Balık Burcu

 

BALIK BURCU
19 ŞUBAT - 20 MART
Değişken, Su, Negatif

SU: Duygusal - Sezgisel - Hislerde enerjik - Sezgisel kaabiliyetli - Pasif - İçe dönük - Ritmik - Hissi alışverişte bulunan. Su elementi kişide duyguların ve sezgilerin yönlendirilmesini göstermektedir. Duygusal yönün ve sezgilerin ağır basmasını ve biliçli kullanılmasını göstermektedir. Yengeç Burcunda bu daha çok ev ve aile ilişkilerinde aynı zamanda da özel ilişkilerindeki duygusallığın yoğunluğunu göstermektedir. Akrep Burcunda bu duyguların biliçli kullanımını ve bilinçli yönlendirilmesini göstermektedir. Bununla beraber duyguların ve sezgilerin gizli kalmasını da göstermektedir. Balık Burcunda bu duyguların ve sezgilerin biliçsiz kullanımını göstermektedir. Ayrıca dış etkenlerden biliçsiz olarak fazlasıyla etkilenmeyi göstermektedir.

DEĞİŞKEN: Ritmik - Değişken - Derinlilik - Genişleyebilen. Değişken grubun yoğunluğu daha çok kişinin tecrübe edinmesini göstermektedir. Bu tecrübelerin nasıl kullanıldığını da göstermektedir. Bununla beraber mantığın ve zekanın kıvraklığınıda göstermiktedir. Ayrıca her şeyle uyumluluk sağlamayı da göstermektedir.

KİŞİLİK : Duygusal - Gururlu - Alıngan - Yaratıcı - Pratik olmama - İçe dönük - Hayalperest - Mistik - Zevk düşkünü - İnatçı ve aksi - İmtiyaz seven - Ayrıcalıklı

İLGİ ALANLARI : Dansçılık, Müzisyenlik, Artistlik, Yazarlık, Casusluk.

DİĞER BURÇLARLA: Yengeç ile uyumlu ve mutlusun, Başak´dan çok şey öğrenebilirsin, İkizler sana güven ve huzur verir, Yay seni evrimleştirir ve geliştirir, Kova senin evrensel ilişkilerini sağlar.

Balık burcunun analizi

Karşılama - Etkilenme - Bilinçaltı - Gizlilik - Hayaller.

Neptün Aydınlık tanımı: Algılama yeteneği - Güçlü fantezi - Duygululuk - Rahat yaşama isteği Rahat olma isteği - Kendini başkalarının yerine koyabilme - Güçlü hayaller - Mistik yaklaşımlar - Sonsuz sevgi beslemek - İdealistlik.

Neptün Karanlık tanımı: Çabuk etkilenebilme - Hassaslık - Belirsizlik - Karışıklık - Plansızlık - Dağınıklık - Rahat yaşama tutkusu - Hayalci kişilik - Yalan - Aldatıcılık.

Kişilik: Negatif eğilimli kişiler - Etki altında kalabilen kişiler - Medya - Karanlık kişiler - Soytarılar - Hilekarlar - Üçkağıtçılar - Dans ile ilgili kimseler - Şaiirler - Sevgi sözcüleri.

Neptün artı davranışlar: İdealizme yakınlık - İyi algılama yeteneği - Yaratıcılığın hayallerle bütünleşmesi - Merak duygusunun gelişmesi - İyimser yaklaşımlar - Kendini başkalarının yerine koyabilme yeteneğinin iyi kullanımı - Mistik konularla ilgilenmek - Duygusal yönden bağımlılık - Güçlü bir bilinçaltına sahip olmak.

Neptün eksi davranışlar: Aşırı etki altında kalabilme - İdealizm ile bağdaşmayan davranışlar - Gizeme fazla eğilimli olmak - Dürüst olmama - Kolay yalan söyleyebilme ve aldatma - Hayalci davranışlardan dolayı ihmalkarlık - Gerçekleri saplayamamak - Gerçeklerden uzaklaşma - Aşırı beklentiler içine girmek.

GEZEGENİNİZ NEPTÜN´İN ASTRO ETKİLERİ Ruhsal yaşamı negatif veya pozitif yönde etkileyen bir planet o aynı zamanda bilinçaltını sembolize eder.

PSİKOLOJİK ÖZELLİK: (+) Alıcılık kabiliyeti, hinlik, hissetmek, mistik şeylere eğilimli olmak, herşeyi kapsayan sevgi, bilinçaltı fonksiyonları.

(-) Etkilenme, hassaslık, anlaşılmazlık, karmakarışıklık, aldanma, plansızlık, yalan, dolandırıcılık, psikolojik rahatsızlıklar.

BİYOLOJİK ÖZELLİK: Aura, zor tanımlanan hastalıklar, bunların kökeni genellikle ruhsal olur, ruh hastalıkları, zehirlenmeler, felç, hastalık bulaşması.

SOSYOLOJİK ÖZELLİK: Negatif tutum, etkilenen insanlar, medyumlar, kara adamlar, şarlatanlar.

SAĞLIK:

Epifiz (Kozalaksı bez) - Vücut lekeleri - Aura - Uyku hali - Uyuşma hali - Bilinç altı - Omurilik - Rüya fonksiyonları - Mimikler.

BALIK BURCU´NUN VÜCUT ÖZELLİKLERİ:

Balık burcu fizik bedende öncelikle ayakları, sonra da lenf damarlarını yani akkanı da simgeler. Uyku hali ve uyuşukluk ile de ilgilidir. Vücuttaki lekeleri de etkiler. Ayrıca kozalaksı bezelerle ilgilidir. Yüzü ve gözleri genelde, dikkat çekici ve etkindir, balık balık bakarlar. Gözlerde mavi veya mavi yeşile sık raslanır...Kadınları genelde güzel yüzlü ve yumuşak başlı olur. Göğüsleri genelde iri ve çekicidir. Seksi etkinlikleri çok güçlüdür. İki ilginç ve örnek balık ünlüsü; Liza Minelli ve ebedi genç Füsun Önal´dır.

Ünlü Balıklar

Nat King Cole, Einstein, Nurayev, Elizabeth Taylor, Vivaldi, Marlon Brando, Yuri Gagarin, Renoir, Liza Minelli, Muhsin Ertuğrul, Chris Rea, Kemal Tahir, Victor Hugo, Gorbaçov, Ursula Andress, Enrico Caruso.

BALIĞI İLGİLENDİREN VE ETKİLEYEN KONULAR:

Alkol, alkolizm - Su hayvanları - Astroloji ve astrologlar - Narkoz, anestezi - Akvaryumlar - Sahne sanatçıları - Kaynamış sular - Çizmeler - Bütün balıklar, balıkçılık ve balıklarla ilgili şeyler - Kaos ve karışıklıklar - Dikkatsizlik ve konsantre olamamak - Suç, suç işlemek - Dans, dansçılık - Hayal kırıklıkları, psikolojik yıkımlar ve üzüntüler - Dalıcılık, su altı araştırmacılığı - İlaçlar, uyuşturucu alışkanlığı - Susuzluk veya su içme merakı - Kaçışlar, kaçma ve korkma duygusu - Düşmanlık, hizipler ve fraksiyonlar - Avrupa - Sis, sisli ve dumanlı yerler - Hata yapma alışkanlığı, yanlış anlama - Benzin, petrol ve ilgili herşey - Hastahaneler, bakım ve huzur evleri - Deri - Demir fosfat ..

Balık burcunun özellikleri

 

Burçlar kuşağının onikinci ve son burcu Balık´tır. Bilinç dışı bağımlılıkları, gizliliği madde ve antimaddeyi ve de ilişkileri sembolize eder. Bu burcun insanları; sezgi güçleri yüksek ve hırslı olurlar. Başkalarının düşünce ve hislerine önem verirler. Balıklar genelde duygularıyla hareket eden insanlardır ve bu yöndeki inançları da kuvvetlidir. Onlar için en uygun söz "ben inanıyorum" dur. İnanırlar çünkü doğruyu yapmak isterler ve bunun çelişkisini yaşarlar, ama istek güçleri zayıftır. İşte bu yüzden ; dış etkilerden çok çabuk etkilenirler. Burcun insanı kendi başına ayakları ustünde durmayı ve kendi iç dünyası ve inançlarının sonucunda öğrenir; Graham Bell gibi telefonu bulurlar... Balık burcu insanları çevrelerindeki insanların düşüncelerini bilinçsizce algılama yeteneğine sahiptirler. Bu burcun insanlarının yaptıklarından emin olmaları çok güçtür. Önce insanlarla göz göze gelmeyi öğrenmelidirler. Balık insanının morali çevresindeki olaylara ve ortama bağlıdır. Kemal Tahir veya Victor Hugo gibi... Kendisini çok iyi hissettiği bir anda çevreden gelen ve ona olumsuz gelen olaylarla birden moralinin bozulduğu ve ruhsal çöküntüye girdiği görülür. Bu inişli çıkışlı grafiği sık sık yaşadığı için doğru karar vermesi çok zorlaşır. Balık insanları fiziksel olarak çok güçlüdür ve bedensel olarak vücutları dayanıklıdır ama kendilerini hep yorgun hissederler. Tartışmalardan ve anlaşmazlıklardan hiç hoşlanmadıkları için genelde tarafsız davranırlar. Ama bu genişlikleri ve objektiflikleri; çoğu zaman ilgisizlik ve hatta duyarsızlık olarak değerlendirilir. Balık burcu insanı bazen çok pasif olur, onu böyle gördüğünüzde ya ortada bir haksızlık vardır ya da canı iyice yanmıştır. Ve gariptir; mücadele etmektense nerede yanlış yaptığını arama çabasındadır. Genelde sakin biridir Balık insanı ama bir de onu sabrı taştığı zaman görün ; çok zor yatışır, dikkafalı ve inatçı olur. Sonunda ise devrim gerçekleşir yani kırıp geçer...

Balık insanı bir duygu reaktörüdür Balık insanı sevimliliği, uyumu ve sempatikliği ile her kötümserlik arasında gider gelir. Genç balık insanları genelde maddeye çok önem verirler. Ama yaşları ilerledikçe kendilerini bulmak çabaları ve ruhsal gelişim onlar için önem kazanır. Artık, evrime ve yücelmeye yönelirler. İşte bu noktada topluma rahatça girebilen ve kontak kurabilen biridir. Bunu beyaz perdede en iyi yansıtan örnek komedyen Jerry Lewis´dir... Bazen onları çok çalışırken, bazen de hiç bir şey yapmazken görebilirsiniz. Duyguları güçlü bir iyimserlikle yüklüdür; Bunun en iyi örneği süper bir Balık burcu örneğiyle karşımıza gelir;Dünyanın kaderini değiştiren ve yeni bir çağın kapısını açan adamla; yani SSCB´nin son lideri Mihail Gorbaçov´la... Balık burcu insanları genelde kendi mallarına değer vermezler, oysa onlara dıştan baktığınızda, pinti dahi diyebilirsiniz ama bu arada başkalarının malına da önem vermezler, her iki durumda da dengeyi bulmayı öğrenmelidirler... Daha çok kendi fikirlerini ve o inanılmaz sezgilerini mantıkla bütünleştirerek kullllanmalıdırlar. Bunu yapamıyorlarsa çok mutsuz olurlar. Balıkların hayal güçleri çok gelişmiştir eğer imkan bulabilirler ve bu yeteneği kullanabilirlerse, Balık insanlarından iyi bir sanatçı, şair, müzisyen veya modacı çıkabilir, ya da muhteşem bir balet; işte dans meleği Nureyev... Balıklar yeteneklerini güzel sanatların her dalında rahatca kullanırlar. Fantazi dünyaları gelişmiştir ve başkalarının olumsuz taraflarını en kısa zamanda hissedebilirler, onlara doğuştan insan sarrafı diyebilirsiniz. Balık burcu insanı çevresine karşı yardımseverdir ama iyi niyetlerinin suistimal edildiğini anladığında çok kırılır ve ilişkisini koparabilir... Güvenini kazandığınız zaman sizin için yapamıyacağı şey yoktur. Olumsuz bir tarafı kendisini objektif görememesidir. Karar aşamasından önce tüm detayları görmek ve bilmek ister; bunu yapamadığında çok çabuk şaşırır... Ama detayları yakaladığında o olay artık onun için çözülmüştür.

Balık burcuna önerilerimiz

Bu yeni yıla az bir zaman kala özellikle de kalbi boş Balıklar´a iyi müjdelerimiz var. Yeni tanışmaların ve birlikteliklerin yoğunluğu artıyor. Kalıcı bir ilişki çıkabilir. Ama Sevgili Balık bu zorlukları hırsın ve gayretlerin ile aşıyorsun, bazı yeni atılımlar gerçekleştirebilirsin. Hatta yeni bir ortaklık teklifi dahi alabilirsin. Yanlız bu teklife bir cevap vermeden önce enine boyuna düşünmeni tavsiye ederiz. Çünkü çevrende senden yararlanmak isteyen kimseler olabilir. Daha temkinli ve dikkatli olduğun sürece sorunları kolaylıkla halledebiliyorsun. Bu yönde biraz gayret göstermen yetecektir. Aşk konularında ise bu dönemin sonunda hareketlilik daha da artacak. Ayrıca şansının desteği ile ulaşmayı düşündüğün kimseyi elde edebilirsin. Bu fırsatı iyi değerlendirmeni tavsiye ederim. Bu aylarda önemli bazı ev eşyalarını almak için kişisel isteklerinden vazgeçmen gerekebilir. Fazla borç altına girmemeye özen göstermelisin, yine bu dönem içinde sevgi ihtiyacının artacağını ve bu konuda faal olacağını hatırlatırım. Yanlız bir birlikteliğin varsa bu dönem daha anlayışlı olmalısın. Çünkü birlikte olduğun kimsenin ailevi sorunlara bu günlerde öne çıkacaktır. Bu sebeple moralinin bozuk olabileceğini unutmamalısın. Hatta onu moral açısından desteklemen gerekecek. Bu küçük ve tatsız olay ilişkinizi fazla etkilemeyecektir. yanlız daha önce yapmış olduğun bir plan varsa onu ertelemenize neden olabilir. Yılın ikinci üç ayı her türlü sorunun en aza indiği ve devam eden aksaklıkların çözüm bulduğu bir devre olacaktır. Aile ve iş yaşamında gelişebilecek ani sorunlar da kendiliğinden çözüme kavuşacaklar. Bu dönem her türlü konuda yenilikler ve değişiklikler düşünebilirsin. Hatta bunların çoğunu da gerçekleştirme fırsatı yakalayacaksın. Belki de kendini tamamen yenilenmiş hissedeceksin. Bu gelişmelerin dışında yakın dostlarından birisinin evlilik veya nişan davetine katılabilirsin. Bu tür mutlu anlar yoğunluk kazanacaktır. değişik kutlamalar ve davetler sosyal yönden seni hareketlendirecek. Çok eski bir dosttan sevindirici bir haber alacaksın. Belki de bu haberin ardından ilginç bir buluşma gelebilir. Ayrıca çekiciliğin ve caziben üstünde olacak. Hatta katıldığın davetlerde sana yakın olmak isteyen kimselerin sayısı artabilir.

Etki altında kalmayın, sezgileriniz var ya... Bu yılın ilk dönemı senin için oldukça yoğun ve hızlı olacaktır. Bu yeniliklerin aniden ortaya çıkışlarına karşı psikolojik yönden direnebilir ve sinirlenebilirsin. Gelişmelerin hızına ayak uyduramadığın için öncelikle sana hoş olmayan süprizler gibi gelebilir. Hatta davranışlarının oldukça gergin ve sinirli olacağını söyleyebiliriz. Fakat bir süre oldönemları incelediğinde ve yaşamaya başladığında göreceksin ilerlemeler senin lehine gelişiyor. Böylelikle de çoğu sorununun birden ortadan kalkmış olması tüm bu hızlı gelişmelerin sonucu olacak. Yine bu dönem içinde bazı yakın dostların ile aranda çıkabilecek tatsızlıklara karşı uyanık olmanı tavsiye ederiz. Değişik yönlerden olaylar seni sıkıştırabilir. Fakat dayanıklılığın ve cesaretin bu dönemde sana oldukça destek verecektir. Yanlız bu dönemde sezgisel yanının zayıflığını hissedeceksin. Çünkü kararlarında oldukça hatalı olduğunu uygulamalı alanda göreceksin. Dönemın ikinci haftasında ise iş hayatında oluşabilecek yenilikler ve gelişmeler seni şaşırtabilir. Bu tür ani olaylar değişik süprizleri de beraberinde getirecektir. Genelde baktığımızda bu dönem yaşamının değiştiği ve kendine yeni bir düzen kurduğun ortamları yakalayabildiğin bir devre olacaktır. Hatta bu konuda önemli bir karar vermek zorunda kalabilirsin. İşin ve mesleğin hakkında vereceğin bu karar düşündüğünden de önemli olacaktır. Gelişmelerin büyüsüne kapılan yakınlarının seni hızlı karar vermeye zorlamalarına kulak asmamalısın. Zaten olaylar sen istemesende gelişecektir. Bu nedenle daha sakin ve mantıklı düşünebildiğin bir dönemi seçmelisin. Etki altında kaldığın şu günlerde sezgilerine güvenerek vereceğin acele bir karar yanlışlıklar yapmana neden olabilir. Bu günleri daha çok gerçekten ihtiyaçlarını tespit etmek ve beklentilerini tartmakla geçirebilirsin.

Platonik aşklar var ama ya ötesi... Yılın üçüncü diliminde ise olaylar seni tamamen içine alacaktır. Sonucunun istediğin gibi olması için bu dönem vereceğin kararlara bağlı olacak. Etkilerden uzak ve sağlıklı seçim yaptığına inandığın an kararını verebilirsin. Hatta bu konuda son defe bir dostuna yada tanıdığına danışmanda fayda var. Bunun ardından da dostların ve arkadaşların sana süpriz yapabilirler. Dönem ayrıca kendine daha uzun zaman ayırabilme fırsatını yakalayacaksın. Hatta özel bir merakını ertelenmiş bir şekilde onlarla birlikte yeniden başlatabilirsin. Aynı dönem dost çevrende katılabileceğin bir toplantıda veya hoş bir sohbet ortamında tanışacağın ilginç kimseler olacaktır. Bu tanışmalarda karşı cins ile olan ilişkilerin de senin lehine çalışacaktır. Aşk ve özel hayatın öne çıkacaktır. Cazibeni ve çekiciliğini kullanarak yeni bir ilişkinin temelini rahatlıkla atabilirsin. Hatta hoşlandığın birisi ile bu dönemde yakınlaşabilir ve ilişkini geliştirebilirsin. Aşktan yana şans sana gülecektir. Platonik bir aşk dahi yaşayabilirsin. Bunların dışında yeni dönemin sen de yaratacağı rahatlık duygusuna kapılarak tembelleşebilirsin. Pratik yönlerini kullanmaya bakımından iyi bir dönem olacak. Bunun yanında maddi zorlanmalarında da rahatlama görülecek. Ayrıca harcamaların da bu dönemle birlikte artacağını hatırlatırız. Bu artışlar daha çok eve eşya alımı yönünde olacaktır. İş ve meslik hayatında ise bazı zorlukllar için bir miktar borç altına girebilirsin. Tabii ki bu dönemki şansının da yardımı ile fazla büyük zorluklarla karşılaşmayacaksın. Çevrendeki değişimlerin yanı sıra bu dönemde kişisel değişiklikler de öne çıkacaktır. Hatta giyim alışkanlığının öne çıkması bu değişimlerin en belirgini olacaktır. Yani bu dönem daha çok sendeki değişiklikler göze çarpacak. Bu dönemde hayalciliğin ve fantazilerin oldukça yoğun olacak. Hatta bu seni gerçeklerden de uzaklaştırabilir. Bunun yanında rahatlığından kaynaklanan tutumların dost ve aile fertleri tarafından eleştirilebilir. Kişisel arzularının birden artması gerçekleşmesi zor isteklerde bulunmana neden olabilir. Bu tür gereksiz tatsızlıklara karşı önlem almalısın.

Şansın iyi, farkında mısın? Maddi ve manevi açıdan elindeki değerlerin sana yetmemesi seni yeniliklere ve yeni ilişkilere sürükleyecek. Ayrıca bunun yanında materyal hırsın oldukça yoğun görülüyor. Hatta öyleki bazı kimseler senden bu konuda çekinir hale gelebilirler. Fakat bazı dostlarına bu konuda elindeki imkanları göstermek için hoş süprizler yapabilirsin. Tabii ki bu davranışların garipsenecektir. Birlikte olduğun kimsenin de ailevi sorunları sona erecektir. Böylelikle eski neşesi ve morali geri gelecektir. Beraber hoş vakit geçirebilirsiniz. Aile içindeki yaşlı kimselerle mal veya eşya ile ilgili bir tartışmaya girebilirsin.. Onlarla aranda tatsızlıklar çıkacaktır. Bu günlerde imkansız ve uygulama ihtimalinin olmadığı fikirler üretiyorsun. Bu seni bazı gerçeklerden uzaklaştırabilir. Özellikle de perşembe gününün ikinci yarısında kendini toparlamaya fırsat bulacaksın. İlk işin ise aile içindeki yaşlı kimselerle aranı düzeltmek olsun. Hemen bunun ardından dostlarını aramanı tavsiye ederiz. Yanlız haberleşme ağında bazı aksaklıklar olabilir. Kendini buna göre ayarlamanı tavsiye ederiz. Dönemin son haftasında olaylar senin kontrolünden çıkıyor. Zaten tamamen bu kontrolu alamamıştın iyiden iyiye kaybediyorsun. Hatta bu ay senin yerine olayları ele alacak bir yakının çıkacaktır. Ufak tatsızlıklar canının sıkılmasına neden olabilir. Ama genelde gelişmeler senin lehine ilerliyor. Geçen haftaların yorgunluğunu ve bitkinliğini üzerinde hissedeceksin. Bununla beraber bedensel açıdan daha sakin bir döneme girdiğini söyleyebiliriz. Bunun dışında hafta içinde aldığın bir malın geri iadesi söz konusu olabilir. Bu mal nedeniyle bir hayli sıkıntı çekebilirsin. Hatta el becerilerinin bu günlerde verimli olabileceğini hatırlatırız. Kısa vadeli seyahatler gündeme gelebilir. Ayrıca çeşitli tanışmalar da gözleniyor. Maddi yönden ise kısa bir dönem bazı kısıtlamalarla karşılaşacaksın. Hatta bir eşyanın veya senedinin ya da taksidinin bedelini ödemekte zorlanabilirsin. Bu ara etkilerden çok çabuk etkilendiğini de söylemeliyim. Acelecilik ve kişilere karşı ön yargılı davranışların sorunların ana kaynağı olacaktır. Bu yüzden daha sakin ve önyargısız olman gerekecek. Hatta çevreni bu konuda bir hayli rahatsız edebilirsin. Sana yardım etmek isteyen dostlarından da uzaklaşma eğiliminde olanlar çıkabilir. Bu devreyi en az zararla atlatmak istiyorsan ilişkilerini mümkün olduğunca ertelemen ve kendi uğraşlarına veya güncel iş hayatına dönmen gerekecek. İş hayatında bazı aksaklıklara neden olacak tutumlar gösterebilirsin. Beraber çalıştığın kimselerden yapabileceklerinin üstünde bazı isteklerde bulunman sorunlara neden olacaktır. Hatta bazı isteklerini abartılı bir şekilde göstermen de eleştiri konusu olabilir. Aşk ilişkinde ise kendini daha fazla düşünmen sevdiğin ile arandaki olumlu diyaloğu bozabilir. Tüm bu gelişmeler senin rahatlık duygunun hala sürmesinden kaynaklanıyor, belki de bir süre sorumluluktan uzak bir tatil veya gezi yapman bu tür duygularının azalmasına ve kendini toparlamana neden olabilir. Yine de bu gelişmelerin yanında şansının seni maddi konularda desteklediğini unutmamalısın.

Daha affedici ol Fiziksel gücünü yeniden hissediyorsun. Hatta kendinde aşırı bir enerji yoğunluğu hissedebilirsin. Bu enerji yoğunluğunu üstünden atabilmen için değişik yöntemler kullanmak isteyebilirsin, hatta bunlardan birisi hızlı yürümek. Seni tanıyanları bu davranışın ile şaşırtabilirsin. Bunun yanında ortaya çıkan tensel ve cinsel arzularının yoğunluğunu kontrol etmen gerekebilir. Yanlız tüm bu ani gelişmelerin yanında zihinsel yönden güçlü ve aktif olduğunu söylemeliyim. Bu da seni girişimlerinde oldukça faal ve verimli yapacaktır. Yanlız bu kısa dönemde çevrendeki insanlara daha anlayışlı olman gerekecektir. Aceleciliğinden ise hiç bir şey kaybetmemişsin. Bu dönemde de aceleciliğin gündemde olacak. Yine bu dönemde zihinsel yönden güçlü olmana rağmen konuşmada bazı sıkıntılar çekebilirsin. Hatta kendini ifade eksikliği de görülebilir. Bu nedenle ikili ilşkilerine ve iş ilişkilerine dikkat etmelisin. Dönem ayrıca sevdiğin kimseyle aranda geçecek tartışmanın havasını yumuşatmak için ona önem verdiğini hissettirmen yeterli olacaktır. Bahar aylarında olaylar yeniden senin istediğin gibi akacaktır. bir mal alımı için dostlarına arkanı dönüyorsun. Yanlız bu hırsının uzun sürmemesi halinde kırdığın dostlarınla yüz yüze kalmak zorunda olduğunu hatırlaman iyi olur. Bu nedenle onlara karşı daha duyarlı olman gerektiğini unutmamalısın. Zihnin her zamankinden daha iyi işleyebilir ve seni şaşırtabilir. Özellikle de zihinsel bulmaca ya da bu tür oyunlara her zamankinden daha yatkınsın. Bu arada sevdiğin kimseyi ihmal ettiğin için hararetli bir kavga yaşayabilirsin. Bunun dışında karşı cinsle daha fazla ilgilenme ve beraber olma ortamı yakalayacaksın. Bu da seni küçük kaçamaklara itebilir. Uzun süredir çevap beklediğin işten de olumlu netice alacaksın. Bu günlerde mantığın herzamankinden daha hızlı ve dinamik çalışıyor. Bu da geleceğe dönük yatırımlar yaparken sana büyük avantaj sağlıyor. Dönemsel mantık seni kendin ve yakınların ile ilgili özel kararlar alırken de yanlız bırakmıyor. Bu dönemden faydalanmanı ve mantığının bu çalışkanlığından istifade edip yapman gereken işleri yoluna koymanı öneririz.

Yaratıcı gücün sana kaynak olacaktır. Kendine yeni ilgi alanları ve yeni hobiler arayabilirsin. Sana ilginç gelen her konuya atlayabilir kısa süre de olsa o konuyla ilgilenebilirsin. Biraz daha seçici davranman ilgileneceğin konuları titizlikle seçmen daha fazla zaman ayırmana ve tatmin olmana neden olacaktır. Eğer çalışıyorsan mesai arkadaşlarınla ya da çalıştığın kişilerle iyi kontaktlar kurman gerektiğini ve zaman zaman da onlarla birlikte olman gerektiğini unutmamalısın. İş çevrende yanlız kalmaman çevrenle ilişkilerini zedelememen lehine olur. Aksi taktirde patronun ile aran açılabilir. Hiç süphesiz bu tarz sorunları halledecek zekaya ve diplomasiye sahipsin. Bu iş ve çalışma trafiği içinsinde aşk hayatını ihmal ettiğini göreceksin. Bu ihmalin affedilmeyeceğini ve büyük bir sorun yaratacağını düşünüp daha da çekimser kalabilirsin. Bu pasiflikten silkelenmelisin. Çünkü yapacağın bir hareket sevdiğin kimseyi yumuşatmana yetecektir. Bir an önce kendini affettirmenin yolunu bul. Biraz tembelleştin mi yoksa? Sezgilerin de iş hayatında başına gelebilecek riskleri en aza indirmeni sağlayacak. İkili ilişkilerinde ise oldukça hırcın ve tartışmacı bir halin var. Bu da pek çok konuda bilirkişi ya da ukala pozisyonuna düşmene neden olacak. İş ve ev hayatındaki sorunlar seni fazlasıyla sıkmasına rağmen çözümlemek için tüm enerjini sarfedeceksin. Tabii ki iş çevresinde diplomatik davranman pek çok kişinin gözüne girmene neden olacak. Bu nedenle konuşmalarında biraz daha seçici davranmanı öneririm. Üçüncü ayda kendine yeni uğraşlar edinecek ve ilgilendiğin hobilerin sana artık yetmediğini farkedeceksin. Bu nedenle de büyük bir araştırmaya gireceksin. Ve sonunda da bütün zamanını doldurabilecek yeni bir uğraş edineceksin. Oldukça çocuksu davranıyor ve sorumluluklarını bir kenara itiyorsun. Bununla birlikte iş hayatın ile ilgili pek çok önemli karar seni bekliyor. Önceliği işine vermen daha iyi olacaktır. Çünkü hobilerine ayıracak pek çok zaman bulabileceksin.Bu yenilik arayışı sende değişiklikler ortaya çıkaracak. Çevrendeki insanları sempatikliğin ile fazlaca etkileyeceksin. Hatta bu özelliğinden elinden geldiğince yararlanmaya bakacaksın. Bu arada karşı cinsten birini etkilemek için de çokça çalıştığın görülüyor. Ama bu seciminin doğru olup olmadığın bir daha düşünmeni önerebilirim. Biraz tembelleşiyorsun desek yerinde olur. Çünkü kendini boş ve sıkılgan hissetmen pasif olmana ve geri planda kalmana neden olabilir. Bu tür duyguları üzerinden atabilmek için de kendini alış-verişe verebilirsin. Fakat bunun da yanlış olduğunu çok çabuk görecek ve kendini toparlayabileceksin. Hatta öyle ki birden çalışma isteğindeki artışa kendin de şaşırabilirsin. Hafta sonunda ise bu hareketliliğinin sonucu olarak bazı ertelenmiş resmi işlerini takip edeceksin. Bunun yanında sosyal aktivitelerinde de oldukça yoğunluk olacak. Duygusallığın yüzünden çevrene karşı her zamankinden daha çok ilgili ve yardım sever olacaksın. Bununla birlikte kendi iç sorunların ikinci plana itilecek. Bu da problemlerin çözümünü geciktirecek. Bu devrede daha çok çevrene dönüksün. bu dışa açılma senin kendi yaratıcılığını ve yeteneklerini de kısıtlayacak. Bununla birlikte sezgilerin kısaca altıncı duyun bir hayli gelişmiş durumda. Ama bu seni olumlu yönden çok olumsuz yönde etkileyebilir. sonuçta olaylara karşı isteksiz ve tembel bir hale geleceksin. Bu da iş verimini bir hayli düşürecek. Kısa sürede toparlanmanı ve bir an önce silkelenmeni tavsiye ederim. Yaşadıkların doğrultusunda davranışlarında ve karakterinde bazı değişikliklerin olduğunu göreceksin. Bunları kabul etmen bir hayli zor olabilir. Fakat daha verimli olduğunu görmen sana onları kolaylıkla kabul ettirecektir. Aşk ilişkilerine bir süre ara vermişe benziyorsun. Fakat bu ayde duygusallığın artacak. Ve bunun yanında inanılmadık derecede kaprisli tutumlar sergileyeceksin. Hatta tartışmalara ve kavgalara eğilimli görünüyorsun. Beraber olduğun kimseden çok destek alıyorsun. Fakat dostlardan gelecek eleştiriler sende soru işaretleri yaratacaktır. İçe dönüklüğün devam ediyor. İçgüdülerindeki yoğunluk yüzünden sevmediğin kimselerle iş yapmak zorunda kalabilirsin. Bu arada çevren tarafından bencilliğin yüzünden arada bir eleştiri alacaksın. Maddi çıkarların için istemediğin pek çok ilave işi kabul etmek zorunda kalabilirsin.

 

Balık burçları: Siz nesiniz?

Kişiler ve olaylar ideal imajlara uymadığı zaman kabul etmekte güçlük çekersiniz
Her ne pahasına olursa olsun hayatınızı devam ettirirsiniz
Başkalarıyla özdeşleşmeye hazırsınız
Fazlaca kırılgansınız
Herşeye duygusal reaksiyon gösterirsiniz
Merhametlisiniz
Ruhsalsınız
Eşitliğe inanırsınız ve daha insancıl girişimler için kuralları çiğnemekten kaçınmazsınız
Kusursuz bir yargıçsınız
Duygusal bir yöneticisiniz
Hissi bir öğretmensiniz
Müptela olabilen bir karakteriniz vardır
Yaratıcısınız
Açı çektirmekten hoşlanan rolünü oynamayı seversiniz
Suçu bir silah olarak kullanırsınız
Bir mahkum veya suçlayan olabilirsiniz
Utangaçsınız
Aktör, ressam, yazar veya rüyacısınız
Derli toplu ve iyi düzenlenmiş veya pasaklı ve dikkatsiz olabilirsiniz
Kişisel alışkanlıklarınız çevrenize duygusal tepkilerinizi yansıtır
Hayal gücünüz kuvvetlidir
Soyut fikirler üretmeye kabiliyetiniz vardır.
Cesaretlisiniz ve risk alırsınız
Zorlayıcısınız
Psikosomatik hastalıkdan etkilenebilirsiniz.