Kova Burcu

 

KOVA BURCU
20 OCAK - 18 ŞUBAT
Sabit, Hava, Pozitif

HAVA: Manevi - İçten aktif enerjili - Açılabilen (hislerini dökmeye hazır olan) - Birleştirici - Entellektüel tutum - Çabuk parlayabilen. Hava elementi kişinin daha çok iletişime yönelik olmasını göstermektedir. Zihinsel alış verişin gerçekleşmesine yönlendirir. Bununla birlikte sosyal ilişkilerin ve entellektüelliğin ölçüsünü de göstermektedir. İkizler Burcunda bu haberleşmeyi veya bilgileri biriktirme kaabiliyeti ve bu bilgileri rahatlıkla iletme yönündeki zenginliği göstermektedir. Terazi Burcunda ise bu daha çok insan ilişkilerini dengeleme yönünde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca genel ilişkilerdeki alışverişin oluşumunu da dengeleme veya eşitleme yönünde ağırlık kazanmaktadır. Kova Burcunda da bu daha çok yakın çevre ilişkilerini ve genel çevre ilişkilerindeki yardımcı olma ve yardım etme isteğini göstermektedir.

SABİT: Sağlam - Konsantrasyon yeteneği - Şiddetli dürtülü. Sabit grubundaki yoğunluk kişinin dayanıklılığını ve olayların üserine gidebilmeyi göstermektedir. Başarılarının, uzun süreli dayanıklılıkları ve inatlarından gerçekleştiğini göstermektedir. Ağır ve sürekli bir çalışma ritmine alışık olmalarını da göstermektedir.

KİŞİLİK : Farklı, orjinal, sınırsız bağımsız, sempatik, sevimli, iyi organizatör, idealist, yanlızlığı seven, hümanist, çözümleyici, yanlızlığı seven, hümanist, dikkafalı, bazen tembel, bazen yalancı.

İLGİ ALANLARI : Sosyal faaliyetler, Ekoloji, Bilim, Okültizm.

DİĞER BURÇLARLA: İkizler´le uyumlusun, Aslan´dan çokşey öğrenebilirsin, Boğa sana güvenlik ve güç verir, Akrep seni geliştirir ve ilerletir, Yay ise senin kozmik bilincini sağlar.

Kova burcunun analizi

Anilik - Değişim - Düşüş ve zorlanma - Toplumsal kısıtlama - Yenilikler - Bağımsızlık.

Aydınlık tanımı: Orjinallik - Serbestlik - Özgürlük sevgisi - Kendi yoluna gitmek - Yeni olanı sevmek - Hareketlilik - İyi algılama - Hafif gerginlik - Yenilik arzusu.

Karanlık tanımı: İnatçılık - Uyum eksikliği - Dikkafalılık - Bilgiçlik taslamak - Gergin varlık - Güçlü ruhsal gerginlik - Agresif davranışlar - Karekter tutarsızlığı - Yenilik tutkunluğu - Yıkıcı yaklaşımlar.

Kişilik: Reformistler - Darbeciler - Devrimciler - Mucitler - Teknikerler - Ruhsal gergin olan kimseler.

Uranüs artı davranışlar: Orjinal fikirler üretebilmek - Algılama gücünün iyi kullanımı - Yeniliğe açık olmak - Başkalarına karşı yardımda bulunma isteği - Genel çevre ile iyi ilişkiler kurma arzusu - Hareketli bir kişilik - Karşılamaya yönelik davranmak - Vücut ritminin dengeli olması.

Uranüs eksi davranışlar: İnatlaşma sevgisi - Karekter tutarsızlığında aşırılık - Gergin ve sinirli davranışlarda bulunmak - Yenilik tutkunluğunun abartılması - Abartma eğilimi - Geleneksel olmaya karşı çıkmak - Her şeyi biliyormuş gibi davranışlar sergilemek - Topluma karşı çıkmaktan hoşlanmak - Bağımsızlığın abartılması.

GEZEGENİNİZ URANÜS´İN ASTRO ETKİLERİ Aniden beliren konsantre güç ve büyük kuvvet, değişikliklerin ve araştırıcılığın planetidir.

PSİKOLOJİK ÖZELLİK: (+) Orjinallik,özgürlük sevgisi, dikkafalılık, ritm anlayışı, sezgi.

(-) Kendine özgü tutum, devrimci kişilik, karşı gelmek.

BİYOLOJİK ÖZELLİK: Sinir sistemi, beyin derisi, omurilik, sinir ve beyin hastalığı, yaralanmalar, kazalar, ameliyatlar.

SOSYOLOJİK ÖZELLİK: Reformcular, kaşifiler, tekniker, devrimciler.

