe; İmparator kartında belirttiğimiz gibi bu kartın simgesi olan İmparatoriçe dişiliğin iyi yönlerini temsil eder. Kartınız, anneliktir, aşk ve nezakettir. Aynı zamanda da, İmparatoriçe, cinselliği, duyguyu ve sevgili olarak kadını temsil eder. Hem annelik hem de seks, ön plandadır; düşüncelerden çok tutkularınız geçerlidir. İmparatoriçe saf duygulardan oluştuğu için sizin de gerçek duygularınız önemlidir. Ama siz şimdi bir anne sıcaklığı içinde kabul ettiğiniz kişiyi veya sevdiğiniz insana karşı kırgınsınız. Çünkü insanlar, kendilerinden başkalarının düşüncelerini anladıklarını zannetme hatasını çok sık yaparlar ve bu nedenle de bir çok zaman kırılacak ya da üzülecek birşey yokken karamsarlığa kapılırlar ve sonuçta ta yanlış sonuçlara ulaşırlar. Beden ve doğal dünya, yalanlanmaktan çok bütünleştirilmesi gereken gerçeklerdir, bunu hiç unutmayın. Annelik hayatın doğa yoluyla devam eden temel faktörüdür. Ve anne ve çocuk arasındaki fiziksel bağ çok güçlü olduğu için en yoğun seviyedeki anne sevgisi, zihinsel veya ahlaki nedenler tam olarak anlaşılmadan ortaya çıkan duygu saf olmalıdır. Eminim ki, ne demek istediğimi anladınız yani duygularınız saf ve dürüst olmalıdır; işte şu andaki sorununuz bundan ibaret. Şimdi oturup kendinizi bir dinleyin ve sonra harekete geçin... 

KULE

Kartınız Yıkılan Kule, Görünürde, dıştan gelen bir gücün dar görüşlü kişiyi çarptığı zannedilse bile, bu kartta gösterilen şiddet aslında psikolojik ilkelerden kaynaklanır. Burada da birçok gizli anlam buluruz. Hem içe bakışı hem de evrenin ruhsal güzelliğini ihmal ederek sadece egonun para, şöhret ve fiziksel zevk isteklerini tatmin etmek için yaşayan kişinin kendisini kısıtlı bir alanda hapsettiği ifade edilir. Rüyalarınız rahatsız edilir, tartışmalar ve bunalımlarınız sıklaşır ve siz bu belirtileri bastırırsanız, bilinçdışınız genelde patlamanın bir yolunu bulacaktır. Patlama dışa dönük bir felaket olarak belirebilir; arkadaşlarınız ve aileniz size sırt çevirir, işiniz batar ve bir tür şiddet etrafınızda döner durur. Eğer dıştan gelen bazı sorunlar kişisel sorunlarımızla aynı anda ortaya çıkarsa, demek ki artık oturup iyice düşünmemiz gerekir. Evren ve insan zihni sonsuza kadar hayal ve baskı kulelerimizde kalmamıza izin vermeyecektir. Kendimizi barış içinde serbest bırakamazsak, hayatın güçleri bir patlama sağlayacaktır. 

ÖLÇÜLÜLÜK

Ölçülülük kartı, durum ne olursa olsun uygun olanı yapma anlamına gelir. "Ölçülülük" veya ´Ilımlılık" kelimesi Latince´de karıştırma veya uygun olarak birleştirme anlamına gelen "temperare"den kaynaklanır. Genelde, bunun anlamı hiçbir şey yapmama demektir. Ölçüsüz bir insan hep birşeyler yapma ihtiyacını duyar, ama bazen insanın sadece beklemesi gerekir.

Eğer siz kişiliğinizi serbest bırakırsanız hayatın farklı yönlerini birleştirebilirsiniz. Çoğu insan hayatla, ancak onu bölümlere ayırıp ilgilenebilir ama siz bunu yapmayın. İş için bir kişilik ve özel hayat için başka bir kişilik yaratmayın; bunların her ikisi de sahtedir. Bazı olayları ´ciddi´ diğerlerini ´komik´ olarak nitelendirmeyin yani ciddi bir konuya da gülümsemekten kaçınmayın ve endişe etmeyin. Bu şekilde, kişiliğinizin öğelerini birleştirebilirsiniz ve böylece siz ve dış dünya doğal olarak bütünleşecek ve uyumlu olacaktır. Bu şekilde sorununuzu daha kolay aşacak veya engelleri çok daha iyi göreceksiniz. Ilımlılık, bir uyum ve sakinlik hissi uyandırmak için etkinlikleri ve duyguları birleştirip uyumsuz öğeleri karıştırma anlamına gelir. Hayatın farklı yönlerini dengelemelisiniz. Gerçekte, eski alışkanlıkların ve korkuların geçmişte bırakmalısınız. Daha basit bir seviyede anlamda Ilımlılık size sakinleşmenizi ve aşırılıktan kaçınmanızı tavsiye eder. Soyut düşünceleriniz gerçekleşiyor; Ilımlılık sizin için bir kavram değil davranış kartıdır yani davranışlarınıza dikkat etmeli ve özen gösteermelisiniz.. 

ÖLÜM

Seçtiğiniz kart bitiş ve değişim kartı, bu kart size hayatınızda bir değişimin ve dönüşümün haberi vermektedir. Hayatınızda meydana gelecek olan değişimlerden korkmamalısınız. Bu arada sizin korktuğunuz şey bu değişim sırasında kişiliğinizin yok olması olabilir. Fakat kendinizle barışık olup , değişimi kabul edebilirseniz hayatınızı dolu dolu yaşayabilirsiniz. Bu kartın diğer bir anlamı da eski alışkanlıklarınıza olan bağlılığınızdır. Hayatınızdaki uyuşukluğu ve hareketsizliği bir kenara atmanın zamanı geldi. Artık hayata yeni bir gözle bakmalısınız. Kendiniz için yaşamaya çalışmalısınız .Hayatın size sağlayacağı zevklerin tadını çıkartmaya bakın. Kendinize güvenin ve yeni çıkan her işi üstlenin. Yeni gelişmeleri değerlendirmeli ve ciddi çalışmalara hazırlanmalısınız. Ne duruyorsunuz haydi !! 

SAVAŞ ARABASI

Kartınız Savaş Arabası; Araba´nın kehanete ait anlamları güçlü istekten kaynaklanır. Bu kart bir insanın kendi kişiliğinden kaynaklanan gücüyle durumu başarıyla kontrol ettiği anlamına gelir. Bu kart, genelde bazı çelişkilerin olduğunu, bunların biraraya getirilmediğini ama sadece kontrol altında tutulduğunu ima eder. Araba temelde başarı anlamına gelir; yani kişiliğiniz çevrenizin gözetimi altındadır. Problemlerle ilgili bir sorunun sonucu aranıyorsa, bu kart zaferi gösterir. Ama bazen, kartın içindeki çelişkiler daha büyük bir güç kazanır. Yani Araba istek gücünün eksik ya da başarısız olduğunu ve durumun kontrolden çıktığını ima eder. Zorluklara karşı başka bir yaklaşım bulamadığı halde kişi bir üzüntüyle karşılaşabilir. Kısacası istek gücü tek başına bizi destekleyemez. Bazen tanrılara boyun eğmeyi öğrenmemiz gerekecektir. Güçlü ve zayıf noktalarıyla kendi kişiliğinizi anlamazsanız hayat sizi hırpalar. Araba, hayatın sınırlarını, varolmayı, konuşma yetisini ve olgunluğu simgeler ve en önemlisi sizi çevreye karşı tavırlarınıza dikkat etmenizi ister. Araba bize gelişmiş egoyu gösterir; daha önceki kartlardan alınan dersler öğrenilmiştir, büyüme çağına ait arama ve kendi kendini yaratma dönemi geçmiştir ve şimdi hayatta başarılı olan ve başkaları tarafından çok beğenilen, kendisinden emin ve mutlu, duygularını kontrol edebilen ve en önemlisi arzularını yönlendirebilen olgun bir yetişkini görmek isteriz. İşte yapmanız gereken budur... 

SON YARGI

Kartınız Son Yargı ya da Karar; bu kart sizin sorununuzu çözmek istediğininizi ama bunu nasıl yapacağınızı bilmediğinizi belirtir. Dahası, bilinmeyene duyulan korku yüzünden, sorunu inkar etmeye çalışan bir insanı yani sizi ima eder. Gerçekte, sizin önerilen değişikliği kabul edememenize neden olan birçok mantıklı neden daha vardır; parasızlık, hazırlıksız olma, veya sorumluluk sahibi olamamak gibi... Kart, tüm itirazların birer mazaret olduğunu belirtir, sonuçta mazeretleriniz baskın çıkar ve siz kısıtlanırsınız ama yaşamınızın gerçeklikleri değişmektedir. Gerçekte siz zaten değiştiniz ; yaşadıklarınız, kişiliğiniz zaten ölmüştü. Şimdi yapmanız gereken şey bunun farkına varmaktır. Sonuçta inadı bırakmalı ve hem kendinizde, hem de çevrenizde nelerin değiştiğini algılamalısınız. Bunun ötesinde, değişimin zorunlu sonucu olarak amaçlarınızı değiştirecek, ilişkilerinizi baştan yorumlayacak hatta yenileyeceksiniz. Ama dikkatli olun, sözlerim en yakınlarınız için de geçerli olacaktır... 

SOYTARI

Seçtiğiniz kart soytarı, bu kart size hayatın yeni bir aşamasına planlı bir geçişi ve başlangıçları temsil eder. Planlı bir şekilde yapacağınız atılımlarla hayatınızı değiştirebilirsiniz. Bu kart, her şeyden önce içgüdüleri izlememe anlamınada gelir. Korku veya planlar yüzünden ve başkalarının gerçekçi öğütleri üzerinde fazla durmaktan çok önemli bir anda şansı nı deneyememe anlamı nada gelebilir. Bu yüzden içinizdeki sese kulak vermelisiniz. İçimizdeki kişiliğin ne yapacağımızı en iyi anlatacak şey olduğunu hatırlatır. Kendinize güvenmelisiniz ve yakaladığınız şansları doğru bir şekilde değerlendirmelisiniz. Yapmak istediğiniz şeyler için harakete geçin. Önemli gelişmeler ve fırsatların eşiğindesiniz. İlgilendiğiniz her alanda yeni bir sayfa açılabilirsiniz. Düşüncesizlik, çılgınlık, çılgın planlar, aşırı ihtiyatın zıttı gibidir. Ve buna rağmen yaşadığınız olaylar, zayıflıktan ve içten hareket edememekten doğuyorlar. Düşüncesiz insan hem bilinçdışının bir rehber olarak davranmasına güvenmediğinden ve hem de hiçbir şey yapmamaktan korktuğu için, hayatına bilinçli veya yüzeysel bir aptallık yerleştirir ve bunun gerekli olduğunu zanneder; eğer siz de bunu yapıyorsanız aldanıyorsunuz. Kısacası, büyük fırsatlardan yanlızca doğru zamanlarda yararlanmayı öğrenmeli ve bir an evvel harekete geçmelisiniz yani acele etmeyin... 

ŞANS ÇARKI

Kartınız Şans Tekerleği; Şans Tekerleğinde, Tekerleğin ortasında hiçbir simge yoktur. Ego veya korku olmadan varlığın durgun merkezine vardığımızda tüm dış etkiler yokolur. Bunu içgüdüsel olarak anlayabiliriz, ama bunu gerçekten denemek için, kişiliğin dağılıp, yeni bir yaşama yol açmak için yeni bir karanlık denize dalmalıyız. Kehanet okumalarında, Şans Tekerleği bir kişinin hayatındaki bazı durumların değişeceğini temsil eder. Siz de değişikliğin nedenini anlamak istemeyebilirsiniz veya bir neden olmayabilir ama gerçekte siz sorumlu olmamayı tercih etmektesiniz. İnsanlar davranışlarında bir yanlışlık yaptıkları için değil de hayat devam ettiği için örneğin bir aşk ilişkisi sona erer. Yani Tekerlek döner. Değişiklik ile ilgili önemli nokta tepkidir. Acaba yeni durumu kabul edip, uyum sağlamalı mıyız? Yeni bir farsıt olduğunu düşünerek farklı bir anlam arar mısınız? Aslında, Tekerlek uyumu temsil eder. Bir ilişkinin sona ermesi, verdiği acılara rağmen kendimizi keşfetmemizi gösterebilir. Bu kart genelde negatif olaylara karşı verilen mücadeleyi temsil eder, çünkü değişiklik gerçekleşmiştir ve değişime karşı gelmeyi sürdürdüğünüz sürece, kader kendi planını ille de uygulamaya çalışır, Bununla beraber, siz, yaşamın size yaptıklarına karşılık olarak hep pasif bir tepki göstermişseniz, kartınız, yeni bir değişiklik temsil edebilir. Yani, size gerekli olan yaşamınızda yeni bir sorumluluk bilincidir. Fazla bir söze gerek var mı? 

ŞEYTAN

Kartınız Şeytan ama sakın endişelenmeyin çünkü bu kart sizin için sadece yol gösterici bir rehber hatta bir eğitmen olacaktır. Şeytan gerçek veya psikolojik bir mutsuzluk veya bağlılıktan kopmaya çalışmayı belirtir. Yani siz kendi durumunuzu artık kabul etmez ve özgürlüğe doğru ilerlersiniz. Ama bu algı mutsuzluğumuzu ve hayatımızın kısıtlamalarını en fazla hissettiğimiz anda gerçekleşir. Zincirlerden kurtulmadan önce onların bilincine varmalısınız. Bu yüzden özgürlük süreci geçiren kişiler, söz gelişi evlerini terkedenler ya da ruhsal tedavi görenler veya boşananlar genelde kendilerini çok daha mutsuz hissederler. Böyle bir dönem bir insanın gelişmesi için son derece önemli olabilir. Kişi onu atlatabilirse, daha mutlu olacak ve kişiliği daha gelişecektir. Bazen bu geçiş döneminin dayanılmayacak kadar acı verici olduğunu düşünüp zincirlerimizi tekrar takabiliriz. Tersine çevirilmiş Şeytan geçmişteki konumunda, genelde bir değişikliğin meydana geldiğini ama belki bilinç açısından saklı olsa bile sizde hala üzüntü, kızgınlık ve bunalım duygularının kaldığını belirtir. Geçmişin şeytanlarıyla, mücadele etmelisiniz. Ruh hiçbir şeyin kaçmasına izin vermez ve hiçbir şeyi unutmaz. Özgürlüğe giden yol her deneyimde bulunan bilgi ve enerjiyi kullanıp dönüştürmenin ardında yatar. Hayatın ruhsal yönünü inkar eden kişi sadece kişisel arzularına ulaşmaya çalışır, arzular genelde parasal, cinsel ve siyasi arzulardır. Böyle bir yönelim, genelde mutsuzluğa yol açtığı için Şeytan mutsuzluğu simgelemek için ortaya çıkar. Ama karttaki iki figüre baktığımızda, herhangi bir rahatsızlık gözlemlemeyiz. Şeytan´ın gücü başka hiçbir şeyin varolmadığı hayaline dayanır. Siyasi baskıdan tutun, kötü bir aile hayatının kişisel mutsuzluğuna kadar birçok durumda, hayatın başka alternatifler de sunduğunu farkedince insanlar sadece mutsuz olurlar. Öyleyse siz de daima alternatfler olduğunu düşünmeli ve ona göre hareket etmelisiniz; yol asla tek değildir; başka yolar, çareler arayın ve yaşamınızı zenginleştirin... 

YILDIZ

Kartınız Yıldız; Hemen hatırlatalım; Fırtınadan sonra sakinlik gelir. Duygusal bir kargaşa geçiren kişi hemen sonra bir sakinlik ve boşluk duygusu hisseder. Bu kartı rastgele birisinin önüne serseniz, o bile Yıldız´ın anlamını hemen anlayabilir. Kartın içindeki herşey bütünlük, açıklık iyiliği, güzelliği ima eder. Yıldız´ı Ilımlılık´la karşılaştırmak iyi olur. Her iki kart da bir krizden sonra gelir, ama Ilımlılık kontrol altındayken, Yıldız özgürdür. Giyinik değil, çıplaktır. Gergin değîl, esnek ve rahattır. Yıldız deneyimi barış tecrübesidir. Şimdilik yolculuk bekleyebilir. Kehanete ait okumalarda, bu kart size özellikle duygusal fırtınalardan sonra, ümidi, bir iyileşmeyi ve bütünlük duygusunu müjdeler. Ama yanısıra da size zayıflığı, güçsüzlüğü ve korku dolu deneyimleri anımsatır. Kendinizi asla bir kibir maskesinin altına gizlemeyin. Olduğunuz gibi görünün ve göründüğünüz gibi olmaya özen gösterin yani Yıldız size doğallığı ve kendiniz gibi olmayı söylemekte veya daha ötede istemektedir. Sorununuz neyse, bilin ki Yıldız bir habercidir ve size daima olumlu ve aydınlık haberler müjdelemektedir.

Minor Arkana Asalar

KRAL

Bu kart, kişinin hayatını etkileyecek insanları temsil eder. Sizin deneyim ve sorumluluklarınızı hatırlatır.

Bir diğer anlamda, geçmiş tüm yaşamınızı bir kez daha oturup ciddi olarak düşünmelisiniz. Enerjinizi iyi kullanmalı ve gücünüzü iyi bilmelisiniz, dürüst, olumlu ve iyimser olmalısınız. Ama başkalarının daima olumsuz davranışlarda bulunabileceğini aklınızdan çıkarmayın ve takıntı haline getirmeyin. Biraz hoşgörü lütfen; eğer çaresizliği anlayamazsanız hoşgörüsüzlüğünüz artabilir. 

KRALİÇE

Zayıflık ya da hareketsizlik size uygun değil; kart genelde bir kadın anlamına gelir. Ama simgesel nitelikleri düşünüyorsak, herhangi bir kadınI temsil edebilir. Güçlü istekler içinde olabilirsiniz ama o zaman da sabırsız olmamalısınız. Bu kart sizden sıcaklık, samimiyet ve açıklık ister. Yaşamı ve insanları sevmelisiniz, bu sizin gereklidir. Sorununuz, bir kişiyle daha da uygunu sevdiğiniz kişiyle ilgili olabilir eğer böyleyse; o kişiyi tehlikelerden koruyarak, onu, kriz anlarında size yön, öğüt ve duygusal destek verebilecek bir kişi olarak görmelisiniz. Çok fazla sorun veya engeller sizi bıktırabilir ve sonuçta sizde iz bırakabilir, buna izin vermemelisiniz. 

ŞÖVALYE

Burada bilinçli enerji vardır. Öncelikle maddenin nasıl kullanıldığınını düşünmeli hatta öğrenmelisiniz. görürüz. Aynı zamanda, şövalyeler´de Krallar´ın ve Kraliçeler´in emniyeti ve sabitliği daha azdır. Kartınız eylemi, çıkarınıza yönelik hareketi, maceraları ve yolculuğu temsil eder. Bir amaca bağlanmalı ve başarıya ulaşmak için gereken enerjiyi ve öz güveninizi kazanmalısınız. Sorununuz, öncelikle bilin ki güven sorunudur. Karşıtlıklardan çekinmeyin ve sizi şaşırtmasın. 

UŞAK

Bu kart sizle ilgili hafif hatta çocuksu durumları kasdedir. Sizden yaşça büyüklerle olan ilişkilerde, deneyimlerinizi anımsayın ve hatalarınızı anımsadıktan sonra birikiminizi değerlendirin. Kartınız bu konumda; başlangıçlarI müjdeler, çalışmayı, düşünmeyI ve genç bir öğrencinin içinde bulunduğu psikolojiyi simgeler. Daima gerçekçi ve hayatın yeni bir aşamasına başlamaya hazır olmalısınız. Daha basit düzeyde, bu kart bir haberi, mesajı ya da bilgiyi de temsil edebilir. Yok eğer duygusal durumlar içindeyseniz, kart size ilgilenmeniz gereken sadık bir arkadaşı veya sevgiliyi ima etmektedir. Sorunlar karşısında çok kararsız kalıyor ve kendinizi ifade edemiyorsunuz. Sizin karmaşıklıktan uzaklaşmanız gerekiyor ama bu mümkün olamıyorsa olabildiğince olgun olmalısınız. Devam eden kararsızlıklar, azminizi azaltabilir ve kendinize olan güvenin daha da çok yozlaşmasına neden olabilir. 

ONLU

Hareket ve eyleme ne kadar çok karışırsanız bu kart, problemleri o kadar davet eder. Sürekli bir çatışma içindeyseniz, onlar neredeyse, düşmanlar artabilir ve zorluklar çoğalır. Öncelikle amaçları ya da amacınızı bir daha düşünün ve planlamalarınızı iyi yapın.Ama öte yandan da mücadeleden gizli bir zevk alıyor da olabilirsiniz. Olmadık zaman ve ortamlarda yeni ilişkilere girmek için özgür olmak isteyebilirsiniz. Bu kart, ateş enerjisini simgeler yani farkında olsanız dahi düşünmeden hareket edebilirsiniz. Şimdi arkanıza yaslanın ve iyice sid düşünün; taşıdığınız yükler tamamen gerçek olmayabilir, ya da en azından onlardan kaçınmanız mümkündür.Ve sonuç olarak; yüklerin ağırlıklarının ve sayılarının ancak fiziksel ya da duygusal olarak daima çözebileceğiniz bir noktaya kadar arttığını bilin ve inanın . 

DOKUZLU

Ateş, kuvveti, fiziksel gücü ve zihinsel uyanıklığı ima eder. Ama, duygusal açıdan, olaylara direnme eğiliminiz, sizi kalıpların içinde hapsedebilir.Artık çevrenizden ve diğer insanlardan veya yaşamsal engellerle yüzleşmiş olmalısınız. Yaşamsal savaş eylemi gücününüzü geliştirdiği için artık keskin yargılarda bulunabilirsiniz ama tek bir koşulla; kırıcı ve yıkıcı olmayın daha da önemlisi bundan zevk almayın. Asalar yani kartınızın grubu genelde kaynakları ya da kaynakların arkasında belirsiz bir şekilde görünen problemleri temsil edebilir. Her iki şekilde de sorunlara karşı daima hazır ve nazır olduğunuzu çevrenize en yakınlarınızdan başlayarak belli etmeli ve hatta uyarmalısınız. Evet; eminim başaracaksınız… 

SEKİZLİ

Ateş grubu çabukluğu ve hareketi ima eder. Hareketiniz şu anda olduğu gibi bazen yönden yoksun olduğu halde, burada, yaklaşan bir yolculuk ya da bitmiş şeylerin resmini görürüz. Romantik açıdan bu kart, bunlarI “aşk okları” diye adlandırır. Kart ayrıca, sürekliliği, özellikle de bir amaç çok arzulandığında onun hiçbir yere varmadığını da simgeler. Olumlu ya da olumsuz bir durum ya da alışkanlık görünürde bir sonuç olmasa da sürekli devam eder. Eğer böyle bir durum kaçınılmazsa, onun gerilim veya hayal kırıklığı getirmesine izin vermektense, onu tanıyıp kabul etmek iyi olur. Diğer bir yandan, bir durumun çözülmemesini bekleyerek, bazen, kendimiz ortada kalabiliriz. 

YEDİLİ

Bu bir çatı şma kartıdır, ama burada savaşın kendisini görürüz. Doğal gücüyle bu kart, kazanmayı bekler sizden de bunu ister. Kavga devam ettikçe ondan zevk alırız ama bu kurtulmamız gereken bir olaydır. Hiç tereddüt etmemeli ve bunalımın daima üstüne yükselmelisiniz. Endişe, kararsızlık ve mahçubiyet sizin için zararlı olacaktır, bundan kaçınmalı ve zor durumda kalacağınız durumları hissedip, önlem almalı ya da uzaklaşmalısınız. Bu kart kararsızlıklara karşı ikazda bulunur ve dikkat ister. 

ALTILI

Problemler, neşe´ye, savunmasızlıktan iyimserliğe kayar. Altılı kart bir dönüş noktasını belirler. İyimserlik, başarıyı , arzuları ve beklentileri oluşturur. Genelde, her zaman olmasa bile, istediklerinizi gerçekleştirme enerjisini içinizde bulmak için gerçek bir inanç gerekir. Bu kart iletişim ve armağanlarla ilgilidir.

Gerçekten iyimserseniz, zafer kazanabilirsiniz Sahte iyimserlik ise, kuşku ve hayallerle karışarak korku ve zayıflığa neden olur. Öyleyse size iyimser olmanızı öneriyor ve sevindirici bir haber ya da armağan alacağınızı müjdeliyorum. 

BEŞLİ

Karşımıza yine bir çatışma kartı çıkıyor ama bu sefer daha hafif bir düzeyde. Yaşamı bir savaş olarak görmek insanların tabiatındadır ama bu bir savaş değil heyecanlı bir mücadele halinde olmalıdır. Genelde, bu kart grubu bir zorluğu veya bir kayıbı gösterir, ama öz güçler nedeniyle, kartın anlamı rekabete dönüşür. Yani kartın size söylemek istediği şudur; mücadeleye bıkmadan devam edin, yıkıcı, yaralıyıcı ve elbette ki öldürücü olmayın; anlamanız gereken şey eylem içinde olmaktır; demek ki durmaksızın devam edeceksiniz. Pes etmek yok. Kuralları unutmayın; Oyun duygusundan kopmayın, insanlar birbirlerini gerçekten incitmemeli acıya ya da hayal kırıklığına neden olmamalısınız. Anlaştık mı? 

DÖRTLÜ

Önce canlılık ve cesaret; sonra ise iyimserlik, isteklilik ve neşe dolu olan evcil bir ortam. Enerjinizi serbest bırakın; kendinize hayali koruyucu çitler oluşturmayın; cesaret bu nedenle söyledim. Asalar´ın Dörtlüsü´nde yani bu kartta, iyimser olmalı ve özgürlük aşkına öncelik vermelisiniz. Bu kart size fazla birşey söylemez ama mesajı açık ve nettir. Başka bir olasılık, kişinin çevresindeki mutluluk alanıdır; o denli güçlü olmalısınız ki, ama öte yandan diğer insanların tutumlarını ve beklentilerini gözardı etmemelisiniz. Kartın bir diğer mesajı ise, sahip olduğunuz şeylerin kıymetini bilmeyi öğrenmenizdir. 

ÜÇLÜ

Kartınız yani Asa üç sayısı birleşmeleri ve başarıları belirtir. Aynı zamanda da, olgunlaşmış maddeyi gösterir. Bu kart ayrıca duygusal olgunluğu da ima eder, özellikle iş hayatında, tüm mesleklerde, başarıya ulaşılacağını haber verir. İstekleriniz kaybolmamalı, ama bu arada, araştırmaktan, keşfetmekten vazgeçmemelisiniz. Ve daha da önemlisi, şu ana kadar elde ettiklerinizi sağlama almalısınız. Kart bazen, yeni çevre veya sevgili arayışlarında ya da şu an varolan ilişkilerde verilmiş sözlerin tutulmasını da sizden ister. Anılarınızla barışmalısınız. Bazen ümit veya beklentileriniz büyük problemler tarafından engellenecektir işte tam o anda yapmanız gereken şey ya da kartın size uyarısı çevrenizle ilgilenmemiz anlamındadır. Son uyarımız yanlız kalmamanız ve anıların size rahatsız etmesine izin vermemenizdir. 

İKİLİ

Kısa anlamlı, basit ama kesin bir kart seçtiniz; Temel anlamda size başarı müjdeliyorum. Hatta başarı önünüzde duruyor; farketmelisiniz. Sıkılmaktan, devinmekten vazgeçin; kötümser olmayın. Bu kart bazen herşeyi yaptığını zannedip, artık yapacak birşey bulamayan ya da çaresiz kaldığı kuşkusunda boğulan insanları kasdeder. Kartınız; daha derin anlamda kazanılan başarılarla tatmin olamadığınızı da bildirir. Sürpriz, büyü, dert ve korku; işte sizin şu anda içinde bulunduğunuz durum yani deneyim kazanıyorsunuz. Duygularınızı serbest bırakın ve korkulardan kaçının. Uzun bir süreden beri hoş olmayan veya tatmin etmeyen bir durumun içinde olabilirsiniz ama ani bir değişikliği düşünün hatta hazır olun ama daha önce kararlı olmak zorundasınız. 

AS

Bu kart, kuvvet, güç, yoğun cinsel enerji ve yaşam sevgisi müjdeler, kart daha iyi bir olayı ya da başlangıcı değil, isteği ve gereken kuvveti verir. Aynı zamanda, bu kart alçak gönüllülüğü de öğretir daha uygunu anımsatır; çünkü, siz, bazı güçleri veya sonuçları ahlaki açıdan haketmek için son zamanlarda hiç bir şey yapmadınız. Geçmişte elde edilenleri sağlama almadan yeni başlangıçlar istemeyin ve harekete geçmeyin; sonuç başarısız olacak ve hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Kartın Tarot logosu “Üstüne bulut düşmüş neşe” şeklindedir. Yani ilgigniz, arayışlarınız azalmamalı ve mutluluğun siz onu önünüzde göremediğiniz veya göremediğiniz durumda bile varolduğunu aklınızdan çıkarmamalısınız.

Minor Arkana Kupalar

KRAL

Kart, toplumsal sorumluluk, başarı ve olgunluğu simgeler. Kupa kartları yaratıcı hayal gücünü simgeler ve başarı elde etmek için rüyalarınızı kontrol etmenizi ister. Öncelikle, kızgınlık ve şiddet gibi duyguları kontrol hatta daha da uygunu kendinizden bile gizleyerek ve hep dış bir sükuneti koruyarak, olgun, düzeyli ve saygın bir kişiliği sergilemelisiniz. Kartınız iki anlam taşır; aldatıcılık veya yaratıcılık ama her iki durumda da sorumlu olmayı bilmelisiniz. Romantik açıdan bu kart, bazen bir erkek bazen de aldatıcı bir kadın veya hükmedici bir sevgili anlamına da gelebilir. Eğer başarı istiyorsanız ve bir de emin olduğunuz amacınız varsa, hemen karizmanızı gösterin. Güç sizin için temel faktör olmalıdır, içinde tuttuğunuz gücü yerinde ve yeterince kullanmayı öğrenmelisiniz. Bir de notum var; başarının bir anlamı olduğunu iyice düşünmeli ve gerçekten ne istediğinizi bilmelisiniz. Yani size olgun olmanızı öneriyorum, 

KRALİÇE

Bu kart hayalgücünüzü, eylemlerinizi, yaratıcılığı ve toplumsal yararlarınızı ifade eder. Kart sizin dış dünyayla ve diğer insanlarla olan temel bağılarınızı gösterir. Aynı zamanda da, kişiliğinizin duygu ve hayalgücüyle olan ilişkisini temsil eder. Kartınız su gücünü simgeler, hayalgücünüzü, yönlendirerek besler ve geliştirir. Bu dönemde hayallerinize inanmalı ve yaratıcılığınıza güvenmelisiniz. Ama istek gücünüz, hayal gücününüz ve eylemle birleşmelidir. Ama eğer konu aşk ise, sevdiğinizin eylemlerine anlam verip amaçlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. En önemli yöntem, onun bilinçlilikle duyguyu birleştirmesini sağlamanız olacaktır. Eğer o, istediğini biliyorsa ve erişmek için gereken adımları atacaktır. Aşkla birleşen akıl, gerçek ve sürekli birşeyler yaratacaktır. Bu noktada sorun aileniz de olabilir, eğer böyleyse kartın öz anlamını anımsayıp, bağlarınızı geliştirmeli ya da sıkılaştırmalısınız. Ama bir de işin tersi var; eğer sevdiğinize veya ailenizdeki önemli kişiye ama bu bir dost ta olabilir, yeterince güvenmiyorsanız, bilin ki onu sizden daha güçlü ve kararlı görüyorsunuz; böyle bir durumda aşk yoktur ve amaçlar değişecektir. Bence iyice oturun ve düşünün. Doğru cevabı içinizde saklıyorsunuz. 

ŞÖVALYE

Rüyalarımıza yönelik hiç bir şey yapmazsak hayallerimizin ve amaçlarımızın belirsiz olacağını kabul etmeliyiz. ve hayatımızın geri kısmıyla ilgisiz kalacağıdır. Bilinciniz gerekli ve doğal deneyimlerden wzaklaşmamalıdır, algılarınız mükemmel olmalı ve kısıtlanmamalıdır aksi halde gerçeklerden kopabilir ve anlamsız hayal ve beklentilerin içersinde kaybolabilirsiniz. Kartın size temel önerisi egodan uzak durmanızdır, yaşadığınız olaylar ve içinde bulunduğunuz ortam egonuza gerektiği anda dur diyememeniz ya da yeterince özverili olamamanızdan kaynaklanmaktadır. Siz bu karta göre, bir şövalyesiniz yani kendinizi her an eyleme hazır tutmanız gerekir, pasiflik size yasaktır ama yine bir şövalye gibi verici ve koruyucu olmalısınız. Yasak şeyleri yapma içgüdünüz ve eğilimleriniz size sorun olmaktadır, hele bir de hataları hiç yokmuş veya hiç yapmıyormuş gibi savunma durumundaysanız, durumunuz zorlaşacaktır. Bu kart sadece sizi değil, eğer varsa sevdiğiniz insanı da simgeler ve onu çekici ama içe dönük, egosu yüksek ve pasif birisi olarak tarif eder. Demek ki, yapmanız gereken şey, onun bu yönlerini düzeltmesine yardım etmek ve uyarmaktır. Size sorumluluğu hatırlatıyor ve daha enerjik ve eylemci olmanızı öneriyorum. 

UŞAK

Kartınız, ruhsal yeteneklerinizi ve duyarlılığınızı simgelemektedir. Sorumluluklardan kaçmayın ve çatışmalardan şikayetçi olmayın. En önemli sorununuz zamanlamadır yani doğru zamanda doğru işi yapmalısınız. Bunu başarmanızın en iyi yolu ise, düşüncelerinizi programlamanızdan geçmektedir. Eğer eğilimlerinizi gözlemez, izlemezseniz, düşünmeden hareket etmeyi sürdürürseniz veya yaşadıklarınız sağduyunuza temelden ters geliyorsa bilin ki, yanlış arzularınız sizi baştan çıkarmaktadırlar. Kaçınmanız gereken şey ihtiyacınızın olmadığı ve gerçekte istemediğiniz bir şeyi almaya kalkışmanızdır; tutamayacağınız sözler vermekten vazgeçin ya da gerçekte hiçbir anlamı olmayan vaatlerde bulunmayın. Kartınız çoğu insan için, ruhsal yeteneğin aniden ortaya çıkışını haber vermektedir. Bu paralelde, sevgi, hayalgücü ve neşe sizinle beraber olmalıdır. Ve unutmayın; yaşam yaşam bir gökkuşağıdır ve içinde karanlık renkler olduğu gibi mutluluk veren canlı renkler de vardır, yeter ki siz bunu farkedin. 

ONLU

Kartınız masumiyeti simgeliyor, mutluluk bekliyorsunuz aslında kartınız öz anlamda ailedeki ya da yeni kurulan bir aile ocağındaki mutluluğu ve sevgiyi belirlemektedir. Ama buna ulaşmak için sizin de yapmanız gereken şeyler vardır. Bir kere duygularınızı içinize hapsetmeyin, sevdiklerinizle kolkola girin ve ufkunuzu genişletin. Bu kartın daha sert ya da negatif anlamlı bir kartla eşleşmesi halinde, bilin ki duygularınız haddinden fazla güçlü ve hatta taşmaktadır; işte bu yakıcı ve yıkıcı olabilir. Bu durumda hatanız, mutluluğu tanımak istememeniz ve takdire değer bulmamanızdan kaynaklanmaktadır. Fakat bunu düzeltmekte zorlanmayacağınızı düşünüyorum. Yapmanız gereken şeylerin başında alınganlıktan sıyrılmak, olayları abartmamak ve kendinize dürüst olmak gelmektedir. Özellikle de yakında size yapılacak olan bir sürprize doğal ve olumlu tepkiyi verdiğiniz takdirde; hiç de o kadar zor değil; eminim başaracaksınız. 

DOKUZLU

Elbette ki biliyorsunuz ki, sevinç ve neşeden sonra fiziksel mutluluğa geçeriz. Kartınız hayatla yaptığınız uzlaşmaları belirlemektedir. Güçlü bir savunmanız var; iyi huylu olan kartınız, dikkatinizi olağan zevklerinizin üzerinde toplayarak endişe ve sorunlardan kaçınabildiğinizi göstermektedir. Kendinizi yüzeysellikten kurtarmalısınız. Hiç unutmayın ki, sorunlardan veya çok uzun süren sıkıntılardan sonra muhakkak huzurlu, mutlu ya da rahat bir aldıran yeni bir dönem gelecektir. Bu kaçınılmaz bir sonuçtur ve hiç aklınızdan çıkarmamanız gerekir çünkü yaşamın ve evrenin yasası, döngüsü böyledir. Kartınız size yüksek bilinçliliği vermektedir, bunu daha iyi algılamak için gerçeklerden uzaklaşmayın, sadakati elden bırakmayın ve özgürlüğe önem verin. Değerlerinizin reddedilmesine veya görmezden gelinmesine izin vermeyin. Eğer amacınıza sadık kalırsanız, iyi bir sonuca ve gerçek özgürlüğe kavuşacak, karmaşık ve baskıcı ortamlardan kolayca kurtulacaksınız. 

SEKİZLİ

Kartın doğası, yaptıklarımızdan bizi oyalayarak uzaklaştırmaya meyillidir. Bu kart, sadece mutluluk vermekle kalmayıp, bazen de ayrılma zamanının geldiğini bildirir veya dünyadan uzaklaşmayı ya da sabit bir durumu bırakmayı simgeler. Çoğu zaman, bir durumu bırakmayı reddetmek ve yanısıra da alabileceğiniz herşeyi aldığınızı bilmenize rağmen, yine de bırakmamayı ısrar edebilirsiniz aslında bu tavrınız içinde bulunduğunuz ilişkiyi de nitelendirir. İşin aslına bakarsanız, kartınız size bilinçli olduğunuzu ve doğru tepki verdiğinizi göstermektedir. Son bir olasılık da, çekingen olmamanız gerekliliğidir, yani herşeyi alma cesaretinden yoksun olmamalısınız. Aşırı ihtiyatlılık ve çekingenlik yaşamınızda bir alışkanlık haline gelmemelidir; ilişkilere, işe, projelere, aklınıza ne geliyorsa atılımda bulunmalı ve dodğal olarak zorluklar belirdiğinde, hemen kaçmayı düşünmemelisiniz. Bu kart, bazı yönlerden bir kapı görevi görür yani kısacası size atılım yapmanızı söylemekte ve bir üst kata ya da düzeye açılan kapıyı göstermektedir. Artık harekete geçip, yola çıkabilirsiniz. 

YEDİLİ

Kartınızın ön önemli ve belirgin özelliği, sorununuzun açık, net ve dolaysız şeklinde belirmesidir. Duygularınız ve hayalgücünüz size harika görüntüler üretebilirler, ama hem eyleme geçtiğinizde, hem de hayatın dış gerçeklerinde sağlam ve uyu atılmış bir temel olmadan bu inanılmaz imajlar, hayal ve anlamlarını ve de değerlerini yitirerek düşler halinde kalırlar. Kartınızın çok fazla bir anlamı ve mesajı bulunmamaktadır; size gerekeni yeterince söylemekte ve uyarmaktadır; o zaman oturup amacınızı, isteğinizi ya da sorununuzu düşünmelisiniz. Ama sakın ola ki, hayallerinizin içerikleri yüzünden anlamsız olduklarını düşünmeyin, bu bir hata olur; aksine, onları iyi anlayın ve yaşadığınız gerçeklerle karşılaştırın; ondan sonra yaşadıklarınızı anlamlandırın. Yani siz, rüyalarınızdan bir şeyler yaratma kararlılığında olmalısınız; hepsi bu kadar. 

ALTILI

İyi niyetli duyguların ve rüyaların kartı bu karttır; Kart, tatlı anılar anlamına gelir. Bazı anılar gerçekten geçmişi tam anlamıyla simgelerler. Ama şöye bir hataya düşebilirsiniz; geçmişi idealize etmeyin, gerçekleri sanal bir güvenlik ve mutluluk sisi arasından görmemelisiniz. Kaçınmanız gereken şey, annenizin, babanızın eğer varsalar abla ve ağabeyinizin sizi koruyup, ihtiyaç duyduğunuz her şeyi verdiği çocukluk yıllarındaki duyguları aramamanız ve o sıcak geçmişte sıkışıp kalmamanızdır. Artık büyüdünüz ama elbette ki herkesin sığınacak bir limana veya başını yaslayacağı bir omuza ihtiyacı vardır.Bu tür bir destek size sorunlarla yüzleşmenize yardım edecek sıcak bir güvenlik duygusu verebilir ama böylesine bir teskin edici destek uyuşturucu olmamalı ve sizi eylemlerden uzaklaştırmamalıdır çünkü geçmişe yönelik saplantılar sizin şu anda yaşadığınız bir sorunla yüzleşmesine engel olabilirler ve bu nedenle de dikkatiniz dağılabilir. Kartınız aynı zamanda da manevi anlamda alma ve verme ilişkilerine dikkat etmenizi istemektedir. eyleme doğru ilerlemelisiniz, geçmişten çok geleceğe bakmalısınız. 

BEŞLİ

Bu kart, mücadeleler ve bazen de sıkıntı veren olaylarla ilgilidir. Genelde bu grup kartlar, kaybetmeye yönelik duygusal tepkileri gösterirler, bazen sıkıntılarınızı kabul etmeniz istenmektedir. Başarısızlığa uğramış olan bir mutluluk yaşamış olabilirsiniz veya bir sevgili ya da arkadaşın desteğini istiyor veya arıyorsunuz. Belki de, bir mutluluğun aniden kaybolduğunu düşünüyor ama kabul edemiyorsunuz yani demek istiyorum ki kaybı veya sıkıntıyı tam anlamıyla anlamanız geriye nelerin kaldığını da farkedememenize neden olmaktadır. Bu kart, gerçekleri ve sorumlulukları kabul etmenizi istemektedir. Yani özetle, bilinçli ve kararlı olmalısınız. Kaybı kabulu etmeniz sizi yeni başlangıçlara götürecektir ve belki de bu yeni başlangıç beklediğiniz başlangıç olacaktır, kendinizi cennetten kovulmuş gibi görüyorsunuz; ama hiç de öyle değil. Sonuçta eğer kayıpları kabul etmezseniz yanlış yollara sapabilir, desteklerinizi yitirebilir ve hatta maddi sıkıntıların arttığını görebilirsiniz. 

DÖRTLÜ

Bu kart sakin bir karttır; belli durumlarda ilgisizlikleri simgeler. Olumsuz hayal gücü denen bir kavramı da anımsatır; bu durumda herşeyi değersiz veya sıkıcı göstermemizi sağlar. Yapmaya ve incelemeye değer hiç birşeyin kalmadığını zannediyor olabilirsiniz. Eh, tabii ki bu kafada giderseniz kartınızdaki resmi bulunan dördüncü kadehin size sunduğu yeni fırsatlarI göremez ve yararlanamazsınız. Sizi çok yakında bekleyen yeni olasılıklar mutluluk ve memnunluk verecektir. Kartınızın uyarısını gözardı etmemelisiniz; şu anda herşey size aynı görünebilir; herşeye karşı ilgisiz kalabilirsiniz. Uyanacak, yeni şeyler, yeni kişiler arayacak, yeni fikirler üreteceksiniz. Hevesli olmalı ve fırsatları kesin olarak yakalamalısınız. Şans sizi bekliyor ve bir not daha; fazla zamanınız yok… 

ÜÇLÜ

Kartınız neşenin, kutlamaların ve herşeyden önemlisi yaşamın mucizesini paylaşmayı belirtmektedir. Genelde, bir kriz sona ermiş ve iyi sonuçlar vermiştir. Bu kart, iyi ve kötü tüm zamanlarda deneyimin önemini vurgulamaktadır. Evet, ümit ettiğiniz birşey gerçekleşmemiş olabilir, bir dostluk bozulmuş olabilir veya çok çok güvendiğiniz birisi size ihanet etmiş olabilir, belki de bir arkadaş grubunu kaybettiniz yahut ayrılmak zorunda kaldınız. Aslında bozulan şey, kafanızdaki algı ve eylem dengesinin değişmesidir; buna dikkat etmeli, ön yargı ve kabullerden kaçınmalı; düşünmeli ve hatta bazen kendinizi karşınızdakilerin yerine koymalısınız. Kartın bir diğer anlamı da eğer böyleyseniz; fiziksel eğlence ve duyusal zevklerde aşırıya kaçıyor olabilirsiniz. Değerlerinizi bilin, özgüveninizi arayın ve eksik buluyorsanız yeniden kazanma yoluna gidin. Dedim ya; yaşam bir mucizedir ve siz bundan yararlanmalısınız… 

İKİLİ

Bu kart, majör kartlardaki Aşıklar kartının bir bakıma bir uyarlaması olarak görülmelidir. Aşıklar kartı, olgunlaşmış cinsel ilişkilerin büyük gücünü gösterirken, bu küçük kart ise cinbel bir ilişkinin başlangıcını vurgulayabilir. Ama bu o kadar da katı ve gerekli bir kural değildir. Kartınız daha hafif bir düzeyde uzun vadeli bir birliği veya arkadaşlığı da gösterebilir. Ama pratikte, bu bir arkadaşlığın veya bir aşk ilişkisinin başlangıcı olarak da düşünülmelidir. Her durumda, bu kart, iki insanın ayrı niteliklerini ve yeteneklerini aşk aracılığıyla birleştirerek, her ikisinin hayatlarında tek başına yapabileceği bir şeyden öte bir şeyi nasıl yaratabileceğini gösterir. Karttaki aslan cinselliği, kanatlar ise Ruh´u simgeler. Aşk, bu konumda cinsel dürtü şeklinde gelecek ve daha çok anlam kazandıracaktır. Eylemle geçip, hareketli olmalı, duyguyu, duyarlılığı ve deneyimi bilmeli ve değer vermelisiniz. Eğer kartınıza eş olarak şu anda kıskançlı k ya da güvensizlik yüzünden herhangi bir şekilde ters giden bir aşk ilişkiniz veya bir ilişkiniz varsa, sonuç ilişkinin sonu anlamına da gelebilir. Başka bir olasılık ise, delicesine aşık olmaktır. Yani kısacası önünüzde iki olasılık vardır; eğer bir aşk ilişkisi içindeyseniz sona ermesi olasıdır aksi durumda ise siz çılgınca bir aşk beklemektedir. Ama dedim ya cinsellik ön planda olacaktır. 

AS

Aşkın simgesi olan bir kartı seçtiniz; Kartın açık anlamı, mutluluk ve aşk zamanının geldiği ve aşka değer verilmesinin gereğidir. Kartınızın resmi Kutsal Kadeh’tir; Tarot geleneklerine yani Kadeh simgesinin anlamına göre, sizi ayakta tutan şey görünür bulunduğunuz ortamdaki görünür ve bilinir mertliğiniz veya ahlaki temelleriniz değil, asıl içinizde saklı olan niyet ve güdülerdir. Bazen çok iyi niyetli ve dürüst olsanız dahi, çevrenizdekiler size uyum sağlayamadıkları için işler umduğunuz gibi gitmeyecek ve siz farklı hatta yalnış anlaşılacaksınız, hatırlatırım ki; kendi koydunuz yasalar, geçerli ahlak düzeni ve toplumsal etkenler tarafından zorlanabilir hatta dönüştürebilirler. O zaman da yapmanız gereken tek şey; durumu olduğu gibi kabullenmek ve ille de ne kadar iyi, dürüst ve sevecen olduğunuzu kanıtlama çabalarından vazgeçmektir. Kartınızın simgesi olan aşk ve elbette ki tüm yaşam, elle tutulamaz, çok zorlandığınız ve gerektiği anda kabul kabul edilebilir. Önceki kartlarda negatif sonuçlar veya açıklamalar dinlediyseniz, kartınızın anlamı mutsuzluk şekline de dönüşebilir; o zaman yapmanız gereken şey bellidir; önce sakinleşecek ve şiddetli tepkiler göstermekten vazgeçeceksiniz çünkü bu durumda mutsuzluluğun sizden kaynaklandığı zannedilecek ve daha çok mutsuz olacaksınız.

Minor Arkana Kılıçlar

KRAL

Kılıç Kral yetkiyi, gücü ve yargıyı temsil eder. Ama aslında, gerçekliği vurgularken; esrarengizliğin ve anlaşılmazlığın varlığını da size anımsatır. Yaşamı gözlemlemeyi seviyorsunuz ama bir sorununuz var; peşin hükümlü olmamalı ve önyargıların tümünden kaçınmalısınız. Kılıçlar´ın Kralı sizden ilkelerin uygulanmasını ister. Soyut düşüncelerden kaçınmalı ve dünyada yapılması gereken kaçınılmaz ve gerçekçi eylemlerden uzak kalmamalısınız. Güç ya da kararlılık veya emin olmak, size üstünlük kompleksi vermesin ve kibirden uzak durun. Bir koca veya bir sevgiliyseniz bu daha önemli olacaktır. Kart Adalet´i de çağrıştırır yani sizden adil olmanızı ister. Şu anda zor durumda olabilirsiniz, eğer böyleyse nedeni kendinizde yani içinde bulunduğunuz olgunluk düzeyinde arayacaksınız. Cevap tektir; Gurur ve kibirden uzak durun; işte hepsi bu kadar… 

KRALİÇE

Kartınız yani Kılıçların Kraliçesi hem üzüntü, hem de bilgelik tecrübelerini, ve özellikle de onların arasındaki bağlantıyı simgeler. Acıyı tecrübe edip (ki kart bazen dulluğu da simgeler), cesaretli olmalı, onama ve dürüstlükle yüzleşmelisiniz sonra, o, bilgeliğe kavuşmuştur. Bu kartın sahibi, yani siz zihninizin kılıcını, karmaşıklık, kuşku ve korkudan kurtulmak için kullanmalısınız, Kartınız genel anlamda, güçsüz kadınların genelde erkeklerin eylemlerinden zarar görmeleri anlamında, kadınları simgeler. Kendi kişiliğinizde, üzüntüyü kontrol etmeli veya cesaretiniz kısıtlanmamalı. Kraliçe kartınız aynı zamanda da, sizden üzüntüye dayanmanızı, aşırı önem vermemenizi ve çevrenizdeki iyi şeyleri görmemezlikten gelerek hayatı olduğundan daha kötü görmemenizi istemektedir. Çevrenizde kötülük düşünen ya da size sorunlar oluşturmaktan hoşlanan birisi olabilir; uyanık olmalısınız. Kötü huyluluk, dar görüşlülük veya bağnazlık size yasaktır çünkü bu durumda söz konusu etkiler size iki misli dönecektir. Gerçekçi ama daha önemlisi kendinize karşı kesin dürüst olun… 

ŞÖVALYE

Siz cesur, yetenekli ve güçlüsünüz ama, aynı zamanda da çılgın ve hatta tutuculuğa meyilli olabilirsiniz. Kartınız Şövalye hiçbir sınır tanımaz ama buna rağmen, kartınız yani siz, uzun bir mücadeleye nasıl devam edeceğininizi bazen bilemezsiniz. Düşmanlarınızı ve yaşamsal sorunlarınızı kontrolü altına almak istiyorsunuz ama bunun için ve uzunca bir bekleyiş gerekli ve ortada ilerleme gerektiren bir durum var; ortamı gerçekten iyi idare etmelisiniz. Cesaretiniz, yeteneğiniz ve tüm sorunları yüklenmeye hazır olmanız iyi birşey ama sakın içinizdeki güçlü inancı ve masumiyeti kaybetmeyin. Çünkü, aslında, hayatın daha büyük zorluklarıyla yüzleşmeyi ve onların çözülmesi gerektiğini biliyorsunuz. Birçok yönden, tüm enerjinizi dışarıya yöneltin. Bu sizi bazen sinirli yapabilir. Kontrollu olun ve asla dikkatsiz ve ölçüsüz olmayın. Son sözümüz sınırlarınızı iyi bilmenizdir… 

UŞAK

Kartınız biraz dolaysız yanie doğrudan çatışmalarla ilgili. Ama siz çatışmalarla yüzleşmektense, onların üstüne geçmeyi yeterli buluyorsunuz. Çatışmaları çözmek veya muhalefetle karşılaşmaktansa olaylardan kopuyorsunuz. Bazen bu durum, gerçek bir yaklaşım gerektiren bir yaklaşımsa, çok yararlıdır. Ama daha zor bir problem söz konusuysa, kendinizi korumanız zorlaşır. İhtiyat iyidir ama bazen varolan veya depolamış olduğunuz enerjiyi yitirmenize de neden olabilir. Yaşamı ve yaşamınızın içinde önemli yerleri olan insanları gözlemlemekten vazgeçmeyin. Ama yine anımsatıyorum; bunu yaparken aşırı ihtiyattan ya da tedbirlere boğulmaktan kaçının; tedbir güdüsü deliliğe dönüşmemeli sonra herkesi düşman görürsünüz. Bir diğer uyarım “Ben bunları aştım, bunlarla artık ilgilenmem gerekmiyor.” saplantısından kurtulmanızdır. Kılıç kartlarda hep görülen; cesaret ve iyimserlik sizin temel gereksinmeniz olacaktır. 

ONLU

Biraz karamsar ve hatta mahzunsunuz. Ama kartınız, acı ve şiddeti temsil etmez. Kartınız, problemlerin kendilerinden çok, problemlere karşı sizin tepkinizi simgeler. Kaçınmanız gereken tavırlar ve görüşler; “hiçkimse benim kadar acı çekmedi´” veya “hayatım söndü” şeklinde olmamalıdır. Hiç unutmayın ki, birgün muhakkak gökyüzü açılır; kara bulutlar yerlerini güneş ışığına bırakır yani kısacası durum göründüğü kadar kötü değildir. Devamlı olmayan bir başarı olabilir ama bu bir avantaj olarak da görülebilir. betimler. Bu düşünce, bir durum değiştiğinde problemlerin ancak bir süre daha sürebileceğini ima eder. Bununla beraber, siz, şimdi, ihtiyacınıza bağlı olarak ya fiziksel ya da zihinsel ama gerçek bir değişiklik yaparak bu süreçten faydalanmalısınız. Böylece durumunuz olduğunun tersine dönmeyecektir. 

DOKUZLU

Bu kart, derin üzüntü sonucunda ortaya çıkan zihinsel acının resmidir. Kart bazen acıyı ve dağılma anını gösterir. Ama dokuz adet kılıç size saplanmayacak üstünüzde havada asılı olarak duracaktır. Am genelde, kart çoğu zaman sizi değil de, çok yakınınızdaki sevdiğimiz bir kişiyi de kastedebilir. Gerçekte bu kartta aşk ve aşk acısı vardır ve acınıza anlam verir. Biraz da sizden tüm üzüntüleri kendi üzerinize almamanızı ister. Acaba acıdan kurtulmanın bir yolunu bulabilir miyiz? İşte size cevap; acı ne kadar çok olursa olsun, sonuçta hayatımızın her dakikasını sonsuza dek seve seve tekrarlayabiliriz. Kimse bunu reddedemez. Kaçınmanız gereken şeyler; tutukluluk, şüphe, kuşku, korku ve utançtır. Bunlar, yüzleşmeye cesaret edemediklerinizdir. İçe atılan kızgınlık bunalıma ve sonra da şüpheye yol açar. Ve şüphe kolaylıkla kendi kendinden şüphe etmeye ve utanca yol açar. Mantıksal olarak, utanmanız için hiçbir neden olmadığını bilirseniz ve gerçekte, sizinle alay edip size eziyet edenlerin utanması gerektiğini anlarsanız, hiçbir sorununuz kalmayacaktır. 

SEKİZLİ

Kartınıza göre üzerinizde, baskıcı düşünceler, benzer durumlarda olan diğer insanlardan uzak durma tavrı var. Kartınız çok ilginçtir çünkü size bir zaafınızı anlatır yani kendi çaresizliğinize inanarak, moralinizi bozduğunuzu size haber verir oysa durumunuz aslında böyle değildir. Kartınız özel bir bilinçliliğe açılan bir kapı işlevini görür. Onunla birleştiğinizde, çoğu insanın zihinsel olarak tanıdığı (çelişkilerin çelişkisi) ama gerçekten kabul etmediğiniz yanlışlarınızı farkedersiniz. Hiçbir zaman ´işte gerçek burada; işin doğrusu bu´ demeyin, bilgisizliğin farkına varmanız gerçek bilgiye atılan adımın ilkidir ama genelde en zorudur. Kart size, baskı dolu bir durumdan kurtulmanız gerektiğini ve herşeyi mümkün olduğu kadar açıkça görmeniz gerektiğini söylüyor. Ya diğer insanlardan yardım toplamayı başaramıyorsunuz veya istemediğiniz için, kendi başınıza hareket ediyorsunuz. İletişim sorununuz da var, bu bir nasihat arama olabilir. Ama nasihatlar ne kadar değerli olursa olsun, kişinin dinlemeye ve yardım aramaya olan gönüllülüğü de o denli önemlidir. Bu kart, size bir tarotçuya, astroloğa veya terapiste ya da sadece arkadaşlara danışma gibi, yardım bulma eylemini kastedebilir. 

YEDİLİ

Burada, problemlere karşı eyleme geçme olayını görürüz. Bazen, bu kart, yapmanız gereken bir eylemi, hatta, size karşı olanların etkisini azaltan bir enerjiyi temsil edebilir. Yapmanız gereken şey iyi bir planlamadır. Çözüme gitmeyen veya çözüm getirmeyen amaçsız eylemlere kalkışmamalısınız. Çevrenizdeki insanlardan yardım almak zorundasınız ama daha önce yardım almayı gerekli görmelisiniz. Kendi başınıza hareket etmeyin. Kartınız, genelde, gerekli ve geçerli hiçbir neden olmadan amaçlarınızı gizlemenin bir hata olduğunu size duyurmaktadır. Ya da sorunlarınız hakkında, bir öğüt almalısınız ama öğüt siz gerçekten istediğiniz ve inandığınız takdirde yararlıdır; iş olsun diye kimseye danışmayın. Size, bir astrolog veya terapist ya da güvenilir bir dost yardımcı olabilir; danışmaktan hiç çekinmeyin. Sonuç olarak kartınız, size gerekli olanı yani danışmanın gereklilliğini söylemektedir. 

ALTILI

Genelde dertlerimizi beraberimizde taşırız yani bir anlamda dertlerimizle ne olursa olsun bir noktadan sonra uyum sağlarız; böyle bir durumda olaylar sizi zorlamayacak veya ezmeyecektir. Kart, dolaysız bir problemi ya da içinde bulunduğunuz durumu kastedebilir. Daha derin anlamda kartın anlamına bakacak olursak, uzun süreli bir üzüntü söz konusu olabilir ama bu acı sizin bir parçanız haline gelmemeli yani kendiniz ile üzüntü arasına bir mesafe koymalısınız. İçinde bulunduğunuz ortamın, bir geçiş dönemI olduğunu unutmamalısınız. Eğer hiçbir şeyin kesin sonuçlara ulaşmadığı bir ortamın içindeyseniz, bilin ki herşey mümkündür. Sakin kalmalı ve enerjinizi ve fırsatları boşa harcamamalısınız. Eğer tatmin etmeyen, baskıcı bir ilişki içindeyseniz, taraflardan birisi birşey yapmaya karar verene kadar olay, yıllarca devam edebilir. Demek ki yapmanız gereken şey; içinde bulunduğunuz durumu ya da sorunu kronik bir hale getirmemek ve kesin sonuca doğru giden yolu görebilmek için bir adım atmaktır. 

BEŞLİ

Kartınız, en zor kartlardan biridir ve hatta bazılarına göre Tarot kartlarının heyecanlandırıcı olarak tanımlanmasına neden olmaktadır. Kartınız genel anlamda, yaşamınızın bu döneminde çok gerekli bir deneyim için yaşamanız gereken gerçekliği ifade eder. Bu tür kartlar çatışmaları gösterirler. Bazen, kartınızın anlamı , dikkatinizin ön planda olan bir kişinin üzerinde toplanması gereğidir. Bir savaşı kaybedebilir veya bir konuda kötü bir sonuca ulaşmış olabilirsiniz fakat sonuç ne olursa olsun utanç duygusundan kaçınmalı ve zayıflık göstermemelisiniz. Ve kesin olarak belirtiyorum eğer şu anda birine, bir olaya veya en zorlandığınız konuda katı, sert ve kızgın bir tutumla savaş açacak veya davranacaksanız bundan vazgeçin. Daha sonra deneyebilirsiniz. Bu, atlatılması zor bir durumdur. 

DÖRTLÜ

Bu kart, sabit olmakla ilgilidir; belki anlamı durgunluk veya hatta sadece geri çekilmedir. Kartınız gerekli geri çekilmeyi gösterir. Duygusal tepkilerinizi bastırarak, kendinizi farklı bir konuma taşımayın. Bir diğer anlamda saklanmayın. Bununla beraber, eğer amacınız saklanmak değil de yitirdiğiniz gücü telafi etmekse, o zaman geri çekilmeniz iyileşmeyi de sağlayabilir ama bundan emin olmalısınız. Bunu bir yaranın iyileşmesi için gerekli olan nekahat dönemine benzetebilirsiniz. Bu kart, kazanmak için daha iyi bir fırsatI bekleme anlamına da gelir. Öyleyse, iyice bir düşünmeli, olayları, sözleri izlemeli ve uygun fırsatı ya da ortamı beklemelisiniz. Kartınız sonuç olarak, tedbiri simgelemektedir. 

ÜÇLÜ

Kartınız üzüntüyü ve kalp kırıklığını simgeler. Bununla beraber, belli bir sakinliği de yanısıra getirir. Eğer şu anda varsa, gerçek üzüntüye sadece bir şekilde cevap verebiliriz yani acıyı kalbimize gömmeli, onu kabul etmeli ve aşmalı yani ötesine geçmelisiniz. Ama acıyı kendimizden uzaklaştırmamalıyız yani nedenleri unutmamalı, dersleri anımsamalı, herhangi bir şekilde yeniden bir cesaret ve sevgi bulana kadar anıları ruhumuzun derinliklerinde saklamalıyız. İlk önceleri, üzüntüye karşı neşe ve arkadaşlık oluşturma çabalarına girebilirsiniz ama bundan önce bir dönüşümü gerçekten kabul etmelisiniz. Kabul etmek, sevgiyi, acıyı, hayatın bir kucaklaması olan neşeli anılara dönüştürebilir. Kabul etmekle mücadele ederseniz, iyileşme süreciniz engellenebliir. Belki olaylar fazla acı veriyor gibi görünebilir ama yaşadıklarınızı uzağa itebilir, arpacı kumrusu gibi düşünmeyebilir ve hatırlatan şeylerden kaçınabiliriz. Öyleyse, yapmanız gereken şey önce kabullenmek, sonra da sorunları zihinsel olarak uzaklaştırmak ve sonuçta karmaşadan kurtulmaktır. 

İKİLİ

Sorunları idare etmenin bir yöntemi de, herşeyi duygusal bir çitin ötesine itmektir. Bu mantıkla hiçbir şeyin bize yaklaşmasına izin vermezsek, bizi hiçbir şey incitemez. Bu kart genelde seçimi ifade eder ama bir seçim yapmak istemiyorsunuz. Dengeniz, kızgınlık ve korku nedeniyle bozuulmuş gibi; Duygularınızı içinizde tutmamalı ve hissettiklerinizi ifade etmelisiniz. Sorununuz bir kişiden kaynaklanıyorsa, onunla açıkça konuşmalı ve duygularınızın bir tablosunu çizmelisiniz. Duygularınıza yeterince konsantre olmanız gerekir; gereksiz ve yararsız savunmalardan, kızgınlık ve hatta isterilerden kaçının, vaz geçin. Bu kart bazılarınız dengesizlik demektir; eğer durumunuz böyleyse çevreden yardım almalı ve herşeyi paylaşmaya başlamalısınız. 

AS

Kılıç As kartı bizi gerçek öze yani zihine geri götürür. Bilgece davranır, hayalleri ve kısıtlamaları geçip, hayatın içinde var olan ruhsal gerçekliğe doğru gitmelisiniz. Gerçeği bulmak için sevgiye ihtiyacınız olduğunu hemen anımsayın. Çoğu kişi, sadece duygularımızın, gerçek kişiliğimizi ifade ettiğini ve duygusal tepkilerin, tek başına, bizi gerçeğe yönelteceğini zanneder. Ama, genelde, duygularımız abartılı, bencil veya kendi isteklerine düşkündür. Ama ne istek ne de zihin tek başına gerçek bilinçliliği size getiremez. Hem gerçekçi, hem de bilinçli olursanız çözüme kolay ulaşacaksınız. Aralın bulacaksınız çünkü gerçek önünüzdedir. Gerçek kavramı size dünyevi tecrübeler için de gereklidir. Kartınız tek kelimeyle gerçeği simgeler ve sizden gerçeği bilmenizi ve kabullenmenizi ister. Başka bir yorumla bu kart, en uç hallerde duygusal gücü yani hem aşkı, hem de nefreti temsil eder. Duygularınız, hayatı derinden tecrübe etmemizi sağlayan birer armağandır, ama duygularınızı idrak etmeli ve doğru yönlendirmelisiniz. Kesin ve net bir gerçeklik kavramına sahip olmazsanız, bilinciniz duygular tarafından yaratılan hataların tuzağına düşebilir. Problemleriniz abartılı olur; güzel ve iyi şeyler dahil olmak üzere, herşey gerçekte olduğundan çok daha önemli gözükür. Bu tür durumlarda, kartınız size, kendinizi tutup dengeli bir gerçeklik kavramına kavuşmaya çalışmanızı önermektedir.

Minor Arkana Yıldızlar

KRAL

Siz bu karta göre, cömert ve yeterince cesursunuz. Ama yaşamış olduğunuz bir acı veya olay nedeniyle sabırsız ve şüpheci olabilirsiniz. Şimdi, artık rahatlayıp, yaşamın tadına varmalı ve yaşamınızı temize çıkarmalısınız.

Fakat bunun bir diğer anlamı da, doğaya olan bir yakınlık şeklinde de olabilir. Kartınızdaki çicek ve üzüm resimleri bunu simgelerken aynı zamanda da yaşamın size iyi davrandığını belirtmektedirler; o zaman siz de yaşamın tadını çıkartmalısınız. Kartınız, doğal eylemleri, yapılanları, toplumsal mevkiyi, başarıları simgelerken, içinizdeki ruhsal özgürlüğü de temsil eder. Belki bir ikilem içindesiniz; yani bir tarafta başarılı, saygın, neşeli ve sakin, birazda varlıklı bir kişilik; öte yanda da gergin, gerilimli veya korkulusunuz. Ama bu zıtlık belli bir düzeyde yaşanıyorsa geçerlidir. Yaşamın tüm boyutlarını bir bütün olarak tüm çelişkilere rağmen ve zıtlıkları da algılamanız kaydıyla kabullenmeli, tadını çıkarmalı ve her şeyi dolu dolu yaşamalısınız. 

KRALİÇE

Kartınız, dünyaya olan sevginizi, bütünlüğü ve birliği temsil eder. Karttaki tavşan resmi, sadece cinsel verimliliği değil, yaşamın ruhsal verimliliğini de temsil eder. Kartınız tüm yorumlarda sadece size kendine güvenme niteliği vermektedir. Saklı güçlerinizi yönlendirirken, onların günlük yaşama akmasına izin vermelisiniz. Yaptığınız ve yapacağınız işlere karşı duyacağınız sorumluluk sizin gerçek niteliklerinizi ortaya çıkarır. Sorumlu ve çalışkan olmalı, kolay kolay şikayet etmemelisiniz. Daha basit, arınmış ve kolaylaştırıcı olmanızda yarar var. Yaşamsal gücün kaynağını ve anlamını gözden kaybetmemelisiniz. Kartınızın size mesajı yaşam gücünüzün daha da uygunu sizi mutlu eden veya edebilecek olan etkenlerin gerçek kaynağını ya da kimselerin yerlerini bulmalısınız. 

ŞÖVALYE

Kartınızın temel anlamı kesin sorumluluktur. Kartınızdaki olası kişilik yani siz sorumlu, çalışkan olmalı, ne durumda olursanız olsun şikayetçi olmamalısınız. Aynen bir şövalyenin atının üzerinde dimdik durması gibi siz de koşullar zor olsa da ayakta durmak zorundasınız. Gözlerinizi hedefe dikin, zihninizi amacınıza kilitleyin; sizi hiçbirşey yıldırmamalı. Gücünüzü yitirir ve yaşamın anlamını unutursanız mutsuzluğunuz sıradan insanların mutsuzluğundan iki kat fazla olacaktır. Kendinizi amacınıza adamalı ve hiçbirşeyin size engel olmasına izin vermeyeceksiniz. Bir diğer anlamda kartınız bilincinizi uyandırmanızın şart olduğunu ima etmektedir, bunun en iyi göstergesi de yaşadıklarınızı değerlendirirken abartmamanızdır. Aksi halde arzularınızı gerçekleştiremezsiniz, zayıflayan istek enerjisi sizi sonunda zayıf düşürür ve bunalıma sürükler. Yakın bir süreç içinde maddi bir kriz yaşayabilirsiniz, geçecektir ama eğer başa dönersek, bilin ki krizin tek nedeni sorumluluklarını tam olarak yerinize getirmemenizdir. Şimdi bir kez daha düşünün... 

UŞAK

Bu çok kısa anlamlı bir karttır; onun için bu okuma uzun sürmeyecektir; Önce bugüne kadar aldığınız yaşamsal dersleri hatırlamalı, yinelemeli ve hatta eksikleri tamamlamalısınız. Aslında kartınız belli şeylerin dışında yani kalıplaşmış ve rutine dönüşmüş olay ya da etken kişilerin dışında kalan diğer şeylere pek ilgi duymayan bir öğrenciyi temsil eder. Bu kartın sizden istediği ilham kaynaklarınızı uyandırmanız ve oradan alacağınız esinleri yaşamınızda kullanmanızdır. Gerçek dersi anımsamalı, işinizi iyi bilmeli ve hatta yaşamdan bir burs istemeli ve almalısınız. Ama buradaki öğrenci kavramı bir simge işlevini görür; Kartınız, sizden cazibeli ve katılımcı olmanızı, amacınızın önündeki sahte ve değersiz pohpohlamalara ve ödüllere kanmamanızı, tümüyle amaca konsantre olup doğrudan yönelmenizi istemektedir. 

ONLU

Küçük Arkana dediğimiz Tarot kartlarının, en sembolik ve en derin anlamı olan bu kart, size olağan veya sıradan şeylerdeki görülmeyen, gizli deneyimlere açılan kapıyı gösterir. Bu kart ev hayatıyla ilgilidir, iyi kurulmuş evi, iyi bir yaşamı, dünyada güvenli ve rahat bir konumu temsil eder. Ama, kartla ilgili kişiler, rahatlığı doğru bir şeymiş gibi kabul ederler; aşırı güvenlik size sıkıcı veya boğucu gelebilir. Belki de ailenizin fertlerinin birbirleriyle yeterince iletişim kurmadıklarını düşünüyorsunuz. Kartınız sihirli işaretlerle doludur, örneğin on yıldız, Hayat Ağacı´nı oluşturur, bu sizin yaşamınızdır; yani günlük yaşamınızın karmaşıklığa dönüşmesini önlemelisiniz. Herkese karşı nazik davranın. Kimden uzaklaşabileceğinizi hiç bir zaman bilemezsiniz. Tüm sağlam gerçeklik, günlük yaşamınız, doğruymuş gibi kabul ettiğimiz düşünceleriniz, hatta sizi meşgul eden dertler ve ızdıraplar, büyümemizle ve toplumda bize verilen rolleri oynadığımız bir oyundur. Kısacası bu sihirli kart, güncel yaşamımızdaki küçük sıkıntılarınızı evrensel facialara dönüştürmemenizi, sanal acıları arttırmamanızı size söylemektedir. Sonuçta bilin ki, gerçekten gösterilen her çaba ödülünü alacak ve sonuçta siz beklediğiniz, umduğunuz sonuçları elde etmeye hak kazanacaksınız. 

DOKUZLU

Kartınız, başarıyı ve bunun bir kişinin hayatındaki anlamıyla ilgilidir. Zekanızı iyi kullanmalı ve iyi şeylerin farkında olmalısınız. Bilinçlilik, özellikle bilinçli olmanız, yaşamınızdaki önemli olan şeyleri ve hangi hedeflerin hangi çabaları gerektirdiğini ayırdetme yeteneğinizi kullanırsanız, bu kartın temel anlamlarından birisine ulaşabilirsiniz. Bu kart başarı anlamına da gelir ama sadece maddi yararlar için değil. Ayrıca, sizin doğru seçimler yapmanız, belli bir güven anlamına da gelecektir. Kartınızdaki Yıldızlar verimli ve canlı olan bir hayatı simgelerler. Şöyle bir geriye bakıp doğru şeyi yapıp yapmadığınızı görmeniz gerekiyor. Vaatler ve seçimler demiştik; bu sözcüklerin üzerinde ciddiyetle durmalısınız. Yaşamınızı istediğiniz hale getirmek istiyorsanız, doğal olmalı, düşüncesiz davranışlardan vazgeçmelisiniz. Çok fedakarlık yapıyor olabilir veya öyle zannedebilirsiniz, belkI de kişisel anlamda yeterince kendinizi geliştirmiyorsunuz. Bunu bir düşünün… 

SEKİZLİ

Başarıya giden yolda, hatta sıradan ve olağan şeylerdeki değerin bilincine varmakla değil, daha çok bu şeylerin değerini anlamanız gerekir. Kart size disiplini hem de yeteneği getiren eğitimi gösterir. Fiziksel, sanatsal veya ruhsal olsun yaptığınız iş, kişi sadece sonucu düşünüyorsanız, başarıya ulaşamazsınız. Çoğu sanatçı veya ünlü gibi sadece ünlü veya zengin olmayı yani şöyle veya böyle başarıyı düşünüyorsanız işiniz zordur; yani işin kendisiyle de ilgilenmemiz gerekir. Kendi standartlarınızı ve içgüdülerinizi ne kadar izlerseniz izleyin veya kendi gelişmenizi ne kadar çok araştırırsak araştırın, yaptığınız iş, çevrenize yarar getirmiyorsa, hiçbir anlam ifade etmez. Bu kısa anlamlı kart özetle sizden uyanmanızı, elinizdeki ve özünüzdeki değerleri bilmenizi ve başarı için gerekli olan doğru yolu bulmanızı istemektedir ve yakında da ilginç bir fırsatla karşılaşacak ve bu önerim adına sınanacaksınız. 

YEDİLİ

Bu kartla görüntüden öte, ödüllere geçiyoruz. Kartlarınız, yaşamakta olduğunuz bir gelişimi ya da gelişmeleri gösterir. Anlamlı bir iş yapıyor olmalısınız, maddi yararlardan çok daha fazla şeyler vermektesiniz ama bu sizi geliştirmekte. Tamamlanan ya da tamamladığınızı düşündüğünüz şeylere geri dönüp memnunlukla bakabiliyor musunuz? Yani içiniz rahat mı? Eksik kalan ya da tamamlanmış veya yeterli bir sonuca ulaşmamış neler var? Ve acaba bunların kaçını ya da en azından birisini yeniden gözden geçirebilir misiniz? Bu kart, çevrenizde varolan herşeyin (insanlar arasındaki ilişkiler dahil) kendi başına gelişebileceği ve artık sizin tehlikelerden uzaklaşabilmeyi öğrenebildiğinizi gösterir. Doğal olarak, böyle bir durumda elinizdekileri en iyi şekilde kullanma konumundasınız. Bence artık öğrendiniz ve şimdi bir soluk alın ve sorun neyse üzerine hemen gidin. 

ALTILI

Bu kart hemen hemen tüm destenin en karmaşık kartlarındandır. Genel anlamda kartınız yüzeysel olarak, paylaşma, cömertlik, hayırseverlik düşüncelerini betimler. Ama, kart bazı ortamlarda bir kişinin diğerine hükmettiği bir ilişki anlamına da gelir. Eğer bu tür bir ilişki içindeyseniz, ilişki dış görünüşte sağlamdır çünkü uyumlu bir görünüm vardır. Bu durumda ilişkideki taraflardan birisi hükmetmek isterken diğeri, hükmedilmek ister. Oysa gerçekte, hükmedilen kişi genelde ilişkiyi teşvik edendir, hatta hükmeden kişi rolünü değiştirmek istediğinde bile, hükmedilen konumunu korumakta ısrar edecektir. Acaba böyle bir durumda mısınız? Bazen bu kart, bir kişiyi veya sizi değil de, ekonomik veya başka türlü bir durumu da belirtir. Aslında, baskı altında olduğunuzu farketmiş olup ama buna rağmen sahip olduğunuz güvenceyi tehlikeye atmak istemiyor da olabilirsiniz. Ortada çarpıtılmış bir ilişki de olabilir eğer durumunuz böyleyse, sıkıntı bir süre daha devam edecektir. Duygusal açıdan kartınız size, duygularınızı sakladığınızı söylemektedir. Belki de güçlü duyguların dışa vurulması sizi utandırıyor ve korkuyorsunuz. Karşılığını alabileceğiniz şeyleri vermelisiniz. Birine ihtiyacı olduğu ve kullanabileceği şeyleri bilinçli olarak vermeniz için, hem kendinizi çok iyi tanımanız, hem de genelde insan psikolojisinin bilincine varmış olmanız gerekir. Özveri ve verme seviyesine gerçekten ulaşmalısınız; Düşebileceğiniz en büyük hata herkesi anladığınızı ve ne istediklerini bildiğinizi sanmanız olacaktır; gerçekte siz kendi ihtiyaçlarınızı ve korkularınızı yansıtıyor olabilirsiniz. Bir düşünün derim… 

BEŞLİ

Bu kart kesin problemi belirler. Gerçek bir durumda hangi anlamın doğru olduğunu ve bunu kesin olarak nasıl bileceğimizi gösterir. Aynı zamanda, olayın çok farklı yönlere nasıl dönebileceğini de gösterir. Çatışmalar olabilir; maddi dertler gündeme gelmiş olabilir. Örnek olarak daha önce benzer ama çok daha ağır zorlukları yaşamış insanları arayın, dinleyin, öğrenin; çok önemli bilgiler edinebilirsiniz. Bu kart eğer böyle bir durum söz konusuysa, birbirlerini destekleyen iki insanın aşkını da gösterebilir. Zorluluk belki sizi beraber tutan başlıca etkenlerden biri olabilir, maddi dertler birlikteliğinizi zorlayabilir ama aslında değişiklikten korkuyor olabilirsiniz. İnsanlar herşeye alışabilirler ama sizin yapmanız gereken değişiklik yapmanıza yararlı olacak fırsatları genelde görmemenizdir; hatta belki de farkında olmadan, problemlerinizin çözülmesini daha da zorlaştırıyorsunuz. Şimdi daha geniş düşünmeli ve elde etmiş olduğunuz bilgileri göözden geçirmelisiniz; kartınız sorunun kendisi demiştim ve yineliyorum; sorununuz gerçekte nedir? 

DÖRTLÜ

Kartınızda belli bir oranda tutuculuk, maddi rahatlıklara ve güvenliğe bağımlılık görünüyor, çünkü bu kart sabitliği simgeler. Aslında kartınız, gelecekte ortaya çıkabilecek herhangi bir ekonomik (veya diğer) soruna karşı tedbir almanız gerektiğini önermektedir. Daha sonra, temeldeki duygusal/ruhsal enerjiniz incelenmekte; belki de yeterince gayretli ve enerjik değilsiniz ya da kendinizi izole ettiniz, gerekenleri yeterince doğru zamanda ve yerde yapamıyorsunuz. Ama önce kendinizi korumalısınız. Egoizm sizi bir yere kadar koruyacaktır,ne kadar bencil olmaya çalışsak da, aslında hayata karşı hep savunmasız kalırız. Bu kart bir bencillik imajını vurgular ama acaba bazen olduğu gibi gereken şey bencillik midir? Bunu siz cevaplayın. Genelde sorununuz pasif gözlemci olmanızdan kaynaklanıyor ve daha yaratıcı olmanız gerekiyor. Yeni yöntemler, yeni destekler düşünün ve yeni arayışlara girin… Eminim, uzun sürmeyeceke ve çok beklemeyeceksiniz… 

ÜÇLÜ

Burada, konumuz çalışsanız da, çalışmasanız da iş konusu ama eğer öğrenciyseniz o zaman konumuz eğitim. önününüzdeki dönem sıkı çalışmalara ve dönüşecektir. Gerçek dünyaya ve gerçekten kendi ihtiyaçlarınıza yönelik kesin planlarınız var mı? Bunun muhakkak yapmalısınız ama kartınız sizi yanıltabilir yani yanılabileceğinizi belirtmektedir. Demek istiyorum ki, daha akılcı ve mantıklı planlar yapmalısınız çünkü anlaşıldığı kadarıyla şu ana kadar yaptıklarınız size yeterince yararlı olamamış. Kartınız, gerçek işi vurguluyor ama ayrıca, kişiliğinizin daha da gelişmiş olmasını da istemektedir. İşte size doğru yol; pratik iş, bilinçle ve vaat vermeden yapıldığında, kişiliğinizin gelişmesinde bir araç işlevini görebilir, bu tür gelişmeler işinize yarayacaktır. Bu kart size çok şey söylemeyecektir ama önemli şeyler söylemektedir, formül bellidir; çok çalışmak, iyi planlamak ve uygulamak; hepsi bu kadar ama yanısıra da kendinizi geliştirecek vakti de bulmak zorundasınız… 

İKİLİ

Kartınız genelde, mutluluğu ama kalıcı olmayan bir mutluluğu göstermektedir. Gerçekten de, karttaki hokkabaz imajında denge kavramını görürüz. Bazen, bu kart, size herşeyi aynı anda havada bırakıp yaşamla oynamak anlamına gelir. Yani yaşamın tadını çıkarmak, iyi vakit geçirmek demektir. Demek istiyorum ki, kartınız, olağan zevklerin içinde gizli olan büyüyü simgelemektedir. Bazı insanlar gibi siz de, gelişimin sadece ciddi anlamda meydana geldiğine inanıyorsanız bu kart size yanıldığınızı söylüyor ve yaşamın tadını çıkarmanızı öneriyor. Koşullar maddi veya manevi ya da her ikisi, kısacası ne olursa olsun yeterince eğlenmeli, neşelenmeli ve yaşamı sevmenize ve de bu sayede daha doğru adımlar atabileceğinize inanmalısınız. Dikkat edin diyorum gereken dozu ve önemi verdiğiniz sürece, zevk ve eğlence, size birçok şey öğretebilir ve de öğretecektir. 

AS

İşte size basit ama zengin kart; seçtiğiniz kart doğayı, zenginliği, güven ve neşe dolu bir hayatı simgelemektedir. Bu sadece maddi anlamda bir zenginliği değil aynı zamanda manevi anlamda da bir zenginliği belirtir. Kendinizi çok enerjik hissedebilirsiniz. Daha önceden yapmağı planladığınız ancak bir türlü adım atmaya cesaret edemediğiniz birçok işe başlayabilirsiniz. Bu arada doğayla başbaşa olabileceğiniz bir tatile çıkabilirsiniz. Bu sizin için iyi bir dinlenme dönemi olabilir. Neden olmasın?

Tarot ne demek?

Birçok kişiye göre, gizem "Tarot" sözcüğünde gizlidir; sözcüğün Eski Mısırca bir sözcük olan "Ta-rosh"dan geldiği söylenir; "Ta-rosh"un anlamı "Kral Yolu"dur; Eski Mısır´ın Maji Tanrısı Thoth´u Tarot özdeşleştiren görüşler de vardır ve bu görüşe göre Tarot, Thoth´un tüm bilgeliğinin saklandığı kitaptır. Ve son bir diğer iddia sözcüğün Latince "Rota" dan üretilmiş bir anagram yani şifre olduğudur; bu da "çark" anlamına gelir; yaşamın doğumdan ölüme sürekli dönen bir çark olduğunu simgeler. Bütün bunlar birer varsayımdır ve hiç kimse Tarot´un kesin kökenini bilmemektedir ve gizemciliğin temel inancında Tarot asla bir fal değildir. Özetle, falın nerede Tarot Oyunu ile bütünleştiği de bilinmemekte, ya da tam tersinin... Hemen hemen herşeyle fala bakılır; kurban edilmiş hayvanların dumanları tüten iç organları, gökyüzünde uçan kuşların oluşturduğu şekiller, renkli taşlar, yazı tura atmalar, kahve fincanı, su tası, zar vb... Uygulamanın temelinde, öncelikle ne olacağını önceden öğrenme arzusu ve daha incelikle bakıldığında ise herşeyin birbiriyle bağlantılı olduğu, herşeyin bir anlamı olduğu ve hiçbir şeyin rastlantı eseri gerçekleşmediği inancı vardır. Rastlantı kavramı gerçekte çok yenidir yani neden ve sonuçtur; iki olay arasındaki tek geçerli bağlantı olduğu öğretisinden doğar. Bu mantıksal bağlantının dışında kalan olaylar tesadüfi yani anlamsıdır. Artık, raslantılarda bir mantık veya matematiksel bir anlam aranmaktadır. Ama, daha önceleri, insanlar benzerliklere göre düşünürlerdi. Zodyak´ın yani gezegenlerin gök konumu haritasının yolu bir kişinin yaşamındaki yola benzetilirdi. Bir fincanın dibindeki çay yapraklarının şekli, bir savaşın çıkması olarak anlamlandırılır ve herşey birbirine bağlanırdı. Yani bir dizisel anlamsallık aranırdı. Bu düşünce, son zamanlarda, olayların seri halinde gerçekleşmesinden etkilenen bazı bilimadamları bile bu düşünceyi ciddiye almaya başlamışlardır.

 

Tarot´u yorumlamak

Gerçekte Tarot Yorumu Kişiye Özgündür...
 

Fala bakmak için, herhangi bir şey kullanabilirsek neden Tarot´u kullanmayalım? Herhangi bir gelenek bize birşeyler söyleyecektir ama bu birşeyin değeri geleneğin içindeki bilgeliğe bağlıdır. Tarot resimleri kendi başlarına derin anlamlar taşıdıklarından, oluşturdukları şekilleri okumada, bizim hakkımızda veya genelde yaşam hakkında çok şey öğretebilirler. Formüle edilmiş anlamlar genelde hem çelişkili, hem de kördür ve aralarında nasıl seçim yapılacağını hiçbir şekilde göstermezler. Bu durum özellikle destenin en büyük bölümünü oluşturan Küçük Arkana için geçerlidir. Tarot üzerine yapılan incelemelerin hemen hemen hiçbirisinde bu konu derinlemesine işlenmemiştir. Ciddi çalışmalarda, Büyük Arkana´nın derin anlamlarını işleyenler, Küçük Kartlar´dan ya hiç bahsetmezler, ya da desteyi falcılık amacıyla kullanmakta ısrarlı olanlar için veya ticari olma zorunluluğunda istemeye istemeye kitabın arkasına bir seri formül serpiştirirler. Waite bile, Pamela Smith´in çizdiği gerçekten güzel olan resimlere kendi formüllerini vermekle yetinmektedir.
 

"Bu Karta Göre..." Çoğu yazar için Waite, falcılığa prim vermiş ve kartların kullanım şeklini yozlaştırmıştır. Okumaları doğru şekilde yaparsak kartların anlamları hakkındaki bilgimiz artabilir. Belli bir kartın simgeciliğini incelemek bir yoldur ama aynı kartın diğerleriyle bağlantısını algılamak başka bir şeydir veya ayrı bir bilgi hatta yetenek düzeyidir. Çoğu kez formüle okumalar, başka türlü ortaya çıkamayacak önemli anlamları ortaya çıkarabilirler ama tarot okuyucusunun bunu anlaması ayrı bir olaydır. Tarot okumaları ayrıca bize önemli bir ders verirler. Tarot okuması yapmak yani kartları yorumlamak, yorumcuyla resimler arasındaki içgüdüsel duyguyu yenileme fırsatını verir. Sonuçta verilen tüm simgecilik, tüm ilk örnekler, tüm açıklamalar, sizi yanlızca resimlere bakıp, ´Bu kartın dediğine göre...´ demeniz için hazırlar. Tarot, bu ´anahtar´ın bir ayarlamasını dile getirir. Gerçekte gizli bir öğreti olmadığı gibi, bu anahtar değildir. Bir süreci temsil eder ve bize öğrettiği şeylerden biri, birleşmenin basit bir anahtar veya formülle gerşekleştiğini kabul etmemizin hata olmasıdır. Bu, daha çok Büyük Akrana´nın yirmibir aşaması boyunca adım adım ilerledikçe görünen gelişme ve artan bilinçlilikle gerçekleşir. Bir diğer Tarot yazımızda, hem ezoterik bilgileri genişletecek, hem de kartların anlamlarını biraz olsun görebileceğiz...

Tarot sadece bir fal mıdır?

Herkes için Tarot, bir faldır; hatta günümüzde Tarot´un başka amaçlar için kullanıldığını kimse bilmemektedir. Yazılı tarihte Tarot, Orta Çağ´ın oyun kartıdır yani kumar oynanan bir destedir. Ötesi çok karanlıktır; Tarot´un bir kehanet yöntemi olduğunu kesin olarak kanıtlayan ve bir belgeye dayalı bilgi yoktur. Acaba gerçektenTarot fal için kullanılabilir mi? Tüm bunlar bilinmeyen geçmişten gelen bir gizin devamı mı yoksa Tarotçuluk güncel bir modadan başka birşey değil midir? Beşinci yüzyılın ortalarına doğru, Avrupa´da daha henüz iskambil kağıdı yokken, Bonifacio Bembo adlı bir ressam, Milano´lu Visconti ailesi için bir seri isimsiz ve numarasız kart resimledi. Bir İtalyan oyunu olan kart destesine "Tarocchi" adı verilmişti; herbiri 14 karttan oluşan dört takım ve daha sonra ´triomffi´ yani ´koz´ adı verilen farklı resimleri gösteren 22 kart. Günümüzde, bu 22 resimli kart, ´Papa´ veya ´Hükümdar´ gibi adlar verildiği için veya ´Şans Tekerleği´ örneğindeki gibi dinsel olarak düşünülebilir çünkü ´Kıyamet Günü´ kartında çalınan boru sesiyle ölülerin mezardan kalkmaları gibi dinsel mitolojiye uygun görüntüler dikkat çeker.. Bazı kartlar, ´Ilımlılık´ veya ´cesaret´ gibi erdemleri simgeler. Hatta, dinsel ilkelere aykırı simgeler de vardır, örneğin bir kadın papayı görüntüleyen kart, kiliseyle ilgili bir espri olarak açıklanabilir. Bir diğer resim oldukça gariptir; basit bir tahta darağacına, sol bacağından başaşağı asılmış genç bir adamı gösterir. Ellerini altta kafasıyla bir üçgen oluşturmak üzere kayıtsız bir şekilde arkasında kavuşturmuştur, sağ bacağı bir haç şeklini veya dört sayısını simgeler biçimde dizinin arkasında bükülmüştür. Yüzünün ifadesi rahat, hatta belki de büyülenmiş gibidir. Bembo neden bu resmi çizmiştir? Bu resim, daha sonraki bazı yorumcuların iddia ettiği gibi, darağacında asılmış bir suçlu anlamına gelmez.

Tarot uyarlamaları

Çağdaş Tarotların çoğu onbeşinci yüzyıla ait kart destelerinden pek farklı değildir. destelerde 78 kart vardır; iki gruba ayrılırlar; ´Küçük Arkana´ adı altında Asalar, Kupalar, Kılıçlar ve Sikkeler veya beş köşeli, Tılsımlar ya da Yıldızlar ve de ´Büyük Arkana´ diye anılan 22 koz vardır (Arcanum sözcüğü ´gizli bilgi´ anlamına gelir). Bazı resimlerin çok değiştiği doğrudur, ama her uygulama aynı temel kavramı daima korur. Örneğin, ´İmparator´ kartının birbirinden farklı birkaç uyarlaması vardır ama bunların hepsi de bir İmparator´u simgelemek için yaratılmıştır. Genelde, değişiklikler daha sembolik ve daha gizemsel anlatımlara yönelmiştir. Genel ve kabul olunmuş 22+56´lık destenin yani Büyük ve Küçük Arkana´nın tanımlarının dışında kalan Tarot desteleri de vardır ama geleneksel Tarotçular tarafından kabul edilmezler, kullanılmazlar ve hatta dışlanırlar. En yaygın ve en geçerli olan Tarot destesi, 1910´da çıkarılan, Arthur Edward Waite´in Tarot destesi olan "Raider Waite" tır. Waite, bazı Büyük Arkana kartlarını kabul edilmiş uyarlamalarından farklı yaptığı için eleştirilmiştir. Örneğin, Güneş kartının bilinen resmi, bir bahçede elele tutuşan iki çocuktur. Waite, bunu bir bahçenin dışına çıkan ata binmiş bir çocuk olarak değiştirmiştir. Eleştirmenlere göre, Waite kartın anlamını kişisel olarak değiştirdiğidir, büyük bir olasılıkla bu doğru olabilir çünkü Waite, kendi fikirlerine inanıyordu ama bu çizim Bembo´ya ait olan Güneş´in ilk uyarlamasına yani ´geleneksel´ uyarlamaya hiç benzememektedir.

Tarot karşılaştırmaları

Waite ve ressamı olduğu iddia edilen Pamela Colman Smith´in yaptığı en büyük değişiklik, Küçük Arkana´nın numaralı kartları da dahil, tüm kartları resimlemekti. Gerçekte, hem daha önceki destelerde, hem de daha sonra gelen birçok destede, işaretli kartlarda basit geometrik şekiller vardır. Örneğin, Kılıçlar´ın onlusu, belli bir şekilde düzenlenmiş on tane kılıç göstermelidir. Ama Waite´de bu farklıdır. Pamela Smith´in onlu kılıçlar´ı, kara bir bulutun altında yatan ve sırtına ve bacaklarına on tane kılıç saplanmış olan bir adamı gösterir. Biraz daha derine inersek, Waite Destesi´ni gerçekten kimin çizdiğini tam olarak bilmiyoruz. Waite´in kendisi mi onları yarattı (çünkü Büyük Arkana´yı yaratan kesinlikle oydu) veya düşüncelerini Smith´e aktarıp bu resimleri ona mı çizdirdi? Resimleri çizen Waite ya da Smith olsun, her iki durumda da daha sonraki Tarot ressamları üzerindeki etkileri büyük olmuştur. Resimli hemen her kart destesi Waite destesindeki resimlere şu veya bu şekilde bağımlıdır. Waite, kendi destesine ´Düzeltilmiş Tarot´ adını vermişti. Resimlerinin, kartların gerçek anlamlarını yeniden verdiğini sürekli söylüyor ve kitabında kendinden öncekilerin uyarmalarına kızıyordu. Bu noktada yani ´düzeltilmiş´ sözcüğüyle, Waite´in gizli bir gizem örgütüne üye olduğu ve bu şekilde ´orijinal´ gizli Tarot´u öğrendiği akla gelebilir. Ama bu böyle değildir daha çok resimlerinin kartlara en derin anlamları vermesini istemiştir. Örneğin, Sevgililer´in kartını çok fazla değiştirmesi, eski resmi anlamsız bulmasından ve yaptığı yeni resmi derin bir anlamın simgesi olarak görmesindendir. Söylemek istenen, Waite´in kartlarının, okullarda Hamlet´in bir konuşmasının daha anlaşılır şekilde yeniden düzenlenmesi örneğindeki gibi, sadece zihinsel bir kurgu olmadığıdır. Waite bir gizemcidir, büyü ve esoterik uygulamaların öğrencisiydi. Kendi tarotunu kendi derin deneyimine dayandırdı ve tarotunun doğru olduğuna ve diğerlerinin yanlış olduğuna inandı. Waite destesini genel veya pop-kaynak olarak seçilmesinin iki nedeni var. Öncelikle, yeniliklerinin çoğu dikkat çekicidir örneğin Soytarı kartının Waite-Smith uyarlaması, öncekilerden daha anlamlı gibidir. İkinci olarak, Küçük Arkana´daki devrimsel değişiklik, geçen uzun zaman boyunca destelere hükmeden formüllerden bizi kurtarmıştır. Daha önceleri, bir küçük kartın verilmiş anlamlarını okuyup ezberledikten sonra, buna pek fazla bir anlam verilemezdi ya da resim öte anlamlar uyandırmazdı. Waite destesinde, resim bilinçaltına işliyor ve ayrıca kendi deneyimimiz uygulanabiliyor. Kısacası, Pamela Smith bize yorumlayabileceğimiz birşeyler vermiştir. Tarot hakkındaki kitapların çoğunda resimler için sadece bir deste örnek olarak kullanılır. Bu kendi kendini kısıtlama, belki de gerçek Tarot´u temsil etme arzusundan doğar. Bir deste seçip diğerini seçmemekle, gerçekte birinin doğru diğerinin yanlış olduğunu ima edilir. Böyle bir ifade, Aleister Crowley veya Paul Foster Case gibi, Tarot´u nesnel bilginin simgesel bir dizgesi olarak kabul eden gizemciler için çok önemlidir. Ama burada, kartlara daha çok deneyimin ilk örneği olarak bakılıyor. Bu yönden bakıldığı zaman, bir Tarot destesi doğru veya yanlış değildir, sadece ilk örneğinin bir uzantısıdır. Tarot, hem yıllar geçtikçe ortaya çıkan farklı uyarlamaların bir bütünüdür, hem de onlardan ayrı özgün birer varlıktır. Waite´inkinden farklı uyarlamalarda, belli bir kartın anlamının derinleştiği durumlar görülür. .

Günümüzde, çoğu kişi Tarot kartlarını fal veya ´kehanet´ aracı olarak görüyor. Garip ama gerçek, kartların bu yönü hakkında çok az tarihsel bilgiye sahibiz. Oyun oynanmasına karşın, kehanetle ilgili tarihsel bilginin azlığı, uygulamanın kartların ortaya çıkmalarından bir süre sonra yayılmaya başladığı nedeniyle olabilir. Tarot kartlarının orjininin, Çin ve Kore olduğunu kabul edenler var; MS 618-908 arasında Tang Hanedanı döneminde basılan kağıt paraların üzerinde Tarot simgeleri vardı. 1120´de İmparator´un odalıkları tarafından kullanıldığı da iddia edilmektedir. Bir diğer kuram Hint kökenli olduğudur; benzeri kartlarda Siva, Devi ve maymun tanrı Hanuman´ın simgelendiği görülmüştür; gerek Çin gerekse de Hint kaynaklarında Tarot´un yer alması birer varsayımdır; Avrupa´ya ise tahminen gezginler aracılığı ile ulaşmıştır, 1480´de İtalyan yazar Covelluzo´nun yazdığına göre, kartlar 1379´da Saracenler yani Araplar tarafından getirildiler ve 1492´ye kadar kullandılar; Saracenler kartlara "naib" diyorlardı, bir diğer ünlü "1001 Gece Masalları" olarak gösterilirmektedir. Çingeneler´in Avrupa´ya Mısır ve Hindistan´dan geldikleri iddia edilmektedir ama kaynaklar onların Avrupa´da ancak 15. Yüzyıl´ın ortasında ortaya çıktıklarını gösteriyorlar ama kesin olan Tarot´u bildikleri ve kullandıklarıdır. Büyük bir olasılıkla, ´çingeneler´ Avrupa´daki bitimsiz yolculukları boyunca Tarot oyunuyla karşılaştılar ve kartları falcılık için kullanmaya başladılar, Veya bazı kavramlar geliştirildi (İlk yazılı kayıtlar kişisel yorumlardır, ama bunlar genelde kullanılan ve yazılı olmayan daha erken bir söylenceden gelebilirler) ve Çingeneler onlardan aldılar. Buna karşın, Tarot falcılığının başlangıcındın Çingeneler sorumlu tutulamazlar ama kullanmıştırlar. Tarot resimlerindeki ana fikrin, 1118´de kurulan Templar Şövalyeleri Örgütü ile ilişkili olduğu bir diğer kuramdır; örneğin "Asılan Adam" ve "Dünya" kartları örgütün ve 1314´de yakılan son lideri Büyük Üstat Jacques de Molay´ın sonunu simgelemektedir. Ama bu da bir varsayımdır; sonuçta kartlar vardır, bir yerlerden gelmiştir ama ne zaman? İşte bilinmeyen buradadır.

Tarot ve Kabbala ilişkisi

Tarot ve Kabbala

Tarot ve Kabbala başlıkları altında toplanan İbrani gizemciliği ile gizli bilgilerin varlığı arasındaki inanılmaz benzerliklere kısaca bakarsak, Bembo´nun kartlarının kanıtların kıtlığına rağmen esoterik bir yorum gerektirdiği görülecektir. Kabbala daha çok İbrani alfabesinin simgeciliğine önem verir. Harfler Hayat Ağacı´ndaki yollara bağlıdır ve her birinin kendi sembolik anlamları vardır. Daha önce belitildiği gibi, İbrani alfabesinde 22 harf vardır ve bu sayı Tarot´un kozlarıyla "Sonraki dönemlerde Kozlar´a Majör veya Büyük Arkana denilmiştir." aynıdır. Kabbala ayrıca, Allah´ın telaffuz edilmeyen isminin yani "YHVH" nın, dört harfiyle yakından ilgilidir. Bu harfler, yaradılışın dört dünyasını, ortaçağ biliminin dört ana maddesini, varoluşun dört aşamasını, İncil´i yorumlamanın dört yöntemini, simgelerler. Bembo´nun 14´erli dört takımının her birinde dört tane kraliyet kartı vardır. Kabbala 10 sayısıyla işler, Hayat Ağacı´nın her birinde On Emir ve on sephirot görülür (ortaya çıkamanın aşamaları) ve dört takımda da, birden ona kadar numaralanmış kartlar vardır. Öyleyse Tarot yorumcuları, çoğunluğa anlamsız gelen ama ancak bir grup için son derece önemli olan, Kabbala´yı resimleyerek uyarlamış olabilirler mi? Öte yandan, Kabbala hakkında yazılan yüzlerce kaynakta Tarot hakkında tek kelime edilmemektedir.

 

Bilim, gizem ve yorumlar

Büyücüler, kartların 1300´de yapıldığı öne sürülen Fas´ta, Kabalistler ve diğer ustaların toplantısında sözü edilen gizli kaynaklardan geldiğini öne sürerler, ama bu iddiaları kimse kanıtlayamamıştır. Daha da kötüsü, Tarot yorumcuları, 19. Yüzyıl´ın sonlarına dek Kabala´dan söz etmezler. Ve elbette, isimlerin ve sayıların yorumlanmaları için son derece önemli olan sıralama biçimi, resimlerden sonra ortaya çıkmıştır. Carl Gustav Jung´un insan zihniyle bütünleşmiş temel ruhsal veya hayali resimler (Arşetipler) fikrini benimsersek belki de Bembo´nun, bilginin gizli nedenlerine bilinçaltından gizlice değindiğini ve daha sonraki hayallerin bilinçli bağlantıları yapmasını sağladığını belki söyleyebiliriz. Ancak dört takımdaki 22 koz, 4 kraliyet kartı ve 10 tane işaretli kart, Asılmış Adam´ın pozisyonu ve kendinden geçmiş yüz ifadesi gibi böylesine kesin ve tam benzerlikler, "Toplu Bilinçaltı"nın böylesine büyük bir güç olma fikrini zorlar gibidir.

Yıllar boyunca Tarot, öncelikle bir kumar oyunu ve daha az olarak da falcılık için bir araç olarak görülmüştür. 18. Yüzyıl´da Antoine Court de Gebelin adlı bir Fransız gizemci, Tarot´un Mısır büyü tanrısı tarafından tüm bilgileri müriterine aktarmak için yazdığı simgesel Thoth Kitabı´nın bir kalıntısı olduğunu iddia etti. Ama Gebelin´in fikri gerçekten uzak gibidir; buna karşın 19. Yüzyıl´da başka bir Fransız yani Eliphas Levi adıyla tanınan Alphonse Louis Constant, kartlarla Kabala arasında bağlantı kurdu ve o günden sonra insanlar, Tarot´u daha derinlemesine inceleyip, daha çok anlam, bilgelik aradılar, düşündüler ve çalıştılar. Günümüzde, Tarot kendimizi ve yaşamı anlamamızla kişisel gelişmeye giden bir yol olarak görülüyor. Bazılarına göre, Tarot´un kökeni önemlidir, bazılarına göre ise önemli olan, kartlara verilen anlamlardır ve yıllarca biriken yorum bilgileridir. Çünkü Bembo, ya bilinçli olarak ya içgüdüyle veya ikisi birden orijinal bir model yaratmıştır. Herhangi ayrıntılı bir açıklamanın ötesinde, resimlerin orjinalleri yıllar geçtikçe farklı çizerler tarafından değiştirilmiş yahut geliştirilmiştir. Genel bir tanımla hiçbir zaman anlatılamamış ama deneylenebilen esrarengiz düzeyler ya da platformlar yaratılmıştır.

Tarot ve gizemli örgüt bağlantısı

Hiristiyan geleneğine göre, efendisi Hazreti İsa´yı taklit ettiği zannedilmesin diye, Aziz Peter çarmıha başaşağı gerilmiştir. Ama, Kuzey inançlarında tanrı Odin´in, ceza olarak değil de, kehanet bilgisini alabilmek için, dokuz gün dokuz gece boyunca Dünya Ağacı´ndan başaşağı asıldığı anlatılır. Ama aslında, bu mitolojik tanımlama, Sibirya ve Kuzey Amerika gibi yerlerde, tıpla uğraşan kadın ve erkeklerin yani şamanların temel uygulamalarından kaynaklanır. Kabul edilme töreninde şamanlığa aday olanlar eğitilirken, insanların bazen aynen Bembo´nun kartındaki gibi başaşağı asılmaları istenirdi. Bedenin başaşağı asılmasının psikolojik bir yararı vardır, böylelikle açlık ve aşırı soğuk, hayallere yol açar. Bembo sadece bir simyacıyı mı çizmek istemişti? Öyleyse, daha bilinen bir tablo olan bir kazanı ve kimyasal maddeleri karıştıran sakallı bir adam görüntüsünü niye kullanmadı? Birbirini izleyen destelerde ´Asılmış Adam´ adı verilen ve daha sonra, ´Çorak Ülke´ adlı kitabında T.S. Elliot kullandığı bu resim, bir simyacıdan ötede gizli bir gizem örgütü geleneğinde, üyeliğe yeni kabul edilmiş birine aittir. Bembo´nun kendisi de böyle miydi? Esoterik bir simge olarak bacakların özel bir şekilde üstüste getirilmesi bunu kanıtlar. Ve genel olarak, esoterik uygulamalarla ilgili bir imada bulunuluyorsa, diğer resimler aslında gizli bilgilerin bütünlüğünü temsil ediyor olamaz mı? Örneğin, orijinal destede, batı kültüründe önem taşıyan 20, 21 veya 25 yerine, neden 22 sayısı kartlarda önemsenmiştir? Bu bir rastlantı mıdır veya Bembo (ya da Bembo´nun taklit ettiği kişiler) İbrani alfabesindeki 22 harfe bağlı olan esoterik anlamları mı gizlice simgelemek istediler? Ancak, Bembo´nunveya Visconti ailesinin, herhangi bir gizem grubuyla ilişkisi kanıtlanamamıştır, olsa bile açıklanmamıştır.

Tarot´ta beklenmeyen sonuçlar çıkabilir

Özellikle daha kısa okumalarda ele alınan farklı zaman dönemleri iki nedene bağlıdır. Birisi kişinin durumu, ötekisi sorulan sorudur. Bazı konularda, örneğin pratik veya hukuki konularda veya bazı duygusal durumlarda, birkaç gün içinde kendisini belli eden bir cevabı getirebilir. Başkalarıyla olan duygusal çatışmaların çözülmesi, derin ilişkilerin sonuçları, ruhsal veya sanatsal gelişmelerin gerçekleşmesi uzun zaman alabilir. Bu, okumalar yıllar boyunca ´gerçekleşmeyecek´ anlamına gelmez. Ve burada tahminlerden değil, zaman geçtikçe yavaş yavaş açılan sürekli sıralı bir diziden yani olası bir kronolojiden söz ediliyor. İkinci olarak, kartları karıştırırken bir kişinin değinebileceği farklı düzeyler dikkat çeker. Bazen sadece kısa bir zaman içinde süren yüzeysel durumları çağrıştırabilir. Veya kişi herhangi bir şekilde yaşamsal deneylerin tam merkezine indirilebilir. Ve o anda bile, yapılan okuma uzak geçmişi gösterebilir ya da kişinin, gelecekteki gelişmelere olan potansiyelini yansıtabilir. Erişilen düzey, kartları karıştıran kişinin tavrına da bağlı olmayabilir. Genelde bu tür bir yaklaşım farklılığa yol açar. Bir okumayı bir şaka veya bir oyun olarak yapan bir kişi, sonuçta yüzeysel bir okuma yapacaktır ama bir soru hakkında uzun uzun düşünen, konsantre olan, kartları dikkatli bir şekilde karıştıran ve durup desteyi kesmenin kesin zamanını hissetmeye çalışan Tarot okuyucusu, genelde anlamlı bir okuma oluşturacaktır. Ama, bazen, böylesine dikkatli bir yaklaşım yakın geleceğin yüzeysel olaylarının derinliğine inemezken, bir diğer zamanda kartları rastlantısal olarak karıştıran kişi, aniden kendisine tüm yaşamın güçlü bir imajıyla karşı karşıya bulabilir. Okuyucu için bu gibi anlar derin bir heyecan taşır veya taşımalıdır. Bazen sorunun kendisi önemli olmayabilir. İnsanlar işlerinin nasıl gittiğini sorabilirler ve özellikle o soru zihinlerini, sordukları sorudan daha fazla meşgul ediyorsa, yeni aşk ilişkileri hakkında bir cevap arayabilirler. Ya da, cinsel yaşamı babasıyla olan çatışması yüzünden engellenen bir kadının durumunda olduğu gibi, okuma sonucunda, soru belli bir alandan beklenmeyen sonuçlar çıkması olarak cevaplanabilir. Okumanın bize ne söylediğini nasıl biliriz veya nasıl anlarız? Bazı şeyler, kartlardaki resimlerle belirginleşir. İşimizle ilgili bir soru sorarsak Aşıklar kartı ve Kupaların İkilisi önümüze gelirse, okuma, büyük bir olasılıkla işle ilgili değil aşkla ilgili olacaktır. Ama acemi bir okuyucu olarak, tüm gizli yönleri ya da bilinmeyenleri ortaya çıkarmayı beklemeyin. Sadece sürekli deney yani kazanılan birikim labirentin merkezine ulaşmanızı sağlayabilir. Tarot uzmanları okumalara devam ettikçe bu tür bulguları hissedebileceğinizi belirtiyorlar. Ve gittikçe yükselen algı düzeyi sizin yaşamınızın da diğer alanlarına yayılacak ve etkileyecektir. Fakat elbette ki, bazen deneyimlerimiz veya içgüdümüzün keskinliği ne düzeyde olursa olsun, muhakkak yanlışlıklar yapılacaktır. Tarotu okunan kişinin, henüz karşılaşmadığı bir kişiyle olan bir aşk ilişkisinden söz ederken, Tarotçu Aşıklar kartına sembolik açıdan bakabilir. Burada kartların ne anlama geldiklerini tam olarak bilememenin çok önemli olduğu dersini alabiliriz yani cehaletimizin farkına varırız. Yaşam boyunca edindiğimiz bilginin çoğu, gerçekte çoğu zaman yüzeysel ve dışa dönüktür yani yetersizdir daha da uygunu yeterince kavranmamıştır, sosyal psikoloji cehaletin varlığımızın temelinde yattığını belirtiyor. Dünya hakkında bildiklerimiz beş duyuyla sınırlanır. Bu sayfa üzerindeki kelimeleri görebilmemiz için, ışık sayfanın yüzeyinden yansıyacak ve gözlerimiz tarafından algılanacaktır. Sonra, görme siniri beyine sinyaller gönderir ve beyin de bu sinyalleri başka sinyallere dönüştürerek, onları bilincimizin dil olarak algıladığı anlamlı kalıplar haline getirir. Ama oradaki bütünleşmeyi, dolaysız olarak bilemeyiz sadece evreni sinyallere, kalıplara, simgelere dönüştürebiliriz. Yani biyolojik bir yorumdan öteye geçemeyiz. Öte yandan, fiziksel olarak var olduğumuzu aklımıza getirirsek, yaşamımızın zaman sınırı içerisinde olduğunu kabul etmeliyiz. O zaman, diğer şeylerle beraber, bu kabul noktası potansiyelimizi tam olarak gerçekleştiremeyeceğimiz anlamına gelir çünkü önümüzde varolan birkaç yılda daima birşeyleri yapıp diğerlerini yapmayacağız. Hem bir dansçı, hem de bir işadamı olabilecek yetenekteki bir kişi birisini seçmek zorunda kalacaktır. Ve hangisini seçerse seçsin, amacına ulaşana kadar, yıllar boyunca çalışacaktır. Unutmayalım ki, zaman kavramı, yaptığımız şeylerin sonucunu bilemememiz anlamına da gelir çünkü sonuçlar uzak gelecekte veya yıllar sonra ortaya çıkabilir. Bazen eylemlerimizin sonuçları bize değil diğer insanları da etkiler. Belli bir yerde, belli bir zamanda yaptığımız birşey hatta ölümümüzden uzun bir zaman sonra bile oradaki insanları etkileyebilir. Daha basit kelimelerle, zaman olayların kişiler hakkında bilgi sahibi olmadan oluşmaları gerektiği anlamına gelir.

Tarot´ta psikolojik derinliğin önemi

 

Bir kapı kartı olarak Kılıçların Sekizlisiyle yapılan meditasyon, bizim cehalet veya yetersizlik kabulü yönündeki bilinçlenmemizi arttırabilir. Tarot okumalarında ve onları yorum yapmaya çalışırken yaptığımız yanlışlıklar bilgisizliğimizi daha dolaysız bir şekilde gösterebilir. Sonuçta deneyimli, bilgili ve doğal yetenekli bir okuyucunun yaptığı Tarot okuması, gerçekte zamanın ötesine giderek, geçmişi ve geleceği içeren gerçek sıralamayı ortaya çıkarabilir. Tarot araştırmacılarının yaklaşımları bu yöndedir; kartların rastlantısal sıralaması bilincin sınırlarını aşmamızı sağlayabilir. Bununla beraber, yorumlamada sınırlı bilinçlilik öncelikle kabul edilmelidir. Bu yüzden aynı zaman olgusu içinde, herşeyin beraber ve o anda varolduğu ve bizim bilgimizin son derece kısıtlanmış ve sınırlandırılmış olduğunu bilmemiz gerekir, bu bizim için evrenin gerçek durumunu deneylemek anlamındadır. Bilgisizliğin veya yetersizliğin diğer bir yüzü, sınırlı bilinçliliğimizin oluşturduğu izlenimler ve simgelerden çok, gerçeği bilme durumu olan kesinlik zannıdır. Çoğu kişi transa girmeyi, ya da Tanrı´nın ışığıyla bir olmayı gizemin veya falcının en yüce hedefi olarak görür. Ama, Tarot´un Büyük Arkana´sının gösterdiği gibi, trans veya konsantrasyon yol üzerindeki bir basamaktan başka birşey değildir. Temel amaç, daha önce sadece tahminde bulunacağımız şeyleri bilme durumu olan bilinçli kesinlik yani sorumlu emin olmaktır. Bir olayın gerçek nedeni nedir? Yanlız gerçekleştiren kişi için değil, hem bilinen, hem de bilinmeyen başkaları için sonuçlar ne olacaktır? Kesinliğe ulaşan birkaç kişi eylemin kendisinin nedenlerini ve sonuçlarını zorlanmadan görebilir. Diğerleri ise, bunları ve diğer binbir tane şeyi sadece tahmin edecektir. Bu yüzden onlar bilgisiz yani cahil kalırlar.

 

Tarot ve Evrensel uyum

Ama, bir Tarot okumasının gerçek yorumunu bilemeyebiliriz, okumanın kendisi veya kartların açılışı zamanla sınırlandırılmış bilgisizlik durumunun ötesine gidebilir. Tarot meraklısı, okuyucu olmasa bile okuma bir kesinlik anlamını taşır. Ve kartlarla yeterince çalışırsak, yorumlarımızı daha sonraki olaylarla karşılaştırırsak, resimlerle daha cok ilgilenir, konsantrayonumuzu arttırır, aceleci olmazsak ve içgüdümüzü geliştirirsek, bazen kesinlik hakkında ve gerçek anlamı bilme yönünde ciddi, önemli ve işe yarar deneyler kazanabiliriz. Bu tür deneyler kendi değerlerini taşırken, bize bir yön duygusu sağlayarak hizmet ederler ve gerçekleştirmek istediğimizi algılamamıza yardımcı olurlar. Son olarak, Tarot okuması bize bir başka şey daha öğretir. Kartlar yaşama karşı takındıkları tavır bakımından tarafsız olamadıkları için bazı yaklaşımları ve inançları içerip diğerlerinden vazgeçtikleri için bizi değiştirirler. Zamanla herşeyin arasındaki dengeyi, yaşamın sürekli değişimi ve akışı içindeki sabit uyumu görürüz. Hep normal deneyimlerimizin ötesinde bekleyen kaçınılmaz bir tuhaflığın farkına varırız. Varoluştan gelen özel yetenekleri tanımayı, onları anlamak ve kullanmak için gereken sorumluluğu öğreniriz. Herşeyden önce, Tarot´un hep üzerinde durduğu bir gerçeği yani evrenin, tüm evrenin yaşadığını öğrenmeye başlarız. Ve kendimiz hakkında öğrendiğimiz herşeyi diğer başka şeyler hakkında da öğrenebiliriz.

El Falı

Bilinmeyen.Com Fal Kategorisi / El Falı Bölümü

Komik Fal Çeşitleri

Pasta Falı: Çin yemeklerinde raslandığı gibidir, küçük kağıt parçalarının içine kehanetler yazılır, bir kekin veya pastanın içine konur, kimin payında çıkarsa onun falı olduğuna inanılır. Benzeri bir şekilde ise, pastanın içine madeni bir para veya bir yüzük konur, kime çıktıysa saptanan bir ödül ona verilir. İkinci metodda dişlere dikkat edilmeli, bir dişinizden olabilirsiniz.

Maden Falı: Bu yöntemi eski Dodona Kahinleri kullanırdı. Bir kasenin içine çeşitli bakır ve pirinç parçaları konur ve karıştırılır sonra renklerin tonuna ve parçaların dağılımına göre kehanet yapılırdı.

Soğan Falı: Bu fal sabır ister, zira uzun bir bekleme dönemi var. Kişilerin isimleri veya simgeleri çeşitli soğanların üzerine yazılır, soğanlar törenle dikilirler ve bu arada herbirinin kime ait olduğu belirlenir. Zamanla soğanlar filiz verirler, ilk filiz veren soğan kime aitse onun beklentileri gerçekleşecektir.

Eromansi: Doğu kökenli bu fal türünde, kahin başına bir eşarp örter ve su dolu bir kabın veya vazonun yüzeyine doğru mırıldanmaya başlar, suyun yüzeyinde oluşacak olan dalgaları yorumlar.
Kurşun Dökme: Toplumumuzda nazara karşı kullanılan kurşun dökme olayının aynısı burada da yapılır, kızgın olarak soğuk suya atılan kurşun parçacıklarının aldığı şekiller yorumlanır. Kızgın madenin suya temas ettiğinde duyulan ses de, kehanet için önemlidir.

Tırnak Falı:
Parlak güneşin altında kişinin tırnağına bakılır ve orada imajinatif görüntüler görülerek, kişinin geleceği yorumlanır.
Gül Falı: Gül yaprakları alınır ve avuç içine konarak eller hızla çarpılır, yaprakların ezilmesi sonucunda ortaya çıkan şekillerden yorum yapılır. Bu eğlenceli yöntem, Eski Yunan´da çok revaçtaydı.
Kemik Falı: Özellikle koyun kemiği olmak üzere bir hayvanın omuz kemiği çıkarılır ve üzerindeki şekiller yorumlanır. Eski Orta Asya Türkleri´nde Şamanların yani kutsal kişilerin uyguladığı geçerli bir yöntemdi.
Defne Yaprağı Falı: Bu da Eski Yunan´dan kalma bir yöntem, önce çeşitli sorular sorulur, cevaplar evet veya hayır diye kabul edilir. Bunun için ateşe defne yaprakları atılır, her atılan yaprağın ateşte çıkardığı çıtırtı dinlenir, yüksek sesle çıtlarsa iyidir veya evettir, zayıfsa kötü ve hayırdır. Defne falının Tanrı Apollo´dan geldiğine inanılırdı, günümüzde özellikle batıda kullanılıyor ve Paganlarca Apollon yaşatılıyor.
Ayakkabı Falı: Bu da nesi demeyin, gerçekten yapılmış. Ayakkabı falı için önce eski ayakkabılarınız gerekiyor, eskimiş derinin yüzeyinde oluşan kırışık ve çizgilerden geleceğe yönelik anlamlar çıkarılıyor. Eski ayakkabılarınızı hemen atmayın, olur ya belki bir ayakkabı falcısı ortaya çıkıverir, duyulmaya görsün. Biliyorsunuz, geçenle emekli bir subay ortaya çıkıp, renklerin anlamlarının olduğunu keşfettiğini yumurtlayıverdi, yıllardır bu işin yapıldığından ya bilmiyordu, ya da yutturacağını sanıyordu.
Bağırsak Falı: Kemik falında olduğu gibi, kesilen kurbanın bağırsaklarına hatta iç organlarına bakılarak gelecekten haber verilir. Eski Etrüsk ve Romadan kalma bir yöntem.
İncir Yaprağı Falı: Önce incir yapraklarını alacaksınız, üzerlerine isimlerinizi veya soruları yazacaksınız, sonra kurumaya bırakacaksınız, kuruma yavaş oluyorsa gelecek iyi olacaktır ama kuruma hızlıysa gelecek kötüdür. Burada başka ağaç yaprakları da kullanılabilir ama yaprakların geniş olmaları önemlidir. Çünkü ne kadar geniş bir alan olursa, yorum o kadar rahat yapılabilir. Bu metoda bugün özellikle Batı Avrupa´da raslanıyor ama biraz farklı biçimde; Sarmaşık yaprakları beş gün suda bırakılıyorlar, taze ve yeşil kalırlarsa, falına bakılanın sağlığı iyi oluyor ama yapraklar kararır ve parçalanırlarsa o kişinin sağlığı ve geleceği bozulacağına inanılıyor.

Peynir Falı:
Bir parça peynir alınır ve bozulmaya bırakılır, sonra? Yine aynı peynir kurudukça aldığı şekillerden yorumlar çıkarılır.
Ağaç Dalı Falı: Ağacın yere düşen dalları veya yerde bulunan dal parçalarından anlamlar çıkarılır, bazen de bir kütük parçası ateşe konur, dilekte bulunulur. Eğer kütük kısa bir zaman içinde devrilirse dilek gerçek olacaktır, şöminesi olanlara şiddetle tavsiye olunur.
Göbek Falı: Bilindiği gibi, bizde üfürükçüler göbeğe yazı yazarlar, Hindularda da göbeğin şekline bakılarak gelecek hakkında tahminde bulunulur. Burada fırlak göbeği olanlar şanslı, oysa kadınlar göbeklerinin çıkık olmamasına özen gösteriyorlar.
Meme Falı: Göbek falında olduğu gibi, meme uçlarının şekline ve çevrelerindeki halkalara bakılarak kehanette bulunulur. Eğer meme ucu içerdeyse, uyarılarak dışarıya çıkması sağlanır, erkekler falcıysa hayırlı işler çünkü bu iyi niyetli (!) uyarıdan sonrası bilmem ne olur?
Cinsel Organ Falları: Dalga geçmiyoruz, ciddiyiz, bunlar geçmişte değil, günümüzde de var. Hindistan´ın bazı bölgelerinde, Güneydoğu Asya´da ve hatta Japonya´da hala uygulanmakta. Kadının vaginasına, erkeğin ise penisine ve herkesin de anüslerine bakılarak yorum yapılıyor. Geçmişte bu işi cinselliğe tövbeli Budist rahipler yaparmış, şimdi ise rahipliğe tövbeli Budistler yapıyorlar? Aman, bizimkiler duymasın, olabilecekleri tahmin dahi edemiyoruz... Eminim merak ettiniz? Yorumlar nasıl oluyor diye? Onu bize anlatmadılar, öğrenemedik, meslek sırrıymış. Jinekologlara ve bevliyecilere önerilir, ne de olsa deneyimliler.

Yeter mi? İnsan neler buluyor değil mi? Geleceği bilme uğruna, tüm bunlar ve daha niceleri yüzyıllar boyunca milyonlarca insan tarafından kullanıldı. Saçma ama gerçek, salt bu nedenle üzerlerinde durmak gerekiyor. Aynen Nazar olayında olduğu gibi..