SAĞLIK:

Genel vücut ritimi - Nabız - Nefes - Sinir sistemi ile olan tüm ilişkiler - Beyin zarı - Hipofiz - Omurilik - Felç. Kova burcu ; bacakların dizler ve ayaklar arasındaki bölümü yani baldırları ve ayak bileklerini simgeler. Vücudun ritmiyle ilişkisi vardır. Kan dolaşımının hızlanması ve yavaşlaması yani tansiyonla, nabız, nefes ve hipofiz de, kova burcu ile ilgilidir.

KOVA BURCU´NUN VÜCUT ÖZELLİKLERİ:

Kova insanlarının omuzları genelde geniş olur. Bacakları ve vücutları ise uzundur. Ayrıca bacaklarını iyi kullanırlar, nadiren büyük göğüslü olurlar. Ve bu kadınlar alışılmış kadınsal cazibeye fazlaca sahip değillerdir. Sıradışı, egzotik bir cinsellik yayarlar. Cinsel yönden çekici kovalara pek sık raslanmaz. Fakat genelde; Geena Davis gibi çarpıcı örnekleri de görülür.. Ama bu tipler de, daha çok konuşmaları ve abartma eğilimleri ile tanınırlar. Elleri ve ayakları Oğlak insanları gibi genelde büyüktür ama etkileyici ve zarif durur. Kova insanlarının bakışlarında genelde zeki bir ifade vardır. Saçları sağlam ve aşırı statik elektrik yüklüdür. Genelde düşüncelerini kendilerine saklayan insanlardır.

 

Ünlü kovalar

Ronald Reagan - Paul Newman - Mozart - Clark Gable - Schubert - Darwin - Mia Farrow - Galile - Lincoln - Ajda Pekkan - Copernicus - Prenses Stephanie - Jack Lemmon - Barışnikov - Alice Cooper.

KOVA´YI İLGİLENDİREN VE ETKİLEYEN KONULAR:

Havacılık - Anemi - Modern mimari - Astroloji ve astrologlar - Piller - Büyük kuşlar - Kan dolaşımı - Kulüpler, dernekler, sosyal kuruluşlar - Kongre toplantı, seminerler, sempozyumlar - Elektrikli, alacalı ve çarpıcı renkler - Kıbrıs - Elektrik, elektrikli araçlar - Elektronik, elektronik araçlar - Ruhsallık, ruhçuluk ve ilgili inançlar - Hangarlar Hümanizm - İdealizm, ideolojik eylemler - İlericilik, modernizm, gelecekçilik - Bilgi - Motorlar, motorsikletler - Okültizm - Yeni öğretiler ve doktrinler - Nükleer fizik, atom fiziği - Papağanlar - Fotoğrafçılık, fotoğraf merakı - Psikoterapi - Radyo, radyo alıcıları - Radyoterapi, X ışınları, röntgen - Devrimler, darbeler ve politik değişimler - Vizyonlar, hayaller, rüyalar - Abartılmış hayal dünyası - Şelaleler, çavlanlar- Uzaktan etki yapma ihtirası ve yeteneği - keşifler, bilinmeyen yerlerin ortaya çıkarılması - Askeri kurumlar, ordular, silahlar, üniformalar - Savaşmak, savaş sanatları - Kasım - Buz, soğuk, kutuplar - Yüksek düşünceler.

Kova burcunun özellikleri

Burçlar kuşağının onbirinci burcu çılgın dahiler burcu Kova´dır. Yönlendirilmiş enerjiyi, bunun toplanmasını ve yönlendirilmesini sembolize eder. Kova insanları için dostluk ve arkadaşlık önemlidir. Kova Burcu insanları kararlılıkları, dikkafalılıkları ve bilgiçlik taşlamaları ile ünlüdürler. Yazar Engin Ardıç veya Galile gibi... Onlar için en uygun söz "ben biliyorum" dur. Kova insanları genelde huzursuz insanlardır, ilişkilerinde düşüncelerinin anlayışla karşılanmayacağını düşünür ve alınırlar. Bunun sonucu ilişkilerini çabuk koparabilen veya anlamsız savunmalara ve tartışmalara girebilen insanlardır. Kendi entellektüel düzeylerine uymayan veya bu düzeyde olmayan insanlar onlara göre değildir. Kova insanlarının olumsuz yönlerinden birisi; sırtları sıvandığı ve düşüncelerinin önemsendiği ve pohpohlandıkları sürece hoşlarına gider bir yapıda olmaları veya görünüm arzetmeleridir. Kova insanı taklitçi ve yapay insanlardan hoşlanmaz fakat sıkıştığını hissettiğinde kendisi de bu yola başurur. Ellerinden geldiğince çevrelerindeki ınsanlara eşit davranmaya çalışırlar, ama bu davranışlarının bir sınırı vardır, bu da kendi entellektüel kapasitelerinin altında gördükleri insanlar için geçerli değildir. Mesela Ajda Pekkan çok güzel bir örnektir. Kova insanı yanlızlıktan hoşlanmaz bu yüzden de yeni insanlarla tanışmak ve düşünce alışverişinde bulunmak ister. Bu nedenle de, grup çalışmalarında başarılı olur. Kovaların bir başka ilginç yanı da; arkadaşları evlenip uzaklaştığında bu arkadaşlığı sürdürmeleridir. Kendileri evli olsalar dahi... Kovaların bu huyları çoğunlukla gözden kaçırılır. Kova insanlarının bir konu üzerinde yorulmadan çalışma ve araştırma yapabilme yetenekleri vardır. Yani mükemmel birer konsantrasyon ustası olurlar. Bu yetenekleri daha çok düşünsel boyutta gerçekleşen bir iletişim şeklidir. Onlar için mal sahibi olmak bir yöntemdir ve bu yönde fazla hırslı değildirler. Kova insanının şaşırtıcı bir başka huyu da; abartma eğiliminin çok fazla olmasıdır. Bu yüzden; kitleleri kolay etkileyebilirler; işte size Halit Kıvanç...Ya da "Rüzgar Gibi Geçti"nin unutulmaz oyuncusu Clark Gable...

Kova´nın iki türü Özellikle de kova kadınları; bilgi ile bütünleştirdiklerinde, araştırma ve inceleme alanında isim yapabilirler. Karşılaştırma ve türetme onların çok kolay yapabildiği bir şeydir. Bu yetenekleri sonucunda, Kova Burcu´nda doğmuş bir sürü bilimciye raslayabilirsiniz.. Bir konu veya olay hakkında, saatlarce konuşabilirler bu yetenekleri iyi bir konuşmacı olarak ortaya çıkabilir. Kova insanının hayal gücü çok geniş ve güçlüdür, sezgilerini iyi kullanır. Bu tipler daha çok kendi gelişimlerine değil, yanlarında bulunan insanların gelişimlerine önem verirler. Her konuya açık, tutucu olmayan insanlardır. İkinci tür kova insanları ise daha çok kendilerini beğenmiş ve biraz da ukala olurlar; onların düşünce yapılarında ve entellektüel gelişimlerinde, çevresi tarafından bir boşluk veya açık yakalanacağı korkusu vardır. Bu burç incelendiğinde iki tür Kova insanı görülür. İlki, üst düzeyde gelişmiş olanı; İkincisi ise alt düzeyde kalmış ve o koşullarda gelişmiş Kova olan türüdür. Bu iki türün dış görünüşlerinde veya davranışlarında çok belirgin ayrılıklar görünmeyebilir ama ilişki yöntemlerinde ve düşüncelerinde; bu iki tür birbirine tamamen zıttır. Birinci tür Kova insanları çoğunlukla ilişkide olduğu insanlara saygı duyan tiptir . Öteki ise, olayları benzetme yeteneğini kullanarak senaryolaştıran; tutucu Kovalar´dırlar. Bu tür Kovalar için okuduklarından başka doğru yoktur ve bu yüzden dikkafalı olurlar. Gelişmeye açık gibi görünseler de tutucu oldukları için geriye dönebilirler. Köpeğin sıcaklığı, dostluğu; sincabın sevimliliği; kartalın gururu ve saldırganlığı, guguk kuşunun ise özgür ve özgün garipliği kova insanının ortak özelliğidir. Kova Burcu için bu hayvanların karakteristik yönlerine dikkat edilmesinde yarar vardır.

 

Kova burcuna öneriler

Yeni yılla birlikte gelen zorlu bir dönemin içine giriyorsunuz. Her konuda baskı altında bulunmak ve düşünce yapısı olarak duygularınızı ön plana almak sizi sıkıntılı olayların içine itecektir. Bu durumu engelleyebilmeniz içinse mantıklı olmalı ve çevrenizdeki bazı kişilere "hayır" demesini bilmelisiniz. Ay boyunca sorumluluk almaya ve çok çalışmaya yetecek kadar enerjiniz var. Eğer kafanızda kesinleşmiş bir düşünceniz yoksa harekete geçmemek için direnmelisiniz. Çünkü yoğun enerjinizi yanlış değerlendirmeniz sizi huzursuz bir yapıya sokacaktır. Soğuk görünüşünüz altında aslında hiçde sert olmayan bir kalp taşıyorsunuz. Gerektiğinde hemen yardıma koşan ve arkadaşlarınıza derinden bağlı bir insansınız. Mantıklı olduğunuz kadar çevrenizdeki olaylara hemen uyum sağlamanız, özellikle bunu düşüncelerinizde uygulamanız etrafınızdaki insanlardan olumlu eleştiriler almanızı sağlıyor. Meslek hayatınızda ise çalışmalarınız esnasında fikirlerinizin hemen dikkate alınmaması sizi sinirlendirebilir. Oysa her düşünceniz kabul edilir diye bir kural yok. Fikirleriniz sizin için çok önemli olabilir, ama başkaları sizinle aynı fikirleri paylaşmayabilir. Siz fikrinizi söylediniz. Değerlendirmek ya da dikkate almamak onların bileceği iş. Bu konuda birz rahat olmayı deneyin. Gezegenlerin olumsuz etkileri nedeniyle, ne kadar çaba sarf ederseniz edeinişlerinizde bazı aksamalar baş gösterecektir. Bazı sıkıntılı durumlar yaşasanız da geriye çekilmek yerine sizi kamçılamasını sağlayın. En azından birşeyler öğrenmeye çalışın. Konuları dolaysız yaklaşımlarla, ayrıntılarıyla birlikte ele almaya çalışın. Ancak o zaman hangi boyutların içinde olduğunuzu görebilirsiniz. Aşk ve evlilik hayatınızda ise sevgi iliişkileriniz net bir düzlem içinde ilerleyecek. Yanlız karşınızdaki kişi ona açık olmadığınız zamanlarda sizden şikayetçi olabilir. Bu da belki içinizden dışarıya atamadığınız sıkıntılardan kaynaklanıyordur. Ondan birşey gizlemeyin, içinizi açın. İnanın çok sevinecek ve sizi sevdiğini bir kez daha kanıtlayacaktır.

Düşüncelerinizi tam olarak yansıtamıyorsunuz Eğer bekarsanız ve devam eden bir ilişkiniz yoksa yeni arkadaşlıklar için olumlusunuz. 12 Şubat-15 Şubat arası doğduysanız dikkat etmeniz gereken şey maddi değerlerdir . Öyleki elinizdeki herşey değerini yitiriyor ya da elinizi attığınızher iş tersine gidiyormuş gibi geliyor. Böyle olmamalı fakat Satürn kısıtlamaları nedeniyle kendinizi toparlamanız biraz zor olacak. Durumların böyle olması sizi hem bedensel hem de ruhsal olarak etkiliyor. Aşk ilişkilerinize fazla zaman ayıramayacaksınız. Durağan bir ilişkiniz olabilir. Özellikle ikili ilişkilerinizin uzun süre bozuk gitmesi psikolojik açıdan sizi olumsuz olarak etkileyecek ve yeni bir ilişkinin başlangıcını köreltecektir. Fakat bu tarihten sonra yeni ve güzel şeyler meydana gelecektir. Olaylara başlangıcınız çok güzel, fakat olayları sürdürürken takındığınız tavır, çalışma arkadaşlarınıza uyum sağlayamamanız gibi pürüzler ortaya çıkacaktır. Entellektüel düşünceleriniz daha çok güncel konuları ele almanızı sağlıyor. Eğer yazım konularında işiniz varsa istediğiniz sonuçları alacaksınız. Ne varki bütün olay yine sizde düğümleniyor. Kafanızı en iyi şekilde çalıştırmalı, nerede ne zaman hareket edeceğinizi bilmelisiniz. Yani herşey birbakıma zamanlamayı iyi yapmanıza bağlı olacak. Atacağınız her adımı iyi hesaplamalı, baktığınız her yerde kendinizi görmeli ve hatalarınızı anında kavramalısınız. İşte o zaman hata yapma oranını azaltacaksınız. Ne varki bu ara sert açılar altındasınız. Fakar geçen yılın bu dönemi kadar değil. Yine de siz temkinli olmaya devam edin. Aşk hayatınız olumlu gibi gözüküyor. Fakat siz boşvermeyerek süregelen ilişkileriniz için bir durum değerlendirmesi yapmalısınız. Satın alınacak bütün hoş şeylere aşırı ilginiz size belki de gereksiz harcamalar yapmaya itecektir. Sanki böyle davranarak egonuzu tatmin ediyorsunuz. Güzel konuşan ve mantık çerçevesi içinde düşünen bir yapıya bürünmeniz toplumda saygınlık kazandıracaktır. Arkadaş grubunuzla etkinlerde bulunacak, ilgi alanınıza giren konularda onlarla düzeyli tartışmalar yapacaksınız. Düşüncelerinize hakim olmalısınız. Yani onları siz yönlendirmelisiniz, onlar sizi değil. Dağınık düşüncelerinizi bir araya toplamalı aralarında ilişkisi olanları gruplandırmalısınız. Ancak bu şekilde yararlı şeyler üretebilirsiniz. Değişikliği pek de önemsemeyen yada sevmeyen bir Kova iseniz yaşadığınız ortam içinde edindiğiniz yer size yeterli geliyor demektir. Oysa bu düşüncelerden kendinizi arındırmalı hatta bu konuda yardım alabileceğiniz kimselerle beraber olmalısınız. Düşüncelerinizi hayata geçirirken tersliklerle karşılaşmanız sizi bu konuda olumsuz bir havaya sokuyor. Ve şu anda kafanızdaki düşünceleri dışarıya yansıtmakta zorluk çekiyorsunuz.

Bir dost sizinle olacak Diğer bir konu ise sosyal çevreniz. Aslında bulunduğunuz mekandan hoşnut değilsiniz. Daha geniş ve yapıcı bir çevre düşlüyor ama harekete geçmek için yerinizden bile kıpırdamıyorsunuz. Sizi engelleyen şeylerden birisi kendinizin yarattığı olumsuz düşünce formları ve isteksizlik. Ama yaşadığınız ortama aşırı bağımlılığınız bunu engelliyor olabilir. Yerleşik alışkanlıklarınızdan vazgeçmek sizi bir hayli korkutuyor. Aşk hayatınız ise burcunuza olumsuz açı yapan Mars nedeniyle bir hayli etkilenecek. Trajedilerle dolu ilişkiler gündeme gelebilir. Üstelik bu durumun size verdiği sahte havalar koyu tartışmalar içinde girdiğinizde sizi müşkül durumlarda bırakabilir. Kendi hatalarınızın yüzünden ne başkasını suçlayın ne de kendiniz zor durumlarda kalın. Bir an önce gerçeklere dönmenin zamanı geldi. Sağlığınız ise kronik soğuk algınlıkları yüzünden pek de rahat değil. Bilinçaltı isteklerinizin ön planda olması sizi ruhsal açıdan rahatsız edecektir. Siz sıradan bir insan değilsiniz. Bunu herkes anlamalı. İş hayatınızda ise aceleci olmamalısınız. Telaşlı bir yapı, sahip olduğunuz enerjiyi yönlendirmede hatalar yapmanıza neden olacaktır. Fakat savaşmak ve çabagöstermek istemiyorsunuz. Bu yüzden de olayları çözümlenmeleri için kendi hallerine bırakıyorsunuz. Ama bu hatalı bir tutum. fazlasına kalkışmak çeşitli rahatsızlıklara yol açacaktır. Eğer süregelen bir ilişkiniz varsa ya da evliyseniz eşinizle uzun süreden beri anlaşamadığınız bir konu varsa, tartışmalara tekrar başlamadan uygun bir dille birbirinize açılmalısınız. Başlangıçta biraz gayret ve sabır yeterli olacaktır. Aşk hayatında çok ince ruhlu ve merhametlisiniz. Bir dost güvende olmanızı sağlayacak onunla çalışmalarda bulunacaksınız. Ayrıca ilgi alanınız oturduğunuz evi ve aileyi de kapsayacak. Aileden kimselerin sorunlarıyla ilgilenecek, yardımcı olmak isteyeceksiniz. Her türlü anlaşma-sözleşmelerden, başkasına kefil olma gibi durumlardan, yeni başlangıçlardan bir ay için uzak durmanız gerekiyor. Ayrıca herhangi bir evrak tanziminde titizlenmelisiniz. Toplumla olan ilişkilerinizde ise, sezgileriniz kullanın. Onları kullanmayı gözardı etmemelisiniz. Eğer süregelen bir ilişkiniz yoksa flört olaylarını sıkça yaşayabileceğiniz bir devredesiniz. Düzgün ve akıcı bir konuşmayla, yapmak istediklerinizi, düşüncelerinizi net bir şekilde ortaya koyamazsanız yanlış yollara yöneleceksiniz. Özellikle bireyselliğiniz ön plana çıkartacaksınız. Bunu ortaya koyuş biçiminiz ise duygusal olacaktır. Her olaya duygularınızla katılabilirsiniz. İnsanları her konuda kesin tavırlar içinde esneklikten yoksun bir şekilde yargılamak yanlış olur. Yılın ilk aylarında son derece gururlu ve ödün vermeyen bir yapı içindesiniz. Hatta bencilliğe varacak davranışlar sergileyebilirsiniz. Oysa size bir şey kazandırmayacak olan bu tutum sizi olumsuz yönde etkileyecektir. Unutmayın ki onları yapmak istemedikleri işler için zorlamamalısınız. Hem verici hem de alıcı olmalısınız. Zor değil, yanlızca biraz özveriniz olması yeterli olacaktır.

Nerede o Kova´nın ünlü sezgisi? Genel olarak ilk yargılarınız doğru ve kesin fakat ayrıntılarla fazlaca ilgilenmeniz zaman kaybına neden olacaktır. Kimsenin aklına gelmeyen, orjinal ve kendini özgü değişik fikirler üreteceksiniz. Fakat yapabileceğinizden daha fazla iş üstlenebilirsiniz. Enerjinizi doğru bir şekilde yönlendirmelisiniz. Aksi takdirde meslektaşlarınızla ve eğer varsa iş ortaklarınızla gereksiz tartışmalara girebilirsiniz. Evliyseniz eşinizle olan ilişkileriniz o kadar sağlıklı değil. Ne varki yine de size olan desteğini yansıtmaktan çekinmiyor. Çünkü o da yaşadığı çevreye karşı mahçup duruma düşmemeyi ve toplumda saygınlık kazanmayı istiyor. Bu süre içinde özellikle aşk konusunda hiçbir yenilik yapmamanız iyi olur. Girişimlerinizi yılın ilk üç ayından sonraya bırakmak sizin için daha iyi olacaktır. Daha sonra ise karşınızdaki insanın sevgisini kazanınca, onu kontrol etmeyi düşünün. O böyle bir yaradılışa sahip değil. Bu durumu küstah ve baskıcı bir tavır olarak değerlendirecektir. Kendi haline bırakın ve hiçbir etki ve zorlama yapmayın. Siz sadace girişiminizi gerçekleştirdiniz. Onun duygularını kontrol etmek için zaman erken. Mantıklı Kova özelliğinizi ortaya çıkarın. Bu süre içinde karşılaşacağınız işlerde hemen ileri atılmanız ve daha sonra çoşkunuzu yitirirerek kendinizi ortada kalmış gibi hissetmeniz doğaldır. Çünkü plansız ve programsız hareket ediyor üstelik olayların niceliğni öğrenmeden atılımlarda bulunuyorsunuz. Aşk hayatınızda ise bazı olumsuzluklarla karşılaşmanız mümkün. Duygusal olmanızın yanısıra isteklerinizde ısrarcı davranmanız sizi çelişkiler dünyasına sürükleyecektir. Dağınık düşünceler, bir araya getiremediğiniz bir sürü ufak-tefek işinizin birikerek bir çığ gibi üzerinize yıkılma korkusu sizi tedirgin bir havaya sokuyor. Bu da yukarıda belirtildiği gibi kendinizi ifade de yanlış boyutlar getiriyor. Eğer yeni girişimlerde bulunmak istiyorsanız veya süregelen işlerinizle ilgili bir değişiklik yapacaksınız yeterli zamanınız olacak. Eğer evli bir Kova iseniz bahar ayları boyunca eşinizle her konuda uyumlu bir beraberliğiniz olacak. Sağlığınız ise gerçeke iyi, son derece düzenlisiniz. Fakat bu aralar başladığınız spor faaliyetleri sizde biraz tutukluk yapabilir. Bunun nedeni de biraz antremansız olarak kendinizi yormanız. Unutmayın küçük egzersizler insanı her konuda rahatlatarak vücudun belli bir ahenge sahipolmasını sağlar. Özetlersek; Özellikle aşk ve sevgi konularında birçok güzel olaylar yaşayacağınız ama ancak üstün sezgilerinizle, güzellikleri elde edeceğinizi asla aklınızdan çıkarmayın. Sakin ve mantıklı olmaya çalışın. Başarabilirseniz herşeyin üstesinden gelebilirsiniz.

Kendinize saygı duyun Yapacağınız kısa yolculuklar ve eğlenceli gezintiler sizi umduğunuzdan daha çok rahatlatacaktır. Evet Sevgili Kova, bulunduğunuz heryerde neşe saçan bir esinti gibisiniz. Her konuda sevginizi ön plana çıkarmanız ve duygularınızla birlikte mantığınızı da aynı ölçüde götürmeniz sizi dost canlısı bir kişi havasına sokarken diğer yandan, fazla kayıp vermemenize de sebep oluyor. Yeni her şeyi merak ediyor, çalışmalarınızda da bu konular üzerinde yoğunlaşıyorsunuz. Sosyal hayatınız için çok iyi olacak bu durum diğer yandan özel hayatınızdaki sürekli bir ilişkiyi ortadan kaldırabilir. Daha önce belirtilen hareketlilik kendini bariz bir şekilde ortaya koyacaktır. Zihniniz sürekli olarak bir şeyden etkilenecek ve meşgul olacaktır. Fakat düşüncelerinizde derinlik olmadığından entellektüel konularda biraz zorlanabilirsiniz. Tartışmaya açık bir yapınız olsa da bu gibi konulardan hep uzak durmak isteyeceksiniz. Fİzik yönünden olduğu kadar mantık ve düşünce yönünden de hareketlisiniz. Sürekli devinim halinde olan düşüncelerinizin size bir yerlere götürmeyeceği konusunda hiç endişeniz yok gibi. Nasıl olsa her şeyi yoluna koyarım diyerek umursamazbir yapının size hakim olmasına izin veriyorsunuz. Dikkatli olun ve bu etkiden çabuk kurtulmaya bakın. Eğer evliyseniz veya devam eden bir ilişkiniz varsa bu konuda umursamaz tavırlardan kaçınmalısınız. Ruhsal sağlığınız ise gerçekten dingin bir durumda. Bu durumdan yararlanarak bir konuda sezgilerinizi ön plana çıkartabilirsiniz. Eğlence hayatı ve zevkli anlar aklınızı başınızdan alabilir ama gerektiği yerlerde ve zamanlarda kendinizi dizginlemeyi bilmelisiniz. Zaten bunu yapacak Kova mantığına sahipsiniz. Mantıklı kararlar alarak yerine gelmesi gereken işlere hemen adapte oluyor ve gereksiz hareketlerde bulunmuyorsunuz. Yine de boşverici bir tavır içinde olmamalı ve bir kez daha düşünmelisiniz. Bu konuda önsezilerinizin yardımcı olmanız gerekli. Zekanızın çok iyi derecede çalışması sizi hırslı bir yapıdan uzaklaştırarak kurnaz bir kişiliğe sürükleyebilir. Ama bu tutumunuz etrafınızda yanlış algılanabilir ve onların size karşı bir savunma sistemi oluşturmasına neden olmayın. Başka insanlarda aradığınız yalın ve içtenliği kendinizde bulundurmazsanız, şikayete hakkınız olmaz ki.

Başkalarına koşarken kendinizi ihmal etmeyin İlk iki ayda günlük işlerinizde hiç aklınıza gelmeyen aksaklıkların olması sizi gergin bir yapıya sokacağı gibi yaratıcılığınızı köreltebilir. Ama siz güçlü bir iradenin hakim olduğu bir kişilik taşıyorsunuz. Yapmanız gereken şeylerden birisi sonuca gitmeden önce ayrıntılara bir göz atmak olacaktır. Göreceksiniz küçük olmaları yüzünden farketmediğiniz ufak ayrıntılar başınıza ne dertler açmışlar. Sizi yakından ilgilendiren her işte aynı yöntemi uygulayarak sonuca gitmeye çalışlın. Bu arada yapacağınız birçok kısa yolculuk size hem zevk hem de iş alanında yapacağınız gelişmelerin ilk basamağı olacaktır. Karşı cinsten kişilerle olumlu diyaloglarınız ve kolay anlaşılırbir yapıda olmanız sayesinde onlara son derece çekici geleceksiniz. Yeni yıldaki her mevsim değişikliğinde hafif gribal durumlarla karşılaşabilirsiniz. Eğer bunun önlemini zamanında alırsanız kolay atlatacaksınız. Kısaca özetlersek; Eğer ayrıntılara önem verirseniz başarılar sizin olacak. Gönül meselelerinde ise yanlış tutumlara girmemelisiniz. Yılın ikinci yarısında size yönelik gizli düşmanlıklar ve dedikodular ön planda olacak. Ayrıca dış etkenlerden fazlaca etkilenmeniz yüzünden yüzünden ruhsal sağlığınız tehlikeye girebilir. Bilinçaltı tepilerine karşı uyanık olmalı, hareket ve düşüncelerinizde bilinçli olmaya özen göstermelisiniz. Sizin de pek farkında olmadığınız kalıplaşmış alışkanlıklar ve geçmiş koşullara fazlaca bağımlı kalmanız nedeniyle olumsuzluklar baş gösterecektir. Günlük işlerinizde bahsedilen konularda dikkatli olmalısınız. Bu durum düzelecek ve size yeni iş imkanları yaratacaktır. Süregelen işlerinizle ilgilenmeli ve bir an önce bitirmeye çalışmalısınız. Zaten Mayıs´dan sonra son derece enerjik ve girşken bir yapıda olacaksınız. Bu durumdan yararlanarak hemen hemen sizi ilgilendiren bütün konularda başarı elde etmeniz kaçınılmaz olacaktır. Karşılaştığınız olayların ne derece riskli olduğunu düşünmeden hemen atılma cesaretine sahipsiniz. Oysa bu konuda yanlızca cesaretin yeterli olmayacağını bilmelisiniz. Harekete geçmeden önce etraflıca düşünmeli, gidebileceğiniz en zararsız yolu seçmelisiniz. Göreceksiniz, hem zamandan hem de enerjinizden kazanmış olacaksınız. Kendinizi iyi hissederek her işe koşturmak isteseniz de, bir kişinin yapabileceği işten fazlasını yüklenmeyin. Kişisel özgürlüğünüze aşırı düşkünsünüz. Bu da aşk hayatınızda birlikte olduğunuz kişiyi olumsuz yönde etkiliyor. Kendisini bir köşeye atılmış önemsizmiş gibi hissetmesine izin vermeyin. O sizi seviyor, kabullenmek istemiyorsunuz fakat sizde onu çok seviyorsunuz. Bunu ona belli edin. Bu ay boyunca kendi işlerinizle daha çok uğraşmalısınız. Başkaları için yapacağınız çalışmalar ya da onlarla birlikte gireceğiniz işler tatmin edici sonuçlar vermeyecektir. Fakat bu arada sizin yapabileceklerinizden fazlasını yüklenmeniz aşırı derecede yıpratıcı olacaktır. Azı karar çoğu zarar deyimiyle hareket ederseniz, gereksiz yıpranmaları bir nevi önlemiş olursunuz.

Şansınıza güvenin Bu aylarda bireysel düşünecek, özel uğraşlarınızla daha yakından ilgileneceksiniz. Kararlı ve ne istediğini bilen bir yapı kısa sürede kendini bariz bir şekilde gösterecek. Bir bakıma bazı işlerinizin hallolması için başkalarından bağımsız davranmanız çok işinize yarayacak. Fakat diğer yandan etrafınızdaki insanlar sizi yanlış anlayabilirler. Onlarla diyaloğunuzu ve ilişkinizi koparmamalısınız. Biraz daha uyumlu olmayı denemeli, dik başlılığı bir kenara bırakmalısınız. Zaten nasıl davranırsanız davranın istekleriniz bir bir gerçekleşiyor; insanları veya olayları zorlamamalısınız. Küçük başarılar sizi tatmin etmiyor ama insanlar bu şekilde büyük başarılar elde ediyorlar. Basamakları birer birer çıkmaya çalışmalı, en tepeye ulaşmak için aceleci davranmamalısınız. Ayrıca unutmayın ki tümevarım ancak parçalarla olur. Güçlü bir kişiliğiniz, insanlara yaptırım sağlayan yeteneneğiniz var. Bunları zamanında ve yerinde kullanmaya çalışın. Evlilik hayatınızda ise eşinizden sürekli birşeyler istiyor ve onu kısır bir döngü içinde yaşatıyorsunuz. Dikkat edin. Onunda size yapabileceği bazı şeyler olabilir. İsteklerini dinleyin ona, tabiri caizse, ona nefes aldırın. Böylece gergin ortamların oluşmasını önleyeceksiniz. Ve daha sakin bir şekilde düşünerek olaylara beraber adım atmaya başlayacaksınız. Eğer bekarsanız ve süregelen bir ilişkiniz varsa karşınızdaki insana isteklerinizi zorlayarak yaptırmaya çalışmamalısınız. Böyle bir durumda olaylarhem sizin düşündüğünüz doğrultuda ilerleme kaydetmeyecek, hem de aranızda uzun süredir var olan ilişkinin sarsılmasına neden olacaktır. Aşk ilişkilerinizde veya evlilik hayatınızda ise beraber olduğunuz kişiye baskı uygulamamalı ve son derece temkinli davranmalısınız. Gerçi siz eninde sonunda şansınızın büyük yardımıyla olumsuzluklardan çabuk sıyrılacaksınız.

Kova burçları; siz nesiniz?

Sosyal yaklaşımlara sahipsiniz
Sadıksınız
Adaletten yanasınız
Tarafsızsınız
Bir çok arkadaş ve tanıdıklarınız vardır
Zenginlik veya zenginliğin sorumluluğundan çok insanlarla ilgilenirsiniz
İnatcı birisiniz
Dikkafalısınız
Büyük değişiklikleri meydan okuma gibi kabul eder, küçük değişikliklere müsama gösterirsiniz
İnsanlık ruhunu yaymaktan hoşlanırsınız
Otoriter veya dogmatik ilkelerden nefret edersiniz
İsyankarsınız saldırgan bir yapınız var
Soru sorulmasına aldırış etmez fakat size bir şey tembih edilmesine içerlersiniz
İhtiraslı olabilirsiniz fakat genelde sahip çıkıcı değilsiniz
Muhafazakar değilsiniz
Seçici davranırsınız
Hakkınızda tahminde bulunmak zordur
Tarih ve antikalara ilgi duyarsınız
Olgunluk size durgunluk getirecektir
Bir konuda tek şahıs olmaktan hoşlanırsınız
Genellikle kötü veya değişik sayılabilecek bir aşcısınız
Bilim, mühendislik, uluslararası finans, müzik, psikoloji veya sosyal çalışmalara ilgi duyarsınız